เนื้อหาวันที่ : 2007-07-23 11:28:05 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1335 views

ดิ เอ็มเพอเร่อร์ เฮ้าส์ อนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมคลาสสิคในไทย

อนุรักษ์สถาปัตยกรรมแนวคลาสสิคไทยให้คงอยู่ในสังคมไทยแบบยั่งยืน และเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป นิสิต นักศึกษา ได้มีเวทีแสดงความสามารถแสดงฝีมือในการถ่ายภาพและวาดรูป

.

นายสุรัตน์ชัย กึงฮะกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิ เอ็มเพอเร่อร์ เฮ้าส์ จำกัด พร้อมด้วย ว่าที่รศ.นพพร วิวรรธกะ  อาจารย์ประจำภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน และอ.เอกพงษ์ ตรีตรง หัวหน้าภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกันแถลงข่าวการจัดโครงการ "ประกวดถ่ายภาพและวาดเส้นสถาปัตยกรรมคลาสสิคในเมืองไทย 2550" มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สถาปัตยกรรมแนวคลาสสิคไทยให้คงอยู่ในสังคมไทยแบบยั่งยืน และเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป นิสิต นักศึกษา ได้มีเวทีแสดงความสามารถแสดงฝีมือในการถ่ายภาพและวาดรูป