เนื้อหาวันที่ : 2015-10-22 13:27:36 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 537 views

รมต.อุตสาหกรรม เปิดประชุม OICA GENERAL ASSEMBLY 2015 TAIA ตั้งเป้าชูภาพลักษณ์ “ไทย-ผู้นำด้านยานยนต์ของอาเชียน”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ดร.อรรชกา สีบุญเรือง เปิดประชุม OICA GENERAL ASSEMBLY 2015 ต้อนรับคณะกรรมการ และสมาชิกของ OICA จากทั่วโลก ที่มุ่งเน้นการส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือ และพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกให้มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และประสิทธิภาพเชื้อเพลิง เน้นย้ำการส่งเสริมบทบาทของอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยในภูมิภาคอาเซียนและเวทีโลก ตลอดจนส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย (TAIA) ได้ร่วมกับ Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles” (OICA). ที่เป็นสมาคมผู้ผลิตและจำหน่ายยานยนต์ระดับสากล ในการจัดการเสวนา OICA Round Table "The World Auto Industry: Situation and Trends in the ASEAN region and the world ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญภายใต้การจัดประชุมประจำปี OICA  GENERAL ASSEMBLY 2015 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อรรชกา สีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “The ASEAN Region; Its Auto Industry and Free Trade Agreement”

นายธนวัฒน์  คุ้มสิน  นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย  เปิดเผยว่า การที่ TAIA ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม OICA  GENERAL ASSEMBLY 2015 ครั้งนี้ ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ที่ได้มีโอกาสจัดประชุมในระดับนานาชาติ สำหรับสำหรับคณะกรรมการ และสมาชิกของ OICA จากทั่วโลก โดยวัตถุประสงค์สำคัญในการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือและพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกให้มีความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ นอกจากการปาฐกถาพิเศษจากท่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว สมาชิกจากประเทศอุตสาหกรรมยานยนต์ชั้นนำ อาทิ ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และเกาหลียังได้มีการร่วมบรรยายหัวข้อ The ASEAN region, its auto industry and free trade agreements และมีการเปิดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ของโลกทั้งในด้านของสภาพตลาด สถานการณ์ปัจจุบันและคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต

นายธนวัฒน์ คุ้มสิน กล่าวต่อว่า สมาชิกส่วนใหญ่ที่มาร่วมการประชุมครั้งนี้ มาจากประเทศอุตสาหกรรมยานยนต์ชั้นนำ ทั้งจากยุโรป เอเชีย และอเมริกา ซึ่งถือเป็นลูกค้ากลุ่มระดับสูง และส่วนใหญ่จะเคยมาประเทศไทยแล้วทั้งในด้านธุรกิจและ ส่วนตัว ซึ่งการจัดการประชุมครั้งนี้มาในแง่จำนวนเงินแล้วอาจรวมกันไม่มาก แต่ในแง่ภาพลักษณ์ สมาคมฯ ถือว่ามีความสำคัญและจำเป็นต้องจัดงานให้ ประสบความสำเร็จ เพื่อคงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศและเป็นการเรียกความเชื่อมั่นในสายตาชาวต่างชาติ ว่าประเทศไทยยังเป็นฐานสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมิภาคนี้ ร่วมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยอีกด้วย

“ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ที่สำคัญของภูมิภาคและของโลก โดยเมื่อปี 2012 เคยอยู่ในอันดับที่ 9 ด้วยกำลังการผลิต 2.4 ล้านคัน ในขณะที่ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 1.8 ล้านคัน ยอดขายอยู่ในลำดับที่ 17 ของโลก ซึ่งเป็นไปตามสภาวะของตลาดและเศรษฐกิจโดยรวม ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ด้านยานยนต์ของเรามีมาตรฐานในระดับสากลที่ได้รับการยอมรับและมีการส่งออกไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วโลก   โดยในปีที่ผ่านมามียอดส่งออก  1.1 ล้านคัน และในปี 2558 นี้คาดว่าจะส่งออกไปนานาประเทศประมาณ 1.2 ล้านคัน”  นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยกล่าว

สำหรับการจัดประชุมครั้งนี้ มีสมาชิกของ OICA ที่เข้าร่วมการประชุมจำนวน 24 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมันเกาหลี สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน อังกฤษ ออสเตรเลีย รัสเซีย สวีเดน สวิสเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เบลเยี่ยม นอร์เวย์ ตุรกี อิตาลี โปรตุเกส ฟินแลนด์ โรมาเนีย โครเอเชีย อินเดีย อเมริกาใต้ อินโดนีเซีย และประเทศไทย