เนื้อหาวันที่ : 2007-07-19 12:03:56 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 9354 views

Fluke 740 Series Documenting Process Calibrators

เครื่องสอบเทียบกระบวนการผลิตที่มีความสามารถครบถ้วน และออกใบรายงานผลการสอบเทียบได้ ช่วยให้งานสอบเทียบกระบวนการทำได้ง่ายดาย ภายใน 3 ขั้นตอน คือ โหลดขั้นตอนเข้าเครื่อง, ดำเนินการสอบเทียบ, กลับมาอัพโหลดผลลัพธ์ และออกใบรับรอง มีอินเตอร์เฟส HART Protocol ในตัว ครอบคลุมทุกกระบวนการในโรงงาน

ปัญหาในการสอบเทียบกระบวนการผลิต

ปัญหาต่าง ๆ ในการสอบเทียบกระบวนการผลิต (Process Calibration) ในโรงงานมีหลายสาเหตุสำคัญ เช่น

 • ใช้เครื่องมือสอบเทียบ (Calibrator) หลายแบบ หลายรุ่น ทำให้เกิดปัญหาตามมาหลายอย่าง อาทิเช่น      การดูแลมาตรฐานให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  และ     ค่าใช้จ่ายในการสอบเทียบตัว Calibrator เอง ฯลฯ
 • หลายแห่งยังคงไม่แยกหรือแยกไม่ออก ระหว่างกิจกรรมการซ่อมบำรุง และการสอบเทียบ สาเหตุเนื่องมาจากขาดข้อมูลหรือความรู้เกี่ยวกับการสอบเทียบ
 • เครื่องมือสอบเทียบ (Calibrator) ที่มีอยู่ไม่สามารถบันทึกผลการสอบเทียบที่ Site งานได้ ทำให้การทำงานยิ่งยุ่งยากและใช้เวลานานมากขึ้น
 • หลายที่ยังคงไม่มีโปรแกรม (Software) จัดการฐานข้อมูล (Database) ของ Inventory ต่าง ๆ หรือถ้ามียังคงมีปัญหาในการทำงานแบบซับซ้อน หรือความเข้ากันได้ (Compatibility) กับ Calibrator ที่มีอยู่
 •  .

  Fluke มีเครื่องสอบเทียบกระบวนการผลิตหลากหลายรุ่น มีความสามารถทุกระดับงานที่สอดคล้องความต้องการ ตั้งแต่เครื่องสอบเทียบฟังก์ชันเดียวสำหรับงานสอบเทียบเฉพาะอย่างที่ไม่ซับซ้อน, เครื่องสอบเทียบแบบหลายฟังก์ชันที่รวมเอาความสามารถหลาย ๆ อย่างไว้ในเครื่องเดียวกัน มีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกในการทดสอบ และการคำนวณ, เครื่องสอบเทียบแบบหลายฟังก์ชันที่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้เพื่อการวิเคราะห์และรายงาน, ตลอดจนเครื่องสอบเทียบชนิดพิเศษ ที่ออกแบบมาสำหรับใช้งานในพื้นที่ไวต่อการระเบิดได้อย่างปลอดภัย มั่นใจ

   .

  สำหรับกระบวนการผลิตที่สำคัญ ต้องการความมั่นใจของความต่อเนื่อง แม่นยำ และเชื่อถือได้ ด้วย Fluke 740 Series พร้อมโปรแกรมจัดการ DPC TRACK ท่านสามารถมั่นใจได้ว่าปัญหาต่าง ๆ ในการสอบเทียบกระบวนการผลิตของท่านจะหมดไป

   .

   .

