เนื้อหาวันที่ : 2015-11-04 13:56:17 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 408 views

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเวทีแจงความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เปิดเวทีแถลงข่าว “การเตรียมความพร้อมกรณีเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี” เมื่อเร็ว ๆนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือ หากเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีขึ้น จะสามารถระงับเหตุได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และกลับสู่สภาวะปกติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

นายกิตติศักดิ์ ชินอุดมทรัพย์ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดเผยว่า ปส. ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางด้านนิวเคลียร์และรังสี ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งในปัจจุบันได้มีการนำวัสดุกัมมันตรังสีมาใช้ประโยชน์กันอย่างแพร่หลาย ทั้งการแพทย์ อุตสาหกรรม ศึกษาวิจัย การเกษตรและอื่น ๆ ซึ่งในการปฏิบัติงานอาจมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ถึงแม้ว่าจะมีมาตรการควบคุมความปลอดภัยอย่างรัดกุมแล้วก็ตาม ปส. เล็งเห็นว่าการเตรียมความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง จึงจัดให้มีการแถลงข่าว “การเตรียมความพร้อมกรณีเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี” ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ ห้องเมจิก๓ ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์   ให้แก่สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจ หวังเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อมั่น พร้อมทัศนคติที่ดีต่อ ปส. และเน้นย้ำการใช้พลังงานปรมาณูในทางสันติ ซึ่งภายในงานแถลงข่าวจะมีการเปิดตัว Video Presentation เพื่อแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนต่างๆ ของการระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีอีกด้วย

จากการดำเนินการต่างๆ ที่ผ่านมา สามารถยืนยันได้เป็นอย่างดีว่า ปส. มีความมุ่งมั่นและตั้งใจ ที่จะกำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ ดังนั้น ขอให้ประชาชนในทุกภาคของไทยมีความมั่นใจว่าสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปลอดภัย เนื่องจาก ปส. คอยเฝ้าระวังความปลอดภัยจากรังสีให้ท่านอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ที่มารูปและเรื่อง : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี