เนื้อหาวันที่ : 2007-07-17 10:35:31 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2148 views

"ซีเอ็ด" บริจาคหนังสือและจัดห้องสมุดให้กับโรงเรียนอุดมศีลวิทยา

บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม "รวมพลังซีเอ็ด" นำหนังสือไปบริจาคและจัดห้องสมุดให้กับ น้อง ๆ นักเรียน และครูอาจารย์โรงเรียนอุดมศีลวิทยา จ.พระนครศรีอยุธยา

 

.

"รวมพลังซีเอ็ด"  ครั้งที่ 2  อีกกิจกรรมหนึ่งที่สะท้อน "เรามุ่งมั่นที่จะทำให้คนไทยเก่งขึ้น"  ปณิธานที่ชาวซีเอ็ด จากรุ่นสู่รุ่นที่ยึดมั่นมากว่า 33 ปี จึงเกิดขึ้นอีกครั้ง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน ที่ผ่านมา  เพื่อการคัดหนังสือที่ศูนย์กระจายสินค้าซีเอ็ด ถ.กิ่งแก้ว พร้อมนำไปบริจาคและจัดห้องสมุด ให้กับ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา ต. ตลาดเกรียบ อ. บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 16 นักเรียนประมาณ 315 คน และอาจารย์ 15 ท่าน ที่ปัจจุบันยังขาดแคลนหนังสืออยู่

 .

 

.
คัดหนังสือไปบริจาค

ซีเอ็ดรวมพลช่วยกันคัดหนังสือ เช่น หนังสืออ้างอิง แบบเรียน ความรู้ทั่วไป หนังสือคอมพิวเตอร์ หนังสือสำหรับนักเรียน และครูอาจารย์ ที่ศูนย์กระจายสินค้าซีเอ็ด ถนนกิ่งแก้ว  ภารกิจครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งจากทีมงานคลังสินค้าทีมงานเก็บคืนสินค้า และทีมงานที่ไปร่วมแรงร่วมกันคัดสินค้า เพราะทุกคนมีเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมายเพื่อนำหนังสือไปส่งมอบให้ห้องสมุด ให้เด็กนักเรียนได้มีโอกาส ได้ประโยชน์จากหนังสือเหล่านี้ ในการคัดหนังสือครั้งนี้ได้มูลค่าของหนังสือที่นำไปบริจาค เป็นมูลค่ากว่า 800,000 บาท มีสินค้าที่บริจาคทั้งหมดกว่า 5,000 รายการ

.

 

.

นำหนังสือไปบริจาคพร้อมจัดห้องสมุด ณ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา จ.อยุธยา

เช้าวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน ทีมงานออกเดินทางจากซีเอ็ด  เพื่อไปร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติ  และวางแผนการทำงานร่วมกับนักเรียน ซึ่งทางโรงเรียนจัดให้มีพิธีรับมอบหนังสือจากซีเอ็ด โดยผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมศีลวิทยา ผอ.โกวิท ดนตรีเสนาะ เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือจากซีเอ็ด พร้อมเชิญตัวแทนจากซีเอ็ด กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการทำกิจกรรมครั้งนี้

.

 

.

ได้เวลาจัดห้องสมุดแล้ว!!

การจัดห้องสมุดครั้งนี้จัดเป็นกิจกรรมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการรับมอบ พร้อมมีส่วนร่วมจัดห้องสมุดด้วยตัวเอง เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเป็นเจ้าของห้องสมุดของโรงเรียน เริ่มจากการขนย้ายหนังสือจำนวน 80 กล่อง จากรถตู้ไปยังห้องสมุด ชั้น 2 ของอาคารเรียน โดยครูบรรณารักษ์ให้นักเรียนชาย ชั้น ม.ปลายจำนวน 20 คน มาลำเลียงกล่องหนังสือ ใช้เวลาเพียง 20 นาทีเท่านั้น กล่องหนังสือทั้งหมดก็ไปวางกองหน้าห้องสมุดเรียบร้อย 

.

ก่อนเริ่มการจัดหนังสือทีมงานได้มีการประชุมกับน้องๆ นักเรียน เพื่ออธิบายวิธีการทำงาน และแบ่งหน้าที่ โดยนักเรียนชายเปิดกล่องนำหนังสือออกจากกล่อง แล้วนำมาวางแยกเป็นหมวดหมู่เพื่อง่ายต่อการจัดวาง ส่วนนักเรียนหญิงให้นำหนังสือที่แยกแล้วไปวางที่ชั้นหนังสือตามป้ายหมวด โดยมีทีมงานคอยให้คำแนะนำ เป็นพี่เลี้ยงให้น้องๆ

.

 

.

และแล้วการจัดห้องสมุดโรงเรียนอุดมศีลวิทยา ก็เสร็จเรียบร้อยในเวลา 11.30น.  ผอ. โกวิท ดนตรีเสนาะ ก็ได้มอบใบประกาศนียบัตร พร้อมกล่าวแสดงความขอบคุณบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมรับปากว่าจะให้อาจารย์บรรณารักษ์ทำสถิติและส่งข้อมูล การอ่านหนังสือของนักเรียนมาให้ได้รับทราบด้วย   .

.

.

"ซีเอ็ดเรามุ่งมั่นที่จะทำให้คนไทยเก่งขึ้น"