เนื้อหาวันที่ : 2015-11-18 08:48:15 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 425 views

ปส. เร่งเตรียมความพร้อมเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เปิดเวทีแถลงข่าว การเตรียมความพร้อมกรณีเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีเมื่อเร็ว ๆนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือ หากเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีขึ้น จะสามารถระงับเหตุได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และกลับสู่สภาวะปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

นายกิตติศักดิ์ ชินอุดมทรัพย์ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า ปส. ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางด้านนิวเคลียร์และรังสีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งในปัจจุบันได้มีการนำวัสดุกัมมันตรังสีมาใช้ประโยชน์กันอย่างแพร่หลาย ทั้งการแพทย์ อุตสาหกรรม ศึกษาวิจัย การเกษตรและอื่น ๆ ซึ่งในการปฏิบัติงานอาจมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ถึงแม้ว่าจะมีมาตรการควบคุมความปลอดภัยอย่างรัดกุมแล้วก็ตาม ปส. เล็งเห็นว่าการเตรียมความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง

“ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการเตรียมความพร้อมกรณีเหตุฉุกเฉินทางนิวเคีลยร์และรังสี ทั้งการกำกับดูแลความปลอดภัยทางด้านนิวเคลียร์และรังสี  ให้เป็นไปตามหลักสากล เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในความปลอดภัย  การสร้างความรู้  ความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และทัศนคติที่ดีต่อสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติภาพ การใช้พลังงานปรมาณูในทางสันติ ทั้งในด้านแผนแม่บทการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยแห่งชาติ แผ่นปฏิบัติงาน ,บุคลากร ,การคิดค้นเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือในการเก็บกู้ ทั้งนี้ ปัจจุบันได้มีการนำเอาวัสดุกัมมันตรังสีมาใช้ประโยชน์อย่างเเพร่หลาย  ทั้งด้านการเเพทย์ การเกษตร  อุตสาหกรรม ศึกษาวิจัยและอื่นๆ ซึ่งอาจมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แม้จะมีการควบคุมความปลอดภัยอย่างรัดกุม นอกจากนี้ ยังได้ได้มีการนำเอาหุ่นยนต์เก็บกู้ รวมถึงวีดีโอ พรีเซนเทรชั่น เเสดงขั้นตอนการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจมากขึ้น”

จากการดำเนินการต่างๆ ที่ผ่านมา สามารถยืนยันได้เป็นอย่างดีว่า ปส. มีความมุ่งมั่นและตั้งใจ ที่จะกำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ ดังนั้น ขอให้ประชาชนในทุกภาคของไทยมีความมั่นใจว่าสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัย เนื่องจาก ปส. คอยเฝ้าระวังความปลอดภัยจากรังสีให้ท่านอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.oaep.go.th , FB : atoms4peace หรือกลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักนโยบายและบริหารด้านพลังงานปรมาณู สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1123-1124