เนื้อหาวันที่ : 2015-11-05 10:26:37 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 3078 views

ศิรินทรา จิตตราวงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน)

คุณศิรินทรา จิตตราวงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2556 โดยรับผิดชอบการดำเนินงานด้านการวางแผนกลยุทธ์ทั้งหมดขององค์กร ทั้งการสร้างแบรนด์ และการบริหารจัดการสินค้า โดยครอบคลุมถึงการบริหารจัดการส่วนแบ่งทางการตลาด และเป็นหัวหน้าคณะกรรมการด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท ตลอดจนการดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรเพื่อมุ่งตอบสนองและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้บริโภค

ก่อนเข้าทำงานกับบริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) คุณศิรินทรา เคยทำงานในตำแหน่งผู้จัดการทางการตลาดของบริษัทคอนวูด จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือปูนซีเมนต์ นครหลวง โดยประสบการณ์ความสำเร็จเป็นอย่างสูงในการเจาะตลาดไม้สังเคราะห์ ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งยังมีผลงานการวิจัยด้านการขยายตลาดระหว่างประเทศอันเป็นที่ยอมรับ ให้แก่บริษัทคอนวูด อินโดนีเซีย

คุณศิรินทรา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ เอกการตลาด และ ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ วิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และสั่งสมประสบการณ์นานกว่า 17 ปี ในแวดวงอุตสหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมสิ่งก่อสร้าง ทำให้คุณศิรินทรามีความเชี่ยวชาญความเข้าใจทางด้านการตลาดเป็นอย่างดี