เนื้อหาวันที่ : 2016-01-18 13:28:47 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1185 views

ไห่เทียน จับมือ เอสพี อินเตอร์แมค เปิดบริษัท ไห่เทียน แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด โชว์รูมเครื่องฉีดพลาสติกแห่งแรกในประเทศไทย

ไห่เทียน (HAITIAN) ผู้ผลิตเครื่องฉีดพลาสติกที่ใหญ่ที่สุดในโลก จับมือ บริษัท เอสพี อินเตอร์แมค จำกัด เปิด บริษัท ไห่เทียน แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นโชว์รูมเครื่องฉีดพลาสติกของไห่เทียนแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนงานด้านการขาย และงานบริการ และตอกย้ำความเป็นผู้นำการตลาดในประเทศไทย พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพและการเติบโตของวงการพลาสติกไทย

โดยได้มีพิธีเปิด บริษัท ไห่เทียน แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่  8  มกราคม 2559  ด้วยความร่วมมือระหว่าง Mr. Zhang Jianming, CEO of Haitian International Holding Ltd.,  Mr. Zhang Jianfeng, CEO of Haitian Plastics Machinery Group Ltd., Mr. Shi Zheng, GM of Haitian Machinery (Thailand) Co., Ltd. และนายชัชชวี วัฒนสุข ประธานกรรมการ บริษัท เอสพี อินเตอร์แมค จำกัด

อุตสาหกรรมพลาสติกของไทยถือว่าเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนในหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง ยานยนต์ ล้วนแต่ต้องใช้พลาสติกเป็นส่วนประกอบไม่มากก็น้อย และทิศทางการใช้งานในอนาคตจะเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากคุณสมบัติที่ตอบสนองความต้องการการใช้งาน ในปี 2557 มีมูลค่าการแปรรูปพลาสติกประมาณ 522,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) แต่ถ้าหากคิดรวมถึงมูลค่าของเม็ดพลาสติกจะทำให้มูลค่าของอุตสาหกรรมพลาสติกสูงถึง 830,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.8 เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP)

มีการใช้เม็ดพลาสติกประมาณ 4.5 ล้านตัน ส่วนใหญ่ใช้เม็ดพลาสติกจากผู้ผลิตในประเทศ แต่ก็มีการนำเข้ามาบางส่วน เนื่องจากต้องการคุณสมบัติที่ทางบริษัทเจ้าของสินค้าเป็นผู้กำหนด หรือบางครั้งเม็ดพลาสติกชนิดนั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

อุตสาหกรรมหลักที่พลาสติกเข้าไปมีส่วนในการผลิต คือ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 44 ของปริมาณเม็ดพลาสติกที่ใช้ มีมูลค่า 177,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่จะเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งประเทศไทยก็ถือว่ามีวัตถุดิบทางด้านการเกษตร ที่จะแปรรูปเป็นอุตสาหกรรมอาหารได้หลากหลาย จึงถือได้ว่าพลาสติกจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ส่วนอุตสาหกรรมที่รองลงได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างและยานยนต์ ซึ่งใน 4 อุตสาหกรรมหลัก มีการสัดส่วนการใช้เม็ดพลาสติกประมาณร้อยละ 80 ของการใช้เม็ดพลาสติกทั้งหมด

อุตสาหกรรมพลาสติกของไทย มีผู้ประกอบการกว่า 3,000 ราย มีทั้งผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น รีไซเคิล คอมพาวด์ ผู้ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ทั้งนี้ผู้ประกอบการเป็น SMEs ถึงร้อยละ 80 โดยมีพื้นที่ตั้งโรงงานอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลกว่าร้อยละ 85 เนื่องจากเหตุผลทางด้านตลาดและการขนส่งที่อยู่ใกล้กับผู้บริโภค แต่จะสังเกตได้ว่าเกือบทุกจังหวัดของประเทศไทยจะมีโรงงานพลาสติกอยู่ อาจจะเป็นบรรจุภัณฑ์อย่างง่าย เช่น เป่าถุง เป่าขวด หรืออย่างน้อยจะมีโรงงานรีไซเคิลตั้งอยู่ ส่วนกระบวนการผลิตที่ใช้หลักคือ กระบวนการฉีดขึ้นรูป (Injection molding) รองลองมาคือ film process และมีจำนวนแรงงานในอุตสาหกรรมพลาสติกประมาณกว่า 380,000 คน

ประวัติโดยสังเขปของ HAITIAN

ไห่เทียนเริ่มก่อตั้งบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2509  โดยไห่เทียนในภาษาจีนหมายถึง "ทะเล (ไห่) และท้องฟ้า (เทียน)" ซึ่ง น้ำ แสดงถึง ความหลากหลายของศักยภาพทางเทคโนโลยีและท้องฟ้านั้น แสดงถึง การไม่มีขีดจำกัด ดังนั้นตลอด 40 ปีที่ผ่านมานั้น แนวความคิดนี้เป็นแรงกระตุ้นให้ไห่เทียนลงทุนในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพเครื่องฉีดพลาสติกอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ไร้ขีดจำกัด  ปัจจุบัน ไห่เทียนมีความภาคภูมิใจในภาพลักษณ์ และชื่อเสียงที่ได้รับการยอมรับในวงการเครื่องฉีดพลาสติก ทั้งในด้านคุณภาพที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ความแม่นยำในการฉีดงานพลาสติก คุ้มค่าแก่การลงทุน และช่วยสร้างผลกำไรที่มากขึ้นให้แก่ลูกค้าทั่วโลก นอกจากนั้นไห่เทียนยังให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้า และงานบริการหลังการขายที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้สำหรับลูกค้าเสมอมา

