เนื้อหาวันที่ : 2015-10-06 14:44:06 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 536 views

กรมโรงงานประชุมความร่วมมือการลดและเลิกใช้สาร ไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน

นายสมคิด วงศ์ไชยสุวรรณ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม  เข้าร่วมการประชุม The Thematic meeting of Southeast Asia and the Pacific (SEAP) Network of Ozone Officers โดยการประชุมเป็นการประสานความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียน ในการสนับสนุนส่งเสริมการลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (HCFC phase out) ซึ่งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์สำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์โอโซน และเป็นการรายงานสถานการณ์ความคืบหน้าสารทดแทนสารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอนที่มีค่าศักยภาพการทำให้โลกร้อนต่ำ (Low GWP)ในภาคอุตสาหกรรมเครื่องเย็นและเครื่องปรับอากาศ (RAC Sector) ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถ.ราชดำเนิน กรุงเทพฯ