เนื้อหาวันที่ : 2015-09-17 15:47:49 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 507 views

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับบริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) มอบวุฒิบัตรสาขาการติดตั้งผนังและฝ้าเพดานยิปซัม

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับบริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรสาขาการติดตั้งผนังและฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบตามมาตรฐานสากล และประกาศนียบัตรให้เก่ผู้ชนะการแข่งขันฝีมือแรงงานการติดตั้งระบบยิปซัมกันเสียงสำหรับห้องโฮมเธียเตอร์  โดยมีหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธาน ณ หอประชุม สโมสรกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร

โดยทั้งสองหน่วยงานได้มีการลงนามความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานการติดตั้งผนังและฝ้าเพดาน ให้มีความรู้ ทักษะทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สอดคล้องต่อความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและนอกประเทศ โดยมีการจัดฝึกอบรมใน หลักสูตรสาขาการติดตั้งผนังและฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบตามมาตรฐานสากล ใน สพภ. และ ศพจ. ส่วนการแข่งขันติดตั้งระบบยิปซัมกันเสียงสำหรับห้องโฮมเธียเตอร์ เพื่อแสดงถึงศักยภาพของแรงงาน และกระตุ้นให้แรงงานมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

สำหรับความร่วมมือในด้านอื่นๆ เช่น ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้มีความทันสมัยรองรับการปฏิบัติงานที่ซับซ้อนมากขึ้น การฝึกอบรมให้แก่ครูฝึกของ กพร. เพื่อเป็นวิทยกรในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่แรงงานใหม่และแรงงานในสถานประกอบกิจการต่อไป