  Fluke 740 Series Documenting Process Calibrators

  Fluke 740 Series Documenting Process Calibrators ช่วยให้งานสอบเทียบกระบวนการทำได้ง่ายดาย ภายใน 3 ขั้นตอน คือ โหลดขั้นตอนเข้าเครื่อง, ดำเนินการสอบเทียบ, กลับมาอัพโหลดผลลัพธ์ และออกใบรับรอง มีอินเตอร์เฟส HART Protocol ในตัว ครอบคลุมทุกกระบวนการในโรงงาน

  คุณสมบัติทั่วไป   
  • Temperature Transmitter
  • Temperature Transduce
  • Temperature Switch ( Thermostat 
  •  Pressure Transmitte
  •  Pressure Switch
  •  Flow with Temperature Controller
  •  Flow with Pressure Controller (P to I and I to P)
  • Temperature Controller
  •  Pressure Controller
  3 ขั้นตอนง่าย ๆ สำหรับการสอบเทียบในกระบวนการผลิตที่ถูกต้อง แม่นยำ ใช้งานง่าย มีใบรายงานผลการสอบเทียบ (Certificate of Calibration)
   .

  1. เริ่มต้นที่ทำงาน (Office)  หัวหน้างานสร้าง Procedure รวมทั้งกำหนด TAGS  ID และข้อความ (Text Massage) ใด ๆ ก็ตามที่หัวหน้างานต้องการจะสั่งถึงผู้ปฏิบัติงานลงใน  Procedure  จากนั้น ทำการ Load ข้อมูลดังกล่าวลงในตัว 744 Calibrator ผ่านโปรแกรม DPC TRACK แล้วมอบให้ผู้ปฏิบัติงานไปทำการสอบเทียบต่อไป

  .

  .

  2. ที่หน้างาน (Site)  ผู้ปฏิบัติงาน Recall Tags ID ออกมา และทำการสอบเทียบ (Calibrate) ตามขั้นตอน Procedure ที่กำหนด 

         -   AS FOUND 

         -   ADJUST (ถ้าจำเป็น) 

         -   AS LEFT

  ผู้ปฏิบัติงานทำการ Save ข้อมูลทั้งหมดหลังจากการสอบเทียบลงในตัวเครื่อง Fluke 744 อัตโนมัติ

  .

  .

  3. กลับมาที่ทำงาน (Office) ส่งงาน-หัวหน้างานทำการ Up Load ผลการสอบเทียบทั้งหมดโดยโปรแกรม DPC Track เพื่อพิมพ์ใบรายงานผล การสอบเทียบพร้อมออกใบ Certificate ผลการสอบเทียบจะถูกเก็บในฐานข้อมูล (Computer) เพื่อใช้อ้างอิงตามข้อกำหนดของ ISO ต่อไป

  .

   .

  การขจัดค่า ERROR อันเกิดจาก Sensor ในกระบวนการผลิต

  การสอบเทียบกระบวนการผลิตมีอะไรมากกว่า 4–20 mA

  สิ่งที่สำคัญมากสิ่งหนึ่งในกระบวนการผลิตก็คือการ Calibrate อุณหภูมิ โพรบวัดอุณหภูมิและตัวตรวจจับอุณหภูมิต่าง ๆ ต่างมีลักษณะเฉพาะอันเนื่องจากความเหมาะสมในการใช้งานที่แตกต่างกัน ด้วยคุณสมบัติเฉพาะแต่ละ Sensor และการใช้งานที่เหมาะสมก็จะบ่งบอกถึงอายุการใช้งานของตัว Sensor ดังกล่าว โพรบวัดอุณหภูมิของคุณอาจอยู่ในที่ที่ร้อนจัด, เย็นจัด, สั่นสะเทือน, การเจือปนของสารที่ไม่ถึงประสงค์ ฯลฯ เพียงแต่ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ แก้ไขเมื่อเซนเซอร์เกิดความผิดปกติหรือเปลี่ยน เมื่อครบอายุการใช้งาน เพียงแค่นี้คุณก็จะพัฒนากระบวนการผลิตของคุณให้มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา

   .

  .

  อุณหภูมิมีความจำเป็นอย่างมากในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมแทบจะในทุกๆอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิที่ใช้หลอมโลหะเพื่อให้แน่ใจว่าเหล็กแข็งแรงเมื่ออยู่ในอากาศ, ตู้ Oven, ห้องเก็บอาหารซึ่งจะต้องมีอุณหภูมิที่เย็นเหมาะสมอาหารจึงจะไม่เน่าเสีย หรือ อุณหภูมิที่สูงพอให้ใช้ในการหุงต้ม อาหารต้องให้แน่ใจว่าอาหารสุก ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ควรใส่ใจอยู่เสมอ การวัดอุณหภูมิทุก ๆ อย่าง จึงควรมีการตรวจสอบและสอบเทียบเซนเซอร์ที่ใช้ร่วมกับ Temperature Transducer หรือ Transmitter ควบคู่ไปด้วยกัน, จึงจะทำให้กระบวนการผลิตของคุณมีประสิทธิภาพมากที่สุด

   .

