เนื้อหาวันที่ : 2015-09-29 17:16:47 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 557 views

มทร.ธัญบุรี เปิดสรรหา คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

            คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี กำลังเปิดรับผู้สนใจเข้าสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้สนใจขอรับแบบใบสมัครหรือเสนอชื่อตามที่กรรมการสรรหากำหนดได้ที่ ห้องสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ชั้น 1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 ตั้งแต่วันที่ 5 – 12 ตุลาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 (เว้นวันหยุดราชการ) หรือดาวน์โหลดแบบใบสมัครที่เว็บไซต์ http://www.rmutt.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 549 3161