เนื้อหาวันที่ : 2015-09-01 15:42:19 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 526 views

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เดินหน้า เปิดนำร่องอีเลิร์นนิ่งปูทางสู่สถาบันสอนระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

ปูพรมเทคโนโลยีใหม่หวังทั้งผู้บริหารและคนไอทีภาครัฐเข้ามาเรียนรู้ พร้อมเตรียมเปิด TED Talk ภาครัฐสร้างแรงบันดาลใจบริหารงานด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA เปิดเผยว่า ในปีหน้า EGA เตรียมจัดตั้ง Digital Government Academy หรือสถาบันการเรียนรู้เทคโนโลยีไอทีภาครัฐขึ้น โดยจะเน้นสร้างสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งในระดับบริหารงานและระดับปฏิบัติงานทางด้านไอที เนื่องจากจะเกิดเทคโนโลยีใหม่ที่ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาผลักดันพร้อมกับการปฏิบัติงาน แต่ยังไม่มีการอบรมและสื่อการสอนที่เหมาะกับภาครัฐโดยตรง

ตัวสถาบันนั้นจะเริ่มจากการสร้างคอร์สแวร์ หรือสื่อการเรียนการสอนในเรื่องไอทีแบบง่ายๆ ซึ่งในปีนี้จะเริ่มจากการทำความเข้าใจ IPV6 ภายใต้บริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ Government Information Network หรือ GIN ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต้องเปลี่ยนโครงสร้างทั้งหมดของภาครัฐ โดยสื่อการสอนจะเป็นแบบออนไลน์ให้ทางภาครัฐทุกแห่งสามารถเรียนรู้ ทำซ้ำ และผ่านการอบรมด้วยกระบวนการที่เหมาะกับภาครัฐโดยตรง ถือเป็นการทดลองสร้างความคุ้นเคยก่อนที่จะนำเทคโนโลยีใหม่มาให้เรียนรู้ในปีงบประมาณหน้าต่อไป

“สิ่งที่จะเจอในปีหน้าคือ หลักสูตรเกี่ยวกับ Open Data หรือการทำข้อมูลเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะของภาครัฐ, ระบบ Big Data หรือโครงข่ายการบริหารข้อมูลขนาดใหญ่, ระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง ทั้งการบริหารงานและการดูแล, Internet of Thing (IOT) ที่ทำให้อุปกรณ์ต่างๆ โต้ตอบและส่งผ่านข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต และ Enterprise Architecture หรือ EA ที่จะเป็นการวางโครงสร้างสถาปัตยกรรมในการเขียนซอฟต์แวร์สมัยใหม่ เทคโนโลยีเหล่านี้ส่วนใหญ่การอบรมทั่วไปจะเน้นไปที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์และใช้ภาษาอังกฤษในการอบรม แต่สถาบันของ EGA จะปรับแต่งให้เนื้อหาเหล่านี้เหมาะกับผู้บริหารของภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงาน โดยเน้นทั้งการเรียนรู้เทคโนโลยีและการจัดการ” ดร.ศักดิ์กล่าว

หลักสูตรจะมีความหลากหลายขึ้