เนื้อหาวันที่ : 2015-11-25 12:10:27 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1023 views

อวาย่าได้รับการยกย่องในการจัดอันดับผู้นำเทคโนโลยีระบบคอนแท็กเซ็นเตอร์ และระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ฟรอสท์ แอนด์ ซัลลิแวน มอบ 9 รางวัลทรงเกียรติให้แก่อวาย่าสำหรับความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี

ระบบคอนแท็กเซ็นเตอร์และระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ในหลายตลาดทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

                  

               อวาย่าผู้นำระดับโลกในด้านซอฟต์แวร์การสื่อสารทางธุรกิจระบบและการให้บริการประกาศวันนี้ว่า ในปีนี้บริษัทได้รับถึงเก้ารางวัลสำหรับความเป็นผู้นำทางด้านระบบคอนแท็ก   เซ็นเตอร์และระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จัดโดยบริษัททางด้านวิเคราะห์ ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน รางวัลของฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวนนั้นมอบให้แก่เวนเดอร์เพื่อยกย่องถึงความสามารถของพวกเขาในการสร้างการเติบโตเชิงกลยุทธ์ และความเป็นเลิศในการนำไปใช้งานได้จริง นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ ความเป็นผู้นำในการมุ่งเน้นคุณค่าของลูกค้า และการเจาะตลาดในภูมิภาค

 

            ลูกค้าทั่วทุกมุมโลกมีความคาดหวังจากการให้บริการลูกค้าสูงมาก จากผลรายงาน Autonomous Customer 2015 global report จัดทำโดยบีทีและอวาย่าประจำปี 2015 พบว่าร้อยละ 88 ของลูกค้าจะมีความภักดีต่อแบรนด์องค์กรมากขึ้นเมื่อพวกเขาสามารถติดต่อกับองค์กรนั้นๆ ได้สะดวกและไม่ยุ่งยาก และค่าเฉลี่ยราวร้อยละ 84 ของลูกค้าในเอเชียแปซิฟิกระบุว่าจะซื้อสินค้า/บริการเพิ่มเติมจากองค์กรที่สามารถทำเช่นนั้นได้ ด้วยความคาดหวังของลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้น องค์กรต่างๆ จึงควรที่จะติดตั้งแอพพลิเคชั่นการใช้งานและการแก้ปัญหาซึ่งจะสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของลูกค้าและการให้บริการที่มีความเป็นเลิศแก่ลูกค้าอย่างรีบด่วน

 

            อวาย่าได้รับการยอมรับในฐานะที่เป็นผู้นำในการส่งมอบโซลูชั่นการมีส่วนร่วมของลูกค้าทั่วโลกที่มีความเชี่ยวชาญในการช่วยให้ธุรกิจสามารถบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของผลการดำเนินงานและการบริหารงานของพนักงานรับสายรวมถึงผลิตภาพของการทำงานที่ดียิ่งขึ้น รางวัลต่างๆ ที่ได้รับตอกย้ำถึงขีดความสามารถของบริษัทที่มีต่อโซลูชั่นแบบครบวงจรของการมีส่วนร่วมของลูกค้าและการที่อวาย่าเป็นตัวเลือกที่ตลาดโปรดปรานในฐานะ Vendor of Choice หรือผู้จัดจำหน่ายยอดนิยม

            ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน ได้มอบหกรางวัลทางด้าน Contact Center Applications Vendor of the Year แก่อวาย่าสำหรับตลาดทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดีย รางวัล Contact Center Applications Vendor of the Year จาก ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน นั้นมอบให้แก่บริษัทซึ่งสามารถแสดงศักยภาพความเป็นเลิศในด้านของเทคโนโลยีและการเติบโตของรายได้ในตลาดแอพพลิเคชั่นคอนแท็กเซ็นเตอร์ เกณฑ์การตัดสินรวมถึงส่วนแบ่งการตลาดและการเจาะตลาด อัตราการเจริญเติบโตของรายได้ กลยุทธ์ทางธุรกิจและการเติบโต การนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างดีเลิศ นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยี และความเป็นผู้นำในการตระหนักถึงคุณค่าของลูกค้า

 

รางวัลทั้งหมดที่ ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน มอบให้แก่อวาย่าทางด้าน Contact Center Applications Vendor of the Year ได้แก่:

  • 2015 Southeast Asia Contact Center Applications Vendor of the Year
  • 2015 Indonesia Contact Center Applications Vendor of the Year
  • 2015 Philippines Contact Center Applications Vendor of the Year
  • 2015 Malaysia Contact Center Applications Vendor of the Year
  • 2015 Thailand Contact Center Applications Vendor of the Year
  • 2015 India Contact Center Applications Vendor of the Year

 

            ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของอวาย่าเป็นที่ยอมรับของ ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน และได้ตัดสินมอบรางวัล Asia Pacific Inbound Contact Routing Systems Market Share Leadership Award ให้แก่บริษัท โดยรางวัล Market Share Leadership หรือความเป็นผู้นำของส่วนแบ่งทางการตลาดนั้น ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน จะมอบให้แก่บริษัทที่ได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศในการได้รับส่วนแบ่งการตลาดที่สูงที่สุดในวงการสำหรับปีนั้นๆ รางวัลนี้ยกย่องถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและยังคงรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจแอพพลิเคชั่นระบบคอนแท็กเซ็นเตอร์โดยเป็นผู้ริเริ่มนำเทคโนโลยีและแนวโน้มที่จะช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จมาใช้

              

            นอกเหนือจากการได้รับรางวัลทางด้านระบบคอนแท็กเซ็นเตอร์แล้ว อวาย่าก็ยังได้รับการยอมรับในความเป็นผู้นำทางด้านการสื่อสารแบบรวมศูนย์ บริษัทได้รับรางวัล 2015 Unified Communications Vendor of the Yearสำหรับประเทศอินเดียและอินโดนีเซียในฐานะที่เป็นแบบอย่างสำหรับการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพ การทำงานที่ดีเยี่ยมตลอดทั้งปี

 

รางวัลที่ ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน มอบให้แก่อวาย่าทางด้าน Unified Communications ได้แก่:

  • 2015 India Unified Communications Application Vendor of the Year
  • 2015 Indonesia Unified Communications Application Vendor of the Year

 

คำพูดสนับสนุนอ้างอิง

 

            "ลูกค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีความคาดหวังที่สูงขึ้นต่อองค์กรในการให้บริการแก่ลูกค้าของพวกเขา ทุกวันนี้ความเป็นไปได้ของธุรกิจในการสร้างการมีส่วนร่วมของลูกค้าอยู่ในระดับสูงมาก โดยเฉลี่ยแล้วร้อยละ 84 ของลูกค้ายินดีที่จะซื้อสินค้ามากขึ้นจากแบรนด์ที่สามารถติดต่อประสานงานได้ง่าย เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้รับการยอมรับด้วยรางวัลเหล่านี้ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเรายังคงมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ลูกค้าและพันธมิตรของเราสามารถสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรด้วยโซลูชั่นและความรู้เชิงลึกที่เราพัฒนา"

ไมค์ แอนสเลย์ - ประธานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อวาย่า

 

            "กลยุทธ์การเติบโตของอวาย่าในภูมิภาคมาจากรากฐานของการพัฒนาระบบคอนแท็กเซ็นเตอร์ทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก ความสามารถในการจำหน่ายระบบในตลาดท้องถิ่นและการมีสัมพันธภาพที่ดีเยี่ยมทั้งต่อคู่ค้าและลูกค้า การมุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์โซลูชั่นที่มอบประสบการณ์ของลูกค้าแบบองค์รวมของอวาย่าโดยมียุทธวิธีเฉพาะสำหรับแต่ละเซ้กเม้นท์ด้วยแนวคิดของการวางตัวเป็นที่ปรึกษานั้นให้ผลดีอย่างยิ่ง นอกจากนี้อวาย่ายังครองตลาดส่วนใหญ่ในเอเชียแปซิฟิกทางด้านระบบ Inbound Contact Routing (ICR) ผลการดำเนินงานที่โดดเด่นดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่อวาย่ามีต่อภูมิภาคนี้และการดำเนินตามกลยุทธ์ที่วางไว้ได้อย่างยอดเยี่ยม"

กฤษณะ ไบด์ยา หัวหน้าฝ่ายวิจัย-ระบบลูกค้าสัมพันธ์, เอเชียแปซิฟิก ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน

 

            "อวาย่าฟันฝ่าและเติบโตผ่านภาวะเศรษฐกิจที่ยากลำบากโดยการหาช่องทางการเจริญเติบโตใหม่ ๆ เช่นตลาดขนาดกลางและวิดีโอ อวาย่ามีการเติบโตแบบขยายตัวจากโซลูชั่น IP Office ที่ได้อานิสงค์จากการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์และการขยายเครือข่ายช่องทางการขายผ่านพันธมิตรทางธุรกิจ โดยมีการเจริญเติบโตสูงจากธุรกิจระบบการประชุมผ่านวิดีโอและได้ลูกค้าขนาดใหญ่ที่นำมาฟื้นฟูใหม่มากมายจากฐานลูกค้านอร์เทล"

ชัยเลนดร้า โซนิ INDUSTRY PRINCIPAL เอเชียแปซิฟิกไอซีที ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน