เนื้อหาวันที่ : 2015-10-16 17:35:17 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 772 views

อีสท์ วอเตอร์ เลือกโซลูชั่นจาก ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ช่วยบริหารจัดการระบบน้ำ รองรับนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก

“อีสท์ วอเตอร์ ผู้ให้บริการน้ำดิบรายใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก ใช้โซลูชั่นจาก ชไนเดอร์ อิเล็คทริค บริหารจัดการน้ำ รองรับนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ครอบคลุม 3 จังหวัด ได้แก่ ระยอง ชลบุรี และ ฉะเชิงเทรา”

            บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ เป็นบริษัทที่ให้บริการในการเป็นศูนย์รวมในการบริหารจัดการน้ำดิบผ่านท่อส่งน้ำขนาดใหญ่ให้แก่ การอุปโภค บริโภค และภาคอุตสาหกรรม ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ครอบคลุม 3 จังหวัด ได้แก่ ระยอง ชลบุรี และ ฉะเชิงเทรา เพื่อใช้ในกิจกรรมของแต่ล่ะภาคส่วน เช่น การประปา, โรงไฟฟ้า, สาธารณะสุข, อุตสาหกรรม เป็นต้น 

            นายเชิดชัย ปิติวัชรากุล ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการและบริการลูกค้า อีสท์ วอเตอร์ ได้เปิดเผยว่า อีสท์ วอเตอร์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ และมีศูนย์ปฏิบัติการอยู่ที่จังหวัดระยองที่เป็น Center ใหญ่ ภารกิจของเราจะครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ก็คือ ระยอง, ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ในส่วนของระบบคอนโทรลต่างๆ หลักๆ จะอยู่ที่มาบตาพุด ซึ่งที่ศูนย์ปฏิบัติการมาบตาพุดจะสามารถควบคุม ติดตามผลการสูบส่งน้ำได้ครอบคลุมทั้ง 3 จังหวัด

            ปัจจุบัน อีสท์ วอเตอร์ มีสถานีควบคุมในการสูบและส่งน้ำประมาณ 15 สถานี ด้วยโครงข่ายท่อส่งน้ำที่สมบูรณ์ ทันสมัย และมีประสิทธิภาพที่สุดแห่งเดียวในประเทศไทย มีความยาวท่อรวมประมาณ 400  กิโลเมตร เชื่อมโยงแหล่งน้ำสำคัญในภาคตะวันออก ได้แก่ อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล, ดอกราย, คลองใหญ่ และประแสร์ ในจังหวัดระยอง อ่างเก็บน้ำหนองค้อและบางพระ ในจังหวัดชลบุรี ไปจนถึงแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นโครงข่ายท่อส่งน้ำ หรือ Watet grid

 

ความท้าทายในการจัดการน้ำ

            การบริหารจัดการการสูบน้ำจากหลายแหล่ง ครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัด เพื่อให้ผู้ใช้น้ำได้รับน้ำได้ตลอดเวลา ตามแรงดันและปริมาณที่ต้องการไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะมีปัจจัยที่ต้องระมัดระวังหลายองค์ประกอบ ทั้งในเรื่องของการเชื่อมโยงน้ำจากอ่างเก็บน้ำทั้งหมด การสูบน้ำจากระบบหลายแหล่งเข้าสู่ระบบโครงข่ายท่อน้ำส่ง ที่ต้องควบคุม รักษาแรงดัน และปริมาณจ่ายน้ำอย่างเพียงพอ ต่อเนื่อง มีเสถียรภาพ และมีต้นทุนที่แข่งขันได้ จำเป็นต้องมีระบบที่คอยควบคุมในแต่ล่ะสถานี และศูนย์ควบคุมกลาง ให้ทำงานสอดคล้องกันทั้งระบบ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด ที่อาจจะทำให้ผู้ใช้น้ำได้ปริมาณน้ำและแรงดันแปรปรวนหรือหยุดชะงัก ซึ่งจะกระทบกับระบบผลิตน้ำประปา หรืออุตสาหกรรมได้ และโดยเฉพาะหน้าแล้งที่เราต้องมีการจัดการและหาน้ำสำรองให้เพียงพอรองรับการใช้งานทุกภาคส่วน ให้สามารถใช้น้ำได้อย่างมีเสถียรภาพและมั่นคง เพื่อการขับเคลื่อนกิจกรรมและเศรษฐกิจของภาคตะวันออกและของประเทศให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

