เนื้อหาวันที่ : 2015-10-30 14:48:24 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1623 views

ปลัดกระทรวงแรงงาน ยืนยัน การพิจารณาปรับค่าจ้างขั้นต่ำประจำปี 2559 ได้ข้อสรุปในปีนี้แน่นอน

          หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการค่าจ้าง (บอร์ดค่าจ้าง) กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ประจำปี 2559 ว่า การประชุมบอร์ดค่าจ้างครั้งถัดไปในวันที่ 18 พฤศจิกายน นี้ จะนำเรื่องที่ภาคเอกชน สภาอุตสาหกรรมออกมาคัดค้านการปรับค่าจ้างเท่ากันทั้งประเทศ และเรื่องที่เครือข่ายแรงงานประกาศขอให้ขึ้นค่าจ้างเป็นวันละ 360 บาท เท่ากันทั่วประเทศ เข้าไปประกอบการพิจารณาของบอร์ดค่าจ้างด้วย โดยจะพิจารณาร่วมกับผลการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และข้อกำหนดต่าง ๆ

          ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเสริมว่า จากการศึกษาค่าจ้างในต่างประเทศพบว่า ประเทศต่างๆ กำหนดค่าจ้างในแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากัน จึงจะนำเข้ามาร่วมหารือด้วย ซึ่งจะต้องพิจารณาร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย คือ รัฐ นายจ้าง และลูกจ้างก่อนจึงจะได้ข้อสรุปที่แน่นอนภายในปีนี้

 

ที่มา : http://thainews.prd.go.th/