ไห่เทียน อินเตอร์เนชั่นแนล ทำการตลาดโดยแบ่งไลน์สินค้า เป็น 3 แบรนด์ย่อย เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการต่างกัน ได้แก่ 1) ไห่เทียน (Haitian) เครื่องฉีดพลาสติกระบบเซอร์โว ไฮดรอลิคโดดเด่นเรื่องการประหยัดพลังงาน และต้นทุนที่คุ้มค่า2) ซาเฟีย(Zhafir) เครื่องฉีดพลาสติกระบบไฟฟ้า มีความแม่นยำในการฉีดสูง เหมาะสำหรับตลาดสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตสูง  3) เทียนเจี๊ยน(Tianjian) เครื่องฉีดพลาสติกระบบเซอร์โว ไฮดรอลิคราคาประหยัด สำหรับงานพลาสติกทั่วไป

ไห่เทียนเป็นผู้ผลิตเครื่องฉีดพลาสติกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในเชิงปริมาณการขาย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 และในปี พ.ศ. 2557 นั้น สามารถขายเครื่องฉีดพลาสติกได้มากถึง 27,000 เครื่อง ซึ่งส่งออกไปยัง 130 ประเทศทั่วโลก อีกทั้งยังมีตัวแทนจำหน่ายและให้บริการหลังการขาย กว่า 60 ประเทศ นอกจากนี้ไห่เทียนยังลงทุนเปิดโรงงานผลิตเครื่องฉีดพลาสติก เพื่อสนับสนุนยอดขายที่เพิ่มมากขึ้น ที่ประเทศบราซิล เยอรมนี อินเดีย และเวียดนาม อีกทั้งยังลงทุนเปิดสาขาในต่างประเทศเพื่อเป็นโชว์รูม ส่งเสริมงานขาย และงานบริการในอีกหลายประเทศ อันได้แก่ แอลจีเรีย ญี่ปุ่น รัสเซีย อินโดนีเซีย ตุรกี อิตาลี เม็กซิโก และประเทศไทย

ประวัติโดยสังเขป ของ บริษัท เอสพี อินเตอร์แมค จำกัด

บริษัท เอสพี อินเตอร์แมค จำกัด ก่อตั้งโดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านเครื่องฉีดพลาสติกยาวนานกว่า 25  ปี  โดยเริ่มก่อตั้งบริษัทฯ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545 และเป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ของเครื่องฉีดพลาสติก ยี่ห้อ ไห่เทียน(HAITIAN) ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547โดยเป็นพันธมิตรทางการค้ามากว่า 10 ปี ซึ่งเครื่องฉีดพลาสติก ยี่ห้อ ไห่เทียน(HAITIAN) เป็นเครื่องฉีดพลาสติกที่มียอดขายเป็นอันดับ 1ทั่วโลกมากว่า 20 ปี เนื่องจากเป็นเครื่องฉีดพลาสติกที่มีคุณภาพสูง มีความโดดเด่นในเรื่องการประหยัดพลังงาน  และมีความแม่นยำสูงในการฉีดงานพลาสติกที่ใช้แม่พิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นงานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า บรรจุภัณฑ์ เครื่องใช้ในครัวเรือน พาเลท ถังสี หรือแม้แต่ท่อ/ข้อต่อพลาสติกที่มีขนาดใหญ่มาก ด้วยคุณภาพ การประหยัดพลังงาน ความแม่นยำในการฉีด และราคาที่คุ้มค่า ทำให้เครื่องฉีดพลาสติก ยี่ห้อ ไห่เทียน เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจในบริษัทชั้นนำ ทั้งใน และต่างประเทศ

นอกจากนี้ยังเป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของอุปกรณ์เครื่องฉีดพลาสติกอื่นๆ เช่น แขนกลเซอร์โว ยี่ห้อไฮเลคโตร(HILECTRO), ชุดแคลมป์ยึดแม่พิมพ์ ยี่ห้อแซนซัน (SANDSUN), เครื่องอบเม็ดพลาสติก, เครื่องดูดเม็ดพลาสติก, เครื่องบดเม็ดพลาสติก และอื่นๆ ภายใต้ยี่ห้อยันบัง (YANN BANG)ตลอดจนให้บริการหลังการขาย ประกอบติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญ และบริการให้คำปรึกษาเรื่องงานฉีดพลาสติกครบวงจร

เรามุ่งมั่นพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง และได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008ใน ปี พ.ศ. 2558 โดยมีนโยบายของบริษัทฯ คือ มุ่งเน้นขายสินค้า และบริการหลังการขาย ให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด พร้อมปรับปรุงคุณภาพงานบริการ และมาตรฐานการทำงานสู่สากลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเรามีจัดเตรียมเจ้าหน้าที่รับแจ้งปัญหาการใช้เครื่องฉีดพลาสติก ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งยังมีโปรแกรมบำรุงรักษาเครื่องฉีดพลาสติก เพื่อยืดอายุการใช้งานเครื่องฉีดพลาสติกให้ยาวนานขึ้นอีกด้วย

ในปีนี้ พ.ศ. 2559 บริษัท เอสพี อินเตอร์แมค จำกัด ร่วมมือกับ ไห่เทียน อินเตอร์เนชั่นแนล เปิด บริษัท ไห่เทียน แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559 เพื่อสนับสนุนงานขาย งานบริการ และตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดในประเทศไทย พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ และการเติบโตของวงการพลาสติกไทย