เนื้อหาวันที่ : 2015-10-13 13:23:05 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1436 views

แบล็ค แอนด์ วิชช์ เริ่มงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุด ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประเทศเมียนมาร์

คำบรรยายภาพ : โรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มขนาด 55 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดลพบุรี ประเทศไทย ที่ซึ่ง แบล็ค แอนด์ วิชช์ เป็นวิศวกรเจ้าของโครงการ ทั้งนี้ แบล็ค แอนด์ วิชช์ได้เข้ามาช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนไทยกว่าล้านคนด้วยการนำเสนอโครงสร้างพื้นฐานที่มั่งคง ต่อเนื่อง สำหรับการผลิตและการส่งพลังงานไฟฟ้า พลังงานทดแทนและพลังงานน้ำ ตั้งแต่ปี พ.ศ.  2503 เป็นต้นมา

 

บริษัท พลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จำกัด ได้แต่งตั้ง บริษัท แบล็ค แอนด์ วิชช์ (Black & Veatch) เพื่อเป็นบริษัทที่ปรึกษาและออกแบบโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะเริ่มก่อสร้างในไตรมาสแรกของปี พ.ศ.2559 นี้ ที่ประเทศเมียนมาร์

“ไฟฟ้านั้นเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนลำดับต้นๆ ของประเทศเมียนมาร์ และยังเป็นปัจจัยสำคํญต่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเนื่องจากโรงไฟฟ้าพลังงานจากแสงอาทิตย์นั้นสามารถก่อสร้างและดำเนินการได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว ทำให้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตในระบบ และจะเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น” ริค โอคอนเนล ผู้อำนวยการด้านพลังงานทดแทนระหว่างประเทศของแบล็ค แอนด์ วิชช์ กล่าว

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นี้ มีกำลังผลิต 220 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในอำเภอมินบู เขตมะเกว โครงการนี้จะเป็นแหล่งพลังงานสำคัญสำหรับชุมชนและอุตสาหกรรมท้องถิ่น เนื่องจากประชากรของประเทศเมียนมาร์ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงการใช้ไฟฟ้ามีมากกว่าร้อยละ 75 ของประชาการทั้งหมด

จากประสบการณ์ของบริษัทที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มขนาด 55 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรี ในประเทศไทย เป็นผลงานสำคัญหนึ่งของแบล็ค แอนด์ วิชช์  โดยคณะทำงานและวิศกรผู้เชี่ยวชาญ จากสำนักงานกรุงเทพฯ นำโดย ริค โอคอนเนล ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี ในธุรกิจพลังงาน เป็นผู้อำนวยการด้านพลังงานทดแทนระหว่างประเทศในภูมิภาค ประจำอยู่ที่กรุงเทพฯ เพื่อรับผิดชอบโครงการพลังงานทดแทนในภูมิภาคเอเชีย เรื่องการพัฒนา การลงทุน การออกแบบทางวิศวกรรม และการก่อสร้างโครงการ

แบล็ค แอนด์ วิชช์ มีความคาดหมายในหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียจะขึ้นเป็นคลื่นลูกใหม่ นำการเติบโตด้านพลังงานทดแทน ตามรายงานของธนาคารโลกที่ได้มีการระบุว่า การดำเนินการด้านพลังงานทดแทนของภูมิภาคเอเชียนั้นมีความเข้มแข็งอย่างมาก มีการเติบโตการใช้พลังงานทดแทนสูงขึ้นอย่างรวดเร็วถึงเกือบร้อยละ 8 ต่อปี ซึ่งคิดเป็นสองเท่าของการเติบโตจากทั่วโลกทมีอัตราเติบโตร้อยละ 4 ต่อปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ถึง พ.ศ.2555 [1]

โรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มขนาด 55 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรี ในประเทศไทย

 

“โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นี้จะเป็นส่วน สนับสนุนแผนผลิตไฟฟ้าของรัฐบาลเมียนมาร์ ที่ตั้งเป้าการผลิตกระแสไฟฟ้าจากปัจจุบัน ที่สามารถผลิตได้ 2,500 เมกะวัตต์ ให้เพิ่มเป็น 30,000 เมกะวัตต์ ในปี พ.ศ.2573 ด้วยประสบการณ์เชิงลึกทางด้านพลังงานทดแทน  โรงไฟฟ้า ด้านทรัพยากรน้ำ น้ำมันและก๊าซ แบล็ค แอนด์ วิชช์ เรามั่นใจที่จะเป็นส่วนสนับสนุนสำคัญเพื่อบรรลุผลสำเร็จของโครงการ  ด้วยศักยภาพ และความเชี่ยวชาญในภูมิภาคที่มี ” กล่าวโดย พิทักษ์ วังวรางกูล ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปของธุรกิจแบล็ค แอนด์ วิชช์ ในประเทศเมียนมาร์

จากประสบการณ์ที่เป็นแรงสนับสนุนมาเป็นเวลากว่า 30 ปี ทำให้ พิทักษ์ วังวรางกูล ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำด้านพัฒนาธุรกิจและสนับสนุนการดำเนินงานให้กับแบล็ค แอนด์ วิชช์ ในประเทศเมียนมาร์และประเทศไทย

ทั้งนี้ แบล็ค แอนด์ วิชช์ ได้เปิดสำนักงานท้องถิ่นในกรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ เพื่อให้มีการประสานงานภายในประเทศเมียนมาร์ ในโครงการที่กำลังพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น และเข้าถึงลูกค้าได้ใกล้ชิดมากขึ้น

 

[1] http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2015/06/18/asian-countries-are-among-top-achievers-on-sustainable-energy-progress