เนื้อหาวันที่ : 2015-10-07 17:22:00 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 510 views

สวทช. เปิดตัวเว็บไซต์คลังข้อมูลอุตสาหกรรม

ด้วย สวทช. ได้จัดทำเว็บไซต์ "คลังข้อมูลอุตสาหกรรม" ผ่านสื่อออนไลน์ http://www.nstda.or.th/industry ซึ่งรวบรวมฐานข้อมูลที่ทันสมัย ครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมมากถึง 7 เรื่อง ได้แก่ มันสำปะหลัง ไอซีที แม่พิมพ์ เมล็ดพันธุ์ ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องสำอางและเวชสำอาง และชีวมวลเพื่อการผลิตไฟฟ้าและความร้อน อันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันแก่ภาคอุตสาหกรรมไทย ให้เอื้อต่อการปรับตัวเมื่อได้รับผลกระทบจากภาวะผันผวนของระบบเศรษฐกิจโลก