เนื้อหาวันที่ : 2007-07-11 09:53:32 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1608 views

เอ็กโก กรุ๊ป จับมือ ปตท. ปรับลดมลภาวะเพื่อสิ่งแวดล้อม

นโยบายการจับคู่โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อปรับลดมลภาวะนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะลดการปลดปล่อยมลสารสู่บรรยากาศ ในขณะที่ไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อภาคการลงทุนในอุตสาหกรรม

.

นายวิศิษฏ์ อัครวิเนค กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป และนายวิษณุ วงศ์สมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำกัด "PTTUT" บริษัทในเครือ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกกรอบความร่วมมือ เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณ       มาบตาพุด จังหวัดระยอง โดยเอ็กโก กรุ๊ป จะดำเนินการลงทุนปรับปรุงคุณภาพของโรงไฟฟ้าในเครือ  

.

เพื่อลดการปลดปล่อยมลสาร (ออกไซด์ของไนโตรเจน) ในจำนวนที่มากกว่าการปลดปล่อยมลสารจากโรงงานที่สร้างใหม่ของ ปตท.  ซึ่งจะช่วยรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในมาบตาพุดให้ดีขึ้น  โดยความร่วมมือระหว่างเอ็กโก กรุ๊ปและ PTTUT ในครั้งนี้ได้ใช้งบลงทุนกว่า 100 ล้านบาท และถือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจรายแรกที่สามารถดำเนินการตามนโยบายภาครัฐได้อย่างเป็นรูปธรรม

.

นโยบายการจับคู่โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อปรับลดมลภาวะนี้เป็นแนวทางของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่มีนายโฆสิต  ปั้นเปี่ยมรัษฎ์  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน มีวัตถุประสงค์ที่จะลดการปลดปล่อยมลสารสู่บรรยากาศ  ในขณะที่ไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อภาคการลงทุนในอุตสาหกรรม

.

จากภาพ (ซ้ายมาขวา)  นายสินธุ์ชัย เนื่องจำนงค์ กรรมการผู้จัดการ โรงไฟฟ้าระยอง ในเครือเอ็กโก นายวิศิษฏ์ อัครวิเนค กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป นายวิษณุ วงศ์สมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำกัด และนายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจสำรวจ ผลิต และก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)