เนื้อหาวันที่ : 2015-10-14 10:04:43 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 727 views

กรมสรรพากรร่วมกับห้างเซ็นทรัล และบริษัทในเครือกว่า 1,500 สาขาทั่วประเทศ บริการรับชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต

กรมสรรพากรร่วมมือกับบริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด และบริษัทในเครือ เปิดให้บริการชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตกว่า 1,500 สาขา ทั่วประเทศ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการเชิงรุก ช่วยให้ผู้เสียภาษีได้รับความสะดวก ในการยื่นแบบฯและชำระภาษีมากยิ่งขึ้น

นางสาวชูจิตต์ ธนภัณฑ์ภาดา นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมสรรพากร ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการรับชำระภาษีผ่านช่องทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ กับนายมนตรี สิทธิญาวณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตส์ จำกัด โดยมีผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมพระอุเทน 5 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร ความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการมุ่งเน้นการให้บริการแบบเชิงรุก สร้างบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว โดยเพิ่มช่องทางการชำระภาษีผ่านระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน ซึ่งนิยมใช้บริการชำระค่าสินค้าและค่าสาธารณูปโภคในห้างสรรพสินค้าจะสามารถชำระภาษีไปได้พร้อมกันในห้างเซ็นทรัลทุกสาขา รวมทั้งบริษัทในเครือซึ่งเป็นร้านสะดวกซื้อและร้านค้าชั้นนำที่มีชื่อเสียง ครอบคลุมทั่วประเทศกว่า 1,500 สาขา โดยคิดค่าธรรมเนียมจากการใช้บริการชำระเงินดังกล่าวเช่นเดียวกับการชำระค่าสาธารณูปโภคทั่วไป เป็นการเพิ่มจุดบริการรับชำระภาษีในการยื่นแบบฯ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมากขึ้น เสริมสร้างความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีได้ทำธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางเคาน์เตอร์รับชำระ ช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย และเข้าถึงผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น

นางสาวชูจิตต์ ธนภัณฑ์ภาดา นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมสรรพากร เปิดเผยว่า “ที่ผ่านมากรมสรรพากรได้ดำเนินการร่วมมือกับหน่วยรับชำระเงินภาษีหลายหน่วยงาน ทั้งธนาคาร ไปรษณีย์ ห้างสรรพสินค้า รวมจำนวน 30 หน่วยงานแล้ว และครั้งนี้บริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาทเมนท์สโตส์ จำกัด เป็นหน่วยงานลำดับที่ 31 ที่ให้ความร่วมมือกับกรมสรรพากร  เพื่อให้บริการที่ดีแก่ผู้เสียภาษีที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีทางอินเทอร์เน็ตในทุกประเภทภาษี สามารถชำระภาษีผ่านช่องทางเคาน์เตอร์รับชำระ ช่วยให้ผู้เสียภาษีได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลาแล้วยังเป็นการสนับสนุนประเทศไทยให้ก้าวหน้า และสามารถแข่งขันด้านการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เข้าสู่ระดับสากลต่อไปได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งเป็นความตั้งใจของกรมสรรพากรที่มุ่งมั่นมอบบริการที่ดี เพื่อให้ผู้เสียภาษีได้รับความพึงพอใจมากที่สุด”