เนื้อหาวันที่ : 2015-09-23 16:54:57 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 493 views

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดบริการ e-Certificate ผ่านธนาคาร สะดวกที่ไหน ไปที่นั่น ผู้ใช้บริการแล้วกว่า 300,000 ราย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้บริการเอกสารของนิติบุคคลในรูปแบบ e-Certificate ผ่านธนาคารพันธมิตร 6 สถาบันใหญ่ ครอบคลุมกว่า 4,000 สาขาทั่วประเทศ มีผู้ใช้บริการแล้วกว่า 300,000 รายภายใน 4 ปี มีแววเติบโตไม่หยุดเพราะช่วยอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจและประชาชนให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว
 
นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่านับตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค.55 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 4 ปีที่กรมฯได้เปิดให้บริการหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-Certificate ผ่านธนาคารพันธมิตร 6 แห่ง 4,000 สาขา คือ ธนาคารกรุงเทพ กรุงไทย กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ ธนชาตและออมสิน สำหรับระยะแรกได้เปิดให้บริการเฉพาะหนังสือรับรองนิติบุคคลเท่านั้น และต่อมาได้ขยายการให้บริการเพิ่มเติมโดยครอบคลุมเอกสารต่างๆรวม 5 ประเภทได้แก่ 1) หนังสือรับรอง นิติบุคคล 2) รับรองสำเนาเอกสารทางทะเบียน งบการเงิน บัญชีรายชื่อของนิติบุคคล 3) หนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ของการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 4) รับรองสำเนาเอกสารทางทะเบียนและงบการเงินการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และ 5) รับรองเอกสารทางทะเบียน งบการเงิน ทะเบียนสมาชิกสมาคมการค้าและหอการค้า
 
e-Certificate ได้ช่วยให้นิติบุคคลมีความคล่องตัวในการทำธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง พร้อมรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะมีนักลงทุนหลั่งไหลเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย ที่ผ่านมามีจำนวนผู้รับบริการขยายตัวแบบก้าวกระโดด จากเริ่มแรกที่เปิดให้บริการในปี 55 มีผู้มาใช้บริการ 40,772 ราย ปี 56 จำนวน 83,606 รายปี 57 จำนวน 119,417 ราย และปี 58 (ม.ค.-ส.ค.) จำนวน 93,323 ราย เฉลี่ยแล้วมีผู้มารับบริการต่อวันถึง 587 ราย และภาพรวมมีผู้มาใช้บริการทั้งสิ้น 337,118 ราย
 
กรมฯ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจสามารถขอรับบริการ e-Certificate ผ่านธนาคารได้ใน 2 รูปแบบ คือ 1) รับบริการผ่านเว็บไซต์ โดยกรอกแบบคำขอผ่านเว็บไซต์กรมฯ พิมพ์ใบชำระเงิน นำไปชำระค่าบริการ ที่ธนาคารและรับเอกสารพร้อมใบเสร็จ ณ สาขาธนาคารที่ขอรับบริการ และ 2) รับบริการที่ธนาคาร โดยกรอกคำขอยื่นให้เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อทำคำขอผ่านเว็บไซต์ ชำระเงินและรับเอกสารพร้อมใบเสร็จ ณ สาขาธนาคารที่ขอรับบริการ (ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบสาขาและประเภทของเอกสารที่ให้บริการของธนาคารแต่ละแห่งก่อนรับบริการ)
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1570 โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 4367, 0 2547 4387 หรือ www.dbd.go.th