เนื้อหาวันที่ : 2007-07-25 11:21:25 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1521 views

พลังงาน จับมือค่ายรถสร้างความเชื่อมั่นน้ำมันแก๊สโซฮอล

กระทรวงพลังงาน จับมือค่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ สร้างความเชื่อมั่นน้ำมัน แก๊สโซฮอล หวังจูงใจประชาชนให้หันมาใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล เพิ่มขึ้น พร้อมตั้งเป้าสิ้นปีนี้ มียอดผู้ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอลเพิ่มขึ้นถึง 8 ล้านลิตรต่อวัน หากรถทุกคันหันมาเติมน้ำมันแก๊สโซฮอลก็จะช่วยประเทศลดการนำเข้าน้ำมันได้เป็นจำนวนมาก

กระทรวงพลังงาน จับมือค่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ สร้างความเชื่อมั่นน้ำมัน แก๊สโซฮอล หวังจูงใจประชาชนให้หันมาใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล เพิ่มขึ้น พร้อมตั้งเป้าสิ้นปีนี้ มียอดผู้ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอลเพิ่มขึ้นถึง 8 ล้านลิตรต่อวัน

.

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2550 นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในงานแถลงข่าวความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับค่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์เพื่อยืนยันรุ่นรถที่สามารถใช้น้ำมัน แก๊สโซฮอล เพื่อให้ผู้ใช้รถเกิดความมั่นใจ และหันมาใช้น้ำมันแก๊สโซฮอลเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยทำให้ประหยัดค่าน้ำมัน โดยเฉลี่ย 3.50 บาทต่อลิตร และยังช่วยประเทศชาติลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศรวมทั้งช่วยเหลือเกษตรกรภายในประเทศอีกด้วย

.

นายปิยสวัสดิ์ กล่าวว่า เป็นเรื่องน่ายินดีที่ค่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ กว่า 26 ยี่ห้อ ที่จำหน่าย ในประเทศให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการออกมาประกาศรับรองว่ารถยนต์ที่เป็นเครื่องหัวฉีดตั้งแต่ปี 1995 หรือ พ.ศ.2538 และรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ ทุกรุ่น สามารถใช้น้ำมันแก๊สโซฮอลได้ นอกจากนี้ บริษัทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่างๆ จะเริ่มติดสติ๊กเกอร์ที่ฝาถังน้ำมันตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต และระบุในคู่มือรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ว่าสามารถใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล 95 และ 91 โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเครื่องยนต์แต่อย่างใดพร้อมทั้งได้แจ้งข้อมูลให้ตัวแทนจำหน่ายรถ (ดีเลอร์) รับทราบเพื่อประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจต่อผู้ใช้รถต่อไปด้วยทั้งนี้กระทรวงพลังงานไม่มีนโยบายยกเลิกการผลิตและจำหน่ายน้ำมันเบนซิน 95 และ 91 เนื่องจากยังมีผู้ใช้รถยนต์รุ่นเก่าเป็นจำนวนมาก หากยกเลิกไปเกรงว่าผู้ใช้เหล่านั้นจะได้รับความเดือดร้อน ดังนั้นกระทรวงพลังงานจึงได้มอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงานหาหนทางแก้ไขเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ใช้รถยนต์รุ่นเก่าอีกด้วย

.

นายปิยสวัสดิ์ กล่าวว่า หลังจากที่รัฐได้เพิ่มส่วนต่างราคาน้ำมันแก๊สโซฮอลกับเบนซินให้มากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอลเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ 4.5 ล้านลิตรต่อวันหรือคิดเป็น 60% ของปริมาณการใช้น้ำมันเบนซิน 95 ที่มีอยู่ประมาณ 7 ล้านลิตรต่อวัน โดยจะขยายจำนวนปั๊มที่เติมน้ำมันแก๊สโซฮอลให้ได้ครอบคลุมทั่วประเทศ

.

ทั้งนี้กระทรวงพลังงานได้มีมาตรการส่งเสริมการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งเสริมการผลิตเอทานอล โดยการปรับสูตรราคาเอทานอลให้สามารถแข่งขันกับน้ำมันเบนซินได้ การยกเว้นภาษีสรรพสามิตและภาษีเทศบาลสำหรับเอทานอลที่ผสมในน้ำมันแก๊สโซฮอล และจัดเก็บภาษีกองทุนน้ำมันในอัตราที่ต่ำกว่าเพื่อเป็นกลไกในการกำหนดราคาขายปลีกน้ำมันแก๊สโซฮอลให้ต่ำกว่าน้ำมันเบนซิน การห้ามนำเข้าเอทานอลจากต่างประเทศ เพื่อปกป้องผู้ผลิตเอทานอลในประเทศ การส่งเสริมการส่งออกเอทานอลไปต่างประเทศ การเพิ่มผลผลิต และส่งเสริมการใช้เอทานอลในสัดส่วนที่สูงขึ้น การล้างถังเก็บน้ำมันของสถานีบริการน้ำมันอิสระเป็นต้น

.

ด้านนายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย กล่าวว่า ภาคเอกชนพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐ หลายอย่าง เช่น การติดสติ๊กเกอร์บนฝาถังน้ำมันรถใหม่ (ป้ายแดง) ว่าสามารถใช้น้ำมัน แก๊สโซฮอลได้ การเพิ่มข้อความในคู่มือรถยนต์ การแนะนำผู้ซื้อรถใหม่ ว่าเติมน้ำมันแก๊สโซฮอลได้ ซึ่งจากความร่วมมือดังกล่าว จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนหันมาใช้น้ำมันแก๊สโซฮอลให้มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่ต้องการรณรงค์และกระตุ้นปลูกจิตสำนึกให้คนไทยประหยัดการใช้พลังงานน้ำมันและส่งเสริมให้มีการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอลเพิ่มขึ้น ทั้งนี้นายศุภรัตน์ กล่าวว่า จากยอดปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซิน ทั้งปีของผู้ผลิตรถยนต์อยู่ที่ 200,000 คันต่อปี และรถจักรยานยนต์ 2 ล้านคันต่อปี หากรถทุกคันหันมาเติมน้ำมันแก๊สโซฮอลก็จะช่วยประเทศลดการนำเข้าน้ำมันได้เป็นจำนวนมาก