  รูปที่ 1 เป็นกระบวนการในการวัดอุณหภูมิส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมทั่วไป

   .

  ในงานสอบเทียบกระบวนการผลิตส่วนใหญ่ มักจะทำการสอบเทียบที่ตัว Temperature Transmitter หรือ Temperature Controller แยกออกจากระบบ โดยการจำลองค่า TC หรือ RTD เข้าที่ตัว Temperature Controller, Transmitter โดยตรง ซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้จะเป็นการสอบเทียบคร่าว ๆ เท่านั้นเพราะว่าเป็นการสอบเทียบที่ตัว Controller ไม่ได้ทำการตรวจสอบเซ็นเซอร์หรือโพรบวัดอุณหภูมิ

   .

  ดังนั้นหากเราต้องการที่จะสอบเทียบกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพที่สุด จึงควรนำโพรบวัดอุณหภูมิมาทำการสอบเทียบร่วมด้วย โดยการนำตัวสร้างอุณหภูมิมาตรฐานมาสร้างอุณหภูมิ ณ จุดต่าง ๆ แล้วทำการวัดกระแสที่ออกจาก Transmitter ในเวลาเดียวกัน ซึ่งการทำดังกล่าวจะทำให้เราสามารถกำหนดให้เซนเซอร์หรือโพรบวัดอุณหภูมิได้วัดอุณหภูมิจริง ๆ ที่ไม่ใช่เกิดจากการจำลอง (Simulate) จึงเป็นการตรวจสอบเซนเซอร์ และสอบเทียบอุณหภูมิในกระบวนการผลิต เวลาเดียวกัน

   .

  รูปที่ 2 ตัวอย่างค่า Accuracy ที่แตกต่างกันระหว่าง Standard Probe กับ Characterized Probe

   .

  รูปที่ 3 ค่า Accuracy ที่ดีขึ้นหลังจากมีการสอบเทียบเซนเซอร์

   .

  Dry-Well และ Micro-Baths เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการสร้างค่าอุณหภูมิที่ถูกต้องมาตรฐาน เพื่อการตรวจสอบประสิทธิภาพของ Probe วัดอุณหภูมิ และ Sensor จึงต้องใช้ FLUKE744 Documenting Process Calibrator มาใช้งานร่วมกับ Dry-Well และ Micro-Bath เพื่อเป็นการตรวจสอบทั้งระบบในส่วนที่ต้องการสอบเทียบ ซึ่งการปรับค่าใด ๆ ก็ตามภายใต้การต่อ Sensor หรือ Probe จะนำมาซึ่งการทำการสอบเทียบที่ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด โดยใช้หลักการให้ Dry Well และ Micro Baths Generate อุณหภูมิขึ้นมาตามค่าที่สั่งงานจาก FLUKE 744

   .

  โรงงานอุตสาหกรรมทั่ว ๆ ไป ส่วนใหญ่มักจะใช้ Temperature Transmitter โดย Output Current เป็น 4-20mA เพื่อนำไปคอนโทรล Indicator หรือ PLC, PCS ต่อไป

   .

  ขั้นตอนง่าย ๆ ในการสอบเทียบโดยการนำ FLUKE744 ใช้งานร่วมกับ Micro-Bath ถอด RTD เซนเซอร์พร้อมทั้ง Transmitter ออกจากระบบแล้วใส่ลงไปที่ Dry-Block (ให้ Dry-Well เป็นตัว Source) จากนั้นนำสายที่เป็น mA Output มาเข้ากับตัว FLUKE 744 (FLUKE 744 เป็นตัวอ่าน mA)

   .

  รูปที่ 4 การ Calibrate Transmitter พร้อม Probeสั่งงานด้วย FLUKE 744

   .

