เนื้อหาวันที่ : 2015-12-24 09:08:41 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 3512 views

จีอี รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี ลงนามข้อตกลงขายกังหันลมให้กับ บริษัท เขาค้อ วินด์ พาวเวอร์ จำกัด กำลังการผลิตรวม 60 เมกะวัตต์ ในประเทศไทย

จีอี รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์จี (NYSE: GE) ลงนามสัญญาจัดหากังหันลมให้บริษัท เขาค้อ วินด์ พาวเวอร์ จำกัด เพื่อติดตั้งที่เขาค้อ วินด์ ฟาร์ม จังหวัดเพชรบูรณ์ โครงการนี้มีกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้ารวม 60 เมกะวัตต์ และคาดว่าจะจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอกับความต้องการของครัวเรือนประมาณ 36,000 ครัวเรือนในภาคเหนือของประเทศไทยในแต่ละปี

นายปีเตอร์ คาวลิ่ง ผู้จัดการทั่วไป ด้านการขายระบบผลิตพลังงานทดแทน จีอี เอเชีย-แปซิฟิก กล่าวว่า "ภูมิภาคนี้เป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพสูงในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม เทคโนโลยีกังหันลมของจีอีเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการแข่งขัน เชื่อถือได้ และเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย จีอีมีเจตจำนงในการให้การสนับสนุนการพัฒนาในท้องถิ่นต่าง ๆ ในประเทศไทย และเราหวังว่าจะได้ทำงานร่วมกับลูกค้าอื่น ๆ ในภูมิภาคนี้ เพื่อร่วมสร้างการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต"

ประเทศไทยได้ดำเนินการด้านพลังงานลมและมีความคืบหน้าไปมาก แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP 2015) โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (DEDE) มีเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 9.87% ในปี 2557 ให้เป็น 20% ภายในปี 2579 ซึ่งในส่วนนี้มีโควตาของพลังงานลมอยู่ที่ 3,002 MW ซึ่งปัจจุบันได้รับใบอนุญาตไปแล้วประมาณ 1,500 MW จึงเป็นโอกาสที่พลังงานทดแทนจากลมจะสามารถเติบโตได้อีกมาก อีกทั้งผลตอบแทนจากการลงทุนและการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐเป็นไปในทิศทางที่ดี ทำให้เกิดแรงจูงใจต่อนักลงทุนสนใจเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยมากขึ้น

นายโกวิทย์ คันธาภัสระ ประธานและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร จีอี ประเทศไทย สปป. ลาว และเมียนมา กล่าวว่า "เขาค้อ วินด์ ฟาร์ม เป็นโครงการแรกในประเทศไทยที่ใช้กังหันผลิตไฟฟ้าพลังงานลมของจีอี เรายินดีที่ได้มีส่วนช่วยให้ประเทศไทยปรับเปลี่ยนสู่การใช้พลังงานประเภทต่าง ๆ ร่วมกันและก้าวสู่เป้าหมายด้านพลังงานทดแทนของประเทศ"

จีอีจะส่งมอบกังหันลมจำนวน 24 ต้น แต่ละต้นมีใบพัดหมุนที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 120 เมตร สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ต้นละ 2.5 เมกะวัตต์ กังหันลมรุ่น 2.5-120 นี้มีใบพัดติดตั้งอยู่ส่วนบนของท่อเสาเหล็กที่มีศูนย์กลางความสูง 110 เมตรจากพื้น และได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าในภูมิภาคที่มีสภาพความเร็วลมต่ำถึงปานกลางเช่นเดียวกับสภาพลมที่คาดไว้ที่เขาค้อ วินด์ ฟาร์ม โดยโครงการนี้มีสัญญาครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ ประกอบและทำการติดตั้ง รวมถึงมีสัญญาต่อเนื่อง 10 ปี ในการดูแลบำรุงรักษาให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชม.

ด้าน ดร.สุรเชษฐ์ ธำรงค์ลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เขาค้อ วินด์ พาวเวอร์ จำกัด และ บริษัท เจริญเอ็นเนอร์ยี แอนด์ วอเทอร์ เอเชีย จำกัด (CEWA) กล่าวว่า "เรามีความยินดีที่ได้ทำงานร่วมกับจีอีในโครงการนี้ เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและเป็นผู้นำทางด้านพลังงาน มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตอบโจทย์กับความต้องการของเราที่สุด เรามุ่งมั่นที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง สำหรับเม็ดเงินลงทุนในโครงการนี้ เบื้องต้นอยู่ 5,000 ล้านบาท โดยสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 120 ล้านหน่วยต่อปี ซึ่งคาดว่าจะมีรายได้ต่อปีอยู่ที่ 700 ล้านบาท และประมาณระยะเวลาในการคืนทุนอยู่ที่ 12 ปี โดยโครงการนี้จะก่อสร้างเสร็จและดำเนินงานรวมถึงรับรู้รายได้ประมาณกลางปี 2559"