 

 

โซลูชั่นบริหารจัดการน้ำ

            อีสท์ วอเตอร์ ใช้ระบบ SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) ในการควบคุมสั่งการแบบ Realtime จากศูนย์ควบคุมกลางเพียงแห่งเดียว ทำให้สามารถติดตาม ควบคุมระบบการสูบส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา และทราบข้อมูลทั้งหมดของระบบสูบน้ำ, โครงข่ายส่งน้ำ และสถานีจ่ายน้ำแก่ผู้ใช้น้ำ รวมทั้งสถานะของแหล่งน้ำต่างๆ โดยส่งตรงเข้าสู่ศูนย์ควบคุมกลาง ทำให้สามารถติดตามรวบรวมประมวลผลเพื่อการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ อีกทั้งยังสามารถลดความสูญเสียต่างๆ ในระบบ เช่น ต้นทุนการสูบน้ำ น้ำสูญหาย และยังแก้ไขปัญหาได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ผู้ใช้น้ำสามารถตรวจสอบการใช้น้ำของตนเองผ่านระบบ Internet ได้ตลอดเวลา เพิ่มความมั่นใจและความโปร่งใสในการบริการและคุณภาพการส่งน้ำของ อีสท์ วอเตอร์

ส่วนประกอบในระบบที่สำคัญที่ อีสท์ วอเตอร์ นำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ำ จากโซลูชั่นของ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค แบ่งได้เป็นสองส่วนใหญ่ๆ ก็คือ

  1. PLC Quantum ระบบอัตโนมัติในการควบคุมและสั่งงานของสถานีสูบน้ำแต่ล่ะสถานี โดยควบคุมการเปิดปิดน้ำ อัตราการไหลของน้ำ ปรับแรงดันน้ำ ของแต่ล่ะสถานี ซึ่งปัจจุบันสามารถใช้งานทั้งระบบได้แบบอัตโนมัติ และใช้พนักงานควบคุม เพื่อให้เสถียรภาพและปลอดภัยมากที่สุด
  2. SCADA Vijeo Citech โปรแกรมระบบควบคุมและประมวลผลแบบศูนย์รวม (SCADA) เพื่อควบคุม ตรวจสอบ บันทึกผล และวิเคราะห์ข้อมูลในกระบวนการสูยจ่ายน้ำแบบเรียลไทม์ทั้งระบบ ใน 15 สถานีสูบน้ำ นับตั้งแต่ ข้อมูลแหล่งน้ำ คุณภาพน้ำ ระบบไฟฟ้า การสูบน้ำ ระดับน้ำ การส่งน้ำ แรงดันน้ำ และปริมาณการจ่ายน้ำให้แก่ลูกค้าแต่ล่ะราย โดยข้อมูลทั้งหมดจะส่งตรงเข้าศูนย์ปฏิบัติการกลางที่มาบตาพุด และห้อง War room ที่กรุงเทพฯ ทำให้สามารถติดตามผลและแก้ปัญหาได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

            นายเชิดชัย กล่าวต่อว่า "ระบบ SCADA ช่วยให้เราสามารถติดตามผล และแก้ไขปัญหาการส่งน้ำได้ตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยลดการสูญเสียน้ำในท่อส่งน้ำจาก 20% เหลือเพียง 3% ทำให้การจัดการน้ำทั้งระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ และตรวจสอบได้" นอกจากนี้แล้ว ทาง อีสท์ วอเตอร์ ยังเลือกใช้งานตู้จ่ายไฟแรงดันสูง NEX จากชไนเดอร์ อิเล็คทริค เพื่อเป็นตู้จ่ายไฟให้กับแต่ล่ะสถานี