  โดยที่โพรบอุณหภูมิมีรูปร่างหรือลักษณะเฉพาะแตกต่างกันออกไป เราจึงควรหา Dry-Block หรือ Micro Baths ที่มีช่อง Insert เหมาะสม ซึ่งจากการต่อสายดังกล่าวแล้ว เราต้องการที่จะใช้ FLUKE 744 เป็นตัวส่ง Step อุณหภูมิ หากคุณใช้ Transmitter แบบ HART ให้กดปุ่ม HART ที่ตัว FLUKE744 คุณจะเห็นหน้าจอ FLUKE744ตามรูปที่ 5 ซึ่ง FLUKE744 สามารถเป็นตัว Communicator HART ได้ด้วยเช่นกัน

   .

  รูปที่ 5 แสดงข้อมูลของ Transmitter แบบ HART ที่ FLUKE 744 อ่านและแสดงผลออกมา       

   .

  รูปที่ 6 กำหนดการทำงานของ FLUKE 744

  โดยให้ FLUKE 744 ควบคุมการจ่ายอุณหภูมิของ DRY-WELL และ วัดกระแส (mA) ในเวลาเดียวกัน

   .

  ทำการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ รวมถึง ย่านวัดอุณหภูมิ ของ Transmitter ว่าถูกต้องตรงตามที่ต้องการหรือไม่ และกดปุ่ม Measure/Source จะเห็นหน้าจอของ FLUKE 744 ตามรูปที่ 6

   .

  จากนั้นทำการ AS FOUND ระบบตามรูปที่ 7 ตรวจดูความถูกต้องของย่านวัดต่าง ๆ รวมถึง Step การเพิ่มของอุณหภูมิ Zero Span ในแต่ละช่วงด้วย

   .

  รูปที่ 7 ตรวจสอบและตั้งค่า Zero Span และ Step ของอุณหภูมิ        

   .

  รูปที่ 8 ผลของการ Calibrate

   .

  สังเกตดูผล Calibrate ตามรูปที่ 8 ที่ขึ้นเป็นแถบสีดำ บนตัวหนังสือ จะเป็น Error ที่ไม่อยู่ในสเป็ค ซึ่งหลังจากที่เราเห็นผลการ Calibrate แล้วจึงทำการ ADJUST ปรับค่า Error จนคุณยอมรับได้ แล้วจึง ทำขั้นตอนสุดท้ายคือ AS LEFT ต่อไป 

   .

  การสอบเทียบ HART ทรานสมิตเตอร์

  ทุกวันนี้เราจะพบว่าอุปกรณ์ใหม่ ๆ ที่ติดตั้งอยู่ในกระบวนการของโรงงานส่วนใหญ่จะเป็นอุปกรณ์ดิจิตอลแบบ SMART คำว่า SMART หมายถึง อุปกรณ์ที่ทำงานมาจากพื้นฐานของไมโครโปรเซสเซอร์ ด้วยฟังก์ชันการทำงานที่พิเศษและการชดเชยทางดิจิตอล สามารถใช้งานกับชนิดของตัววัดค่าได้หลากหลายหรือกับตัวแปรมากมาย ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้จะให้ค่า Accuracy ที่ดีกว่า มีความเสถียรในระยะยาวที่ดี และมีความเชื่อถือได้มากกว่าอุปกรณ์แบบอะนาลอกที่นิยมใช้งานกัน

   .

  .

  อุปกรณ์แบบ SMART ที่เป็นแบบพื้นฐาน ก็คือ กลุ่มที่ใช้ HART โปร โต คอล ซึ่งมีอยู่มากกว่า 5 ล้านตัว ในโรงงานมากกว่า 1 แสนแห่งทั่วโลก HART ย่อมาจาก Highway Addressable Remote Transducer ซึ่งก็คือ มาตรฐานทางอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นตัวกำหนดโปร โต คอลการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์แบบ SMART ที่อยู่ที่หน้างาน และระบบควบคุมซึ่งใช้กับค่ากระแสที่นิยมใช้กันที่ 4-20 mA มีสิ่งที่จำเป็นอยู่ 2 สิ่งที่ต้องการสำหรับการให้บริการกับอุปกรณ์ HART คือ  

  1. แหล่งจ่ายทางอะนาลอกที่ถูกต้องแม่นยำ และ

  2. ความสามารถในการสื่อสารแบบดิจิตอล

  .

