เนื้อหาวันที่ : 2007-07-10 09:36:16 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2016 views

โตโยต้าบ้านโพธิ์ย้ำภาพลักษณ์ โรงงานอันดับ 1 แห่งภูมิภาคอาเซียน

โรงงานทั้ง 3 แห่งนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองระบบการบริหารคุณภาพโดยได้ตรวจประเมินขั้นตอนและระบบการปฏิบัติงานของโรงงานในส่วนต่าง ๆ อย่างเข้มงวด

.

มร .ยะสุฮิโระ  มิชิมะ   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมทีมผู้บริหารระดับสูง ให้การ ต้อนรับนายกรวุฒิ  ภูพงษ์   ผู้จัดการแผนกรับรองมาตรฐาน  บริษัท  บูโรเวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น ประเทศไทย จำกัด   ในโอกาสเป็นตัวแทน ของบริษัทฯ เดินทางไปมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 ให้กับโตโยต้ามอเตอร์ฯ   ท่ามกลางความยินดีของทีมผู้บริหาร และพนักงานเป็นจำนวนมาก     โดยโรงงานโตโยต้าบ้านโพธิ์เป็นโรงงานประกอบรถยนต์แห่งที่3 ของโตโยต้ามอเตอร์ฯที่ได้รับการรับรองระบบการบริหารคุณภาพภายในโรงงาน    ต่อจากโรงงานโตโยต้าสำโรงและโรงงานโตโยต้าเกตเวย์ ซึ่งได้รับการรับรองในปี พ.. 2540   โรงงานทั้ง 3 แห่งนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองระบบการบริหารคุณภาพโดยบริษัท บูโรเวอริทัส   เซอทิฟิเคชั่น   ประเทศไทย  จำกัด   โดยได้มีการตรวจประเมินขั้นตอนและระบบการปฏิบัติงานของโรงงานในส่วนต่าง ๆ อย่างเข้มงวด

 .

ทั้งนี้โรงงานโตโยต้า บ้านโพธิ์ ได้เปิดดำเนินงานอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคม พ .. 2550 เพื่อเป็นฐานการผลติรถกระบะเพื่อส่งออกภายใต้โครงการ IMV (Innovative International Multi - purpose Vehicle) โรงงานแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นโรงงานที่มีความทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน      เพราะนอกจากจะมีเทคโนโลยีการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัยรวมถึงระบบการ บริหารงานที่มีคุณภาพสูงแล้ว ยังให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านเทคโนโลยีการผลิตที่คำนึงถึงการประหยัดพลังงาน และ ลดการก่อให้เกิดมลภาวะ เช่น การใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมมาผลิตพลังงานเพื่อใช้ภายในบริเวณสำนักงาน การติดตั้ง กระบวนการบำบัดน้ำเสียที่มีมาตรฐานสูงกว่าข้อกำหนดตามกฏหมายถึงร้อยละ 20 การติดตั้งเตาเผาสารระเหย