            ทางด้าน นาย แมททิว กอนซาเลส รองประธานบริษัท หน่วยธุรกิจอุตสาหกรรม ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย เผยว่า "โซลูชั่นการจัดการน้ำของชไนเดอร์ อิเล็คทริค ช่วยให้หน่อยงานของรัฐ องค์กรท้องถิ่น และลูกค้า สามารจัดการกระบวนการของน้ำทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ" โซลูชั่นดังกล่าวได้บูรณาการชุดซอฟต์แวร์ ซึ่งเชื่อมต่อส่วนดำเนินงานหลักต่างๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการน้ำทั้งหมด ตั้งแต่ โรงงาน ท่อส่ง ศูนย์ควบคุม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยการทำงานที่อยู่บนโปรโตคอลระบบเปิด เช่น อีเธอร์เน็ต ไอพี (Ethernet IP) อุปกรณ์และระบบที่มีการเชื่อมต่ออย่างชาญฉลาด ช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับข้อมูลที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างดีที่สุด นวัตกรรมถือเป็นหัวใจหลักที่อยู่ในดีเอ็นเอของชไนเดอร์ เราเริ่มแนวทางนี้มาตั้งแต่ปี 1990 และได้ขยายสายธุรกิจด้านสมาร์ทโพรดักต์และซิสเต็มมานับแต่นั่น ซึ่งช่วยให้เราสามารถส่งมอบโซลูชั่นนวัตกรรมบนเทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วให้กับลูกค้าของเรา

 

โครงการในอนาคต

            นายเชิดชาย กล่าวต่อว่า นอกจากนี้แล้ว อีสท์ วอเตอร์ ตั้งเป้าหมายโครงการต่อเนื่องในการประหยัดพลังงานให้ได้ร้อยล่ะ 5 จากค่าไฟฟ้าที่เป็นต้นทุนหลักของการสูบน้ำ โดยในเฟสแรก ติดตั้งพาวเวอร์มิเตอร์ เพื่อประเมินและวิเคราะห์หาจุดการใช้พลังงานกลักทั้งระบบ

            "นอกจากความสำเร็จในการบริหารจัดการน้ำแล้ว อีสท์ วอเตอร์ มองเห็นถึงความสำคัญในการประหยัดพลังงานภาพรวมของบริษัท ในเฟสแรก อีสท์ วอเตอร์ ต้องการประหยัดพลังงานให้ได้ร้อยล่ะ 5 จากการใช้พลังงานทั้งหมด ซึ่งได้ให้ทาง ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ทำการติดตั้งพาวเวอร์มิเตอร์ในกระบวนการทั้งหมด 76 จุด เพื่อใช้ในการประเมินและวิเคราะห์การใช้พลังงานในส่วนต่างๆ ซึ่งคาดว่าจะประเมินผลได้ประมาณเดือนตุลาคม 2558 ทำให้เราสามารถวางการควบคุมการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ในอนาคต

            นอกจากนี้แล้ว อีสท์ วอเตอร์ ยังวางเป้าหมายในการสร้างสถานีน้ำให้เป็น Smart Station คือ ไม่มีคนควบคุมในแต่ล่ะสถานี แต่สามารถสั่งการจากส่วนกลางได้ผ่านทางระบยเครือข่ายและสกาด้า

 

"การที่ อีสท์ วอเตอร์ เลือกใช้บริการและโซลูชั่นจาก ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เพราะว่าทาง ชไนเดอร์ฯ มีชื่อเสียงทางด้านระบบควบคุม ระบบไฟฟ้าและการจัดการพลังงานระดับแถวหน้าของโลก นอกจากนี้ การใช้โซลูชั่น ยังให้ประโยชน์ที่สำคัญอย่างนิ่งในเชิงธุรกิจ คือ มีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่มีผลวัดชัดเจน ที่ให้เรามั่นใจในระยะยาวว่า โซลูชั่นจาก ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จะช่วยให้เราสามารถลดต้นทุนด้านพลังงานได้อย่างแท้จริง" นายเชิดชัยกล่าวทิ้งท้าย