  มีความต้องการสอบเทียบ HART

  มีความเข้าใจผิดกันมาตลอดว่าด้วยค่าความถูกต้องแม่นยำและความเสถียรของอุปกรณ์แบบ HART นั้นไม่จำเป็นต้องการมีสอบเทียบ รวมทั้งเข้าใจผิดอีกว่าการสอบเทียบสามารถทำได้โดยการกำหนดย่านการใช้งานของอุปกรณ์ที่ติดตั้งใช้งานอยู่ด้วยตัวเครื่องสำหรับใช้สื่อสารก็เพียงพอแล้ว และยังคงมีความเข้าใจผิดอื่น ๆ อีก เช่น ระบบควบคุมสามารถสอบเทียบอุปกรณ์แบบ SMART ผ่านระบบ Remote ได้ ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่เป็นความจริง อุปกรณ์ทุกตัวจะมีการเปลี่ยนแปลง การตั้งย่านการทำงานใหม่ด้วยตัวเครื่องสื่อสารไม่ใช่การสอบเทียบ เราต้องการตัวสอบเทียบหรือตัวมาตรฐานมาใช้เพื่อสามารถสอบย้อนกลับไปหามาตรฐานแห่งชาติ

  .

  ขั้นตอนการสอบเทียบประกอบด้วย การตรวจสอบ (As Found) การปรับค่า เพื่อให้อยู่ในค่า Tolerance ที่ยอมรับได้ ถ้ามีความจำเป็นต้องปรับและการตรวจสอบขั้นสุดท้าย (As Left) และถ้ามีการปรับค่าข้อมูลที่ได้จะถูกนำมาใช้สำหรับทำรายงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ต่อระยะเวลาที่เปลี่ยนไป

  .

  อุปกรณ์ HART ถูกสอบเทียบอย่างเหมาะสมอย่างไร

  .

  อุปกรณ์ HART ประกอบด้วย 3 ส่วน การสอบเทียบ HART ที่ถูกต้องอาจต้องทำแค่ Sensor Trim หรือ Output Trim หรือทั้ง 2 อย่าง การปรับค่าของย่านการทำงาน (LRV และ URV) โดยไม่มีตัวสอบเทียบจะไม่เรียกว่าการสอบเทียบ การทำ Output Trim ขณะนี้ไม่ทำในส่วนของ Input ก็ไม่ถือว่าเป็นสอบสอบเทียบที่ถูกต้อง

  .

  การปรับค่าของย่านการทำงานด้วยเครื่องสอบเทียบอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับอุปกรณ์ที่ทำงานที่กระแส 4-20mA ในอะนาลอกโหมดการทำอย่างนี้ PV และ PVAO จะไม่ถูกใช้สำหรับควบคุมกระบวนการ

  .

  เครื่องมือตัวใหม่เพื่อความเร็วในการสอบเทียบ

  เครื่องสอบเทียบกระบวนการฟลุค รุ่น 744 เป็นเครื่องมือสำหรับสอบเทียบตัวแรกที่สามารถนำไปสอบเทียบอุปกรณ์ HART ที่หน้างานได้อย่างสมบูรณ์ เพียงการกดปุ่มปุ่มเดียว เพื่อเข้าสู่โหมดของ HART และแสดงผลข้อมูลของอุปกรณ์ HART ที่จอภาพ ฟังก์ชัน HART ที่ต้องการเพิ่มเติมก็สามารถทำได้เพียงปุ่มไม่กี่ปุ่ม

  .

