เนื้อหาวันที่ : 2015-12-17 15:33:02 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2324 views

IEC เตรียมเปิดจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนต้นปี 59 หลังผู้ถือหุ้นเข้าประชุมท่วมท้น เชื่อมั่นบริษัทมีแนวโน้มเติบโตยั่งยืน

บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ IEC ประสบความสำเร็จในการจัดประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2558 แบบครบองค์ประชุมได้เป็นครั้งแรกในรอบหลายปี โดยมีผู้ถือหุ้นนับพันรายแสดงความเชื่อมั่นในการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ส่งผลให้ที่ประชุมมีมติให้บริษัทเดินหน้าเพิ่มทุนผ่านการเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม Right offering (RO) จากผู้ถือหุ้นในอัตราส่วน 8 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน หุ้นละ 0.022 บาท/หุ้น คาดระดมทุนได้ 497 ล้านบาทเพื่อนำไปต่อยอดการเติบโตของธุรกิจต่อไป

ดร.ภูษณ ปรีย์มาโนช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ IEC เปิดเผยว่า ตลอดหลายปีที่ผ่านมา IEC ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นขึ้นหลายครั้ง แต่ยังไม่ได้เสียงสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นมากเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2558 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกที่มีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม มากเกินกว่าร้อยละ 35.61 โดยคิดเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 550 ราย รับมอบฉันทะอีก 492 ราย รวมทั้งสิ้นเป็น 1,042 ราย

การประชุมครั้งนี้เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนแบบเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม Right offering (RO) จากผู้ถือหุ้นในอัตราส่วน 8 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน หุ้นละ 0.022 บาท/หุ้น (ราคาปิดในตลาด ณ วันที่ 14 ธค. 58 ราคา 0.04 บาท)   โดยบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถระดมทุนได้เป็นเงินจำนวน 497.18 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ยอดเงินระดมทุนลดลงไปประมาณ 45.2 ล้านบาท โดยมติที่ประชุมได้อนุมัติให้ดำเนินการไปตามนั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนแบบ RO ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดระยะเวลาการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

  • วันขึ้นเครื่องหมาย XR วันแรก : 04 มค. 59
  • กำหนดวัน Record date เพื่อจองสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนแบบ RO: 06 มค. 59
  • รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยวิธิปิดสมุดเพื่อสิทธิ RO: 07 มค. 59
  • กำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าซื้อหุ้นเพิ่มทุนแบบ RO: 1 – 5 กพ. 59