เนื้อหาวันที่ : 2015-12-01 10:31:11 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 347 views

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ย้ำปณิธานบทใหม่ ในการสร้างความยั่งยืน ก่อนการประชุม COP21 ณ กรุงปารีส

ก่อนการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ COP21 จะเริ่ม ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพลังงานและออโตเมชั่น ประกาศย้ำความสามารถในการสร้างความยั่งยืน 10 ประการ ที่ดำเนินไปในทิศทางเดียวกับ Planet & Society barometer ซึ่งเป็นโปรแกรมวัดประสิทธิภาพด้านความยั่งยืนของชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่ได้ดำเนินการมาเป็นเวลา 10 ปีแล้ว เริ่มตั้งแต่ปี 2548  โดยปณิธานเรื่องดังกล่าวนั้นสอดคล้อง มีส่วนร่วมและไปในแนวทางเดียวกับเป้าหมายในการพัฒนาความยั่งยืนของสหประชาชาติ

สำหรับชไนเดอร์ อิเล็คทริค ปณิธานทั้ง 10 ประการนี้ ยังเป็นการสนับสนุนวัตถุประสงค์ในการทำให้ไซต์งานและโรงงานของชไนเดอร์ อิเล็คทริคมีความเป็นกลางด้านคาร์บอนภายใน 15 ปีข้างหน้า และยังสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่สอดประสานกันระหว่างซัพพลายเออร์และลูกค้าในการมีส่วนร่วมใน 2 ประเด็นใหญ่ต่อไปนี้

 • สนับสนุนและส่งเสริมพันธมิตรให้ลดการใช้พลังงานลง 30 เปอร์เซ็นต์ ด้วยการนำโซลูชันที่ให้ประสิทธิภาพด้านพลังงานมาใช้อย่างจริงจัง
 • ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คนส่วนใหญ่ โดยช่วยให้ผู้คนเหล่านี้เข้าถึงพลังงานสะอาดหรือช่วยให้หลุดพ้นจากสภาวะที่ไม่มีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ

ฌอง ปาสคาล ตริคัวร์ ประธานและซีอีโอ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค กล่าวว่า “บทบาทของเราคือการทำให้ทุกคนมั่นใจได้ว่า ทุกกิจกรรมชีวิตสามารถดำเนินไปได้อย่างปกติ ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนไหน หรือในช่วงเวลาใดก็ตาม นั่นคือ Life Is On (for everyone, everywhere, at every moment) ความสามารถด้านการสร้างความยั่งยืนนับเป็นหัวใจสำคัญของทุกกลยุทธ์องค์กร ที่ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เราตระหนักและเชื่อว่าสภาพภูมิอากาศที่ดีขึ้นนำไปสู่เศรษฐกิจที่ดีขึ้น เราเชื่อว่าเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่ง นั่นคือช่วงเวลาที่เทคโนโลยีใหม่ๆ ช่วยให้เราคิดวิธีการรับมือกับเรื่องของพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและยั่งยืนมากขึ้นกว่าเดิมมาก  เราเชื่อว่าการต่อสู้กับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไม่สามารถแยกขาดจากประเด็นเรื่องการพัฒนา เราคิดว่าเราจำต้องมีระบบที่แข็งแกร่งในการตีค่าคาร์บอนเพื่อที่ทุกคนจะได้ร่วมแรงร่วมใจพร้อมดำเนินการควบคู่กันไปในการดูแลสภาพภูมิอากาศ”

ในการสร้างประสบการณ์อันยาวนานตามเป้าหมายของการสร้างความยั่งยืน ต้องยกเครดิตให้กับโปรแกรม Planet & Society Barometer ซึ่งชไนเดอร์ อิเล็คทริค ได้นำปณิธาน 10 ประการ เข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จัดขึ้น ณ กรุงปารีส ซึ่งนอกจากจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์และโซลูชันแล้วยังเป็นเรื่องของซัพพลายเชน และการพัฒนาความสามารถในการสร้างความยั่งยืนในประเด็นต่อไปนี้ ได้แก่

 1. ต้องให้มั่นใจว่า 100 เปอร์เซ็นต์ของโครงการลูกค้าในทุกโครงการ ที่เป็นโครงการใหม่และมีขนาดใหญ่ จะต้องมีการบอกจำนวนคาร์บอนที่เป็นผลกระทบจากการดำเนินโครงการนั้นๆ
 2. ออกแบบการนำเสนอใหม่ทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์ โดยใช้ Schneider Electric eCoDesign WayTM และนั่นทำให้ 75 เปอร์เซ็นต์ของรายได้มาจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีฉลาก Green PremiumTM
 3. หลีกเลี่ยงการสร้างก๊าซเรือนกระจกในปริมาณ 120,000 ตันจากการให้บริการ “end-of-life” ในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
 4. อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงแสงสว่างและการสื่อสารด้วยโซลูชันที่ผลิตคาร์บอนต่ำ ให้แก่ผู้อยู่อาศัยจำนวน 50 ล้านคนซึ่งเป็นฐานของปิรามิด ภายในเวลา 10 ปี
 5. นำความริเริ่มด้านสตอเรจมาใช้ เพื่อพัฒนาพลังงานทดแทนและมินิกริด
 6. แก้ปัญหา SF6 (ซัลเฟอร์เฮกซาฟลูโอไรด์ หนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก) ด้วยทางเลือกใหม่ภายใน 5 ปี และกำจัด SF6 จากผลิตภัณฑ์ชไนเดอร์ อิเล็คทริคภายใน 10 ปี
 7. ลดการใช้พลังงานของชไนเดอร์ อิเล็คทริคลง 5 เปอร์เซ็นต์ต่อปี
 8. ลดการนำพาก๊าซเรือนกระจกจากชไนเดอร์ อิเล็คทริค 5 เปอร์เซ็นต์ต่อปี
 9. ลงทุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างความสามารถด้านความยั่งยืนเป็นมูลค่า 10,000 ล้านยูโร ภายใน 10 ปีข้างหน้า
 10. ออกโปรแกรม Climate Bond to Finance Low CO2 R&D เพื่อดึงเงินลงทุนมาใช้ในการวิจัยและพัฒนาเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ในตัวธุรกิจของชไนเดอร์ อิเล็คทริค ทั้งหมด

สำหรับความคืบหน้าในการดำเนินงานตามปณิธานดังกล่าว จะมีการตีพิมพ์อยู่ใน Schneider Electric Planet & Society Barometer หรือในการสื่อสารเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องนี้