  ไม่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องสำหรับสื่อสาร

  ฟลุค 744 ไม่มีความจำเป็นต้องใช้กล่อมต่อภายนอกหรือเครื่องมือสื่อสารที่ต้องใช้สำหรับการสอบเทียบอุปกรณ์ HART และการซ่อมบำรุง อีกทั้งยังใช้งานได้กับ HART ทรานสมิตเตอร์หลายรุ่นที่เป็นที่นิยม มีคำสั่งที่ช่วยในการสนับสนุนอุปกรณ์ต่าง ๆ มากกว่าเครื่องมือสอบเทียบตัวอื่น ๆ

  - ต่อเข้ากับอุปกรณ์ HART เพื่อบอกชนิด, ผู้ผลิต, รุ่น, หมายเลข, PV และ PVAO

  - ปรับ Sensor ของ HART อัตโนมัติ รวมทั้ง Output Trim

  - ปรับย่านการวัด, การ Damp และกระบวนการพื้นฐานต่าง ๆ ที่สามารถกำหนดค่าได้

  - อ่านและเขียน HART Tag และข้อความเพื่อระบุรายละเอียดของ HART ทรานสมิตเตอร์

  - ถ่ายโอนข้อมูลไปยังตัวทรานสมิตเตอร์ตัวอื่น ๆ ด้วยข้อมูลคุณลักษณะพื้นฐานของ HART

  .

  โหมดการทำงานของ HART ใช้งานกับ

  • สำหรับการทำงานแบบจุดต่อจุดในโหมดการใช้งานพื้นฐานต่อ 744 เข้ากับอุปกรณ์ HART ตัวเดียวในลักษณะ 4-20 mA Loop
  • สำหรับโหมด Multi-Drop อุปกรณ์ HART หลายตัวสามารถต่อเข้าด้วยกัน ตัว 744 จะค้นหาแต่ละตัว, หาตำแหน่งของ Address ที่ถูกใช้งาน และเราสามารถเลือกอุปกรณ์ตัวที่ต้องการสอบเทียบและเกี่ยวข้องกับการทำงานได้
  • สำหรับโหมด Burst อุปกรณ์ HART จะส่งข้อมูลออกไปโดยไม่รอให้มีการถามมาจากหน่วยควบคุม ฟลุค 744 สามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องส่งในโหมดของ Burst
  .

  เครื่องสอบเทียบกระบวนการผลิตรุ่นอื่นๆ จาก Fluke

  นอกจากนี้ Fluke ยังมีเครื่องสอบเทียบกระบวนการผลิตรุ่นอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติพิเศษและหลากหลาย ตามความต้องการใช้งานแต่ละประเภท เหล่านี้

  .

  เครื่องสอบเทียบกระบวนการแบบมัลติฟังก์ชัน

  FLUKE มีเครื่องสอบเทียบที่ใช้งานหลากหลายหน้าที่ในตัวเดียว สำหรับความคล่องตัวในการใช้งาน ความสามารถในการสอบเทียบ การจ่ายและจำลองค่า การทดสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ การคำนวณและรายงานผล ซึ่งมีอยู่ครบครันในเครื่องสอบเทียบขนาดมือถือของ Fluke

  .

   

  เครื่องสอบเทียบกระบวนการแบบฟังก์ชันเดียว

  สำหรับสายการผลิตที่ไม่สลับซับซ้อนนัก อาจต้องการการสอบเทียบเพียงฟังก์ชันเดียว Fluke มีเครื่องสอบเทียบในแบบฟังก์ชันเดียวให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละงานเช่นกัน

  .

  .

  เครื่องสอบเทียบสำหรับพื้นที่ไวต่อการระเบิด มาตรฐาน ATEX

  หากคุณเป็นผู้ที่ต้องทำงานสอบเทียบอยู่ในพื้นที่ไวต่อระเบิด เครื่องสอบเทียบ Fluke คือเครื่องมือที่คุณต้องการ เพราะนอกจากคุณสมบัติ Intrinsically Safe แล้ว Fluke ยังใช้ง่ายเรียนรู้งานได้รวดเร็ว, ความแม่นยำสูงและมีคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ ที่ช่วยให้คุณสอบเทียบได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

  .

  .

  สนใจโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

  2425/2 ถนนลาดพร้าว ระหว่างซอย 67/2-69 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพ ฯ 10310

  โทรศัพท์ 0-2514-1000, 0-2514-1234 โทรสาร 0-2514-0001, 0-2514-0003

  http://www.measuretronix.com, E-mail: info@measuretronix.com