เนื้อหาวันที่ : 2015-11-18 15:15:38 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 536 views

ถิรไทย 9 เดือน กวาดรายได้ 1,472 ล้านบาท

ถิรไทย หรือ TRT ผู้นำตลาดผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าของไทย โชว์ผลงาน 9 เดือน ปี 58 กวาดงานเข้ากระเป๋า 1,472 ล้านบาท ปีหน้าตุน Backlog แล้วกว่า 1,250 ล้านบาท พร้อมเตรียมลุยงานประมูลอีกกว่า 9,600 ล้านบาท

นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TRT ผู้ผลิต จำหน่าย และซ่อมบำรุง หม้อแปลงไฟฟ้าทุกขนาดของคนไทยเพียงแห่งเดียว เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีรายได้งวด 9 เดือนของปี 2558 มีรายได้ 1,472 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นงานทั้งในส่วนของภาครัฐ 95 ล้านบาท  และเอกชนในประเทศ 533 ล้านบาท รวมถึงส่งออกไปยังต่างประเทศอีกกว่า 420 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีรายได้จากการบริการอีกกว่า 40 ล้านบาท และรายได้จากบริษัทในเครืออีกกว่า 384 ล้านบาท โดยขณะนี้ บริษัทฯ มีคำสั่งซื้อแล้วกว่า 1,970 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นงานที่จะส่งมอบในปีนี้ 720 ล้านบาท และส่งมอบงานในปี 2559 มูลค่ากว่า 1,250 ล้านบาท

นอกจากนี้บริษัทได้เข้าประมูลในช่วงนี้มีมูลค่ากว่า 9,600 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วงเงิน 4,000 ล้านบาท การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 700 ล้านบาท และการไฟฟ้านครหลวง 1,700 ล้านบาท และในส่วนของภาคเอกชนภายในประเทศอีก 1,400 ล้านบาท และส่งออกประมาณ 1,600 ล้านบาท และงานประมูลของบริษัทย่อยอีก 200 ล้านบาท บริษัทฯคาดว่าจะสามารถชนะการประมูลงานได้มากกว่า 20-25% ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin) จะยังคงรักษาระดับให้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า 20-25 % ควบคู่กับการรักษาสัดส่วนตลาดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และมาตรการในด้านอื่นๆ เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ ตามแผนธุรกิจของบริษัท

นายสัมพันธ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ในปีนี้บริษัทฯ คาดว่าจะมีรายได้ประมาณ 2,192 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นงานทั้งในส่วนของภาครัฐ 212 ล้านบาท  และเอกชนในประเทศ 693 ล้านบาท รวมถึงส่งออกไปยังต่างประเทศอีกกว่า 731 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีรายได้จากการบริการอีกกว่า 40 ล้านบาท และรายได้จากบริษัทในเครืออีกกว่า 516 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีงานในมือที่จะส่งมอบในปี 2559 แล้วกว่า 1,250 ล้านบาท และเมื่อรวมกับงานที่อยู่ระหว่างการประมูล คาดว่าปีหน้าบริษัทฯ จะมีอัตราการเติบโตไม่ต่ำกว่า 20 %