เนื้อหาวันที่ : 2015-10-08 14:33:48 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 537 views

ขอเชิญเข้าร่วมงานการจัดคณะผู้แทนภาคเอกชนเดินทางเยือน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

LAOS & VIETNAM Business Trade and Investment Networking 

ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2558

จัดโดย สายงานส่งเสริมการค้าชายแดน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

หมดเขตรับสมัคร

11 พฤศจิกายน 2558

APPLICATION & AGENDA

.ใบสมัครและกำหนดการ

Download >

Highlight

เข้าพบ | หารือ

 

 

..สภาการค้าและอุตสาหกรรมแขวงคำม่วน

..คณะกรรมการประชาชนจังหวัดเหงะอาน

 

..กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์

..ผู้ประกอบการไทยในเวียดนาม

Business Matching | Networking

..

 

..ผู้ประกอบการแขวงคำม่วน

..ผู้ประกอบการเหงะอาน

 

..สมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม

..B’s Smart Co., Ltd. หรือ CP Fresh Mart

เยี่ยมชม | สำรวจตลาด

 

 

..เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเหงะอาน

..โรงงานปลากระป๋อง ตรา สามแม่ครัว

 

..ท่าเรือนครโฮจิมินห์

..ตลาดขายส่งสินค้าของนครโฮจิมินห์

..*หมายเหตุ : รายละเอียดกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

วันที่จัดกิจกรรม : 24-27 พฤศจิกายน 2558
สถานที่จัดกิจกรรม : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ติดต่อสอบถาม / สมัครกิจกรรม
1. คุณณัฐธิฉัตร์
  โทรศัพท์: 02-345-1127
  มือถือ: 083-383-8890
 
E-mail: natthichatc@off.or.th
2. คุณมายเดียร์
  โทรศัพท์: 02-345-1127
  มือถือ: 089-732-8898
 
E-mail: mydearr@off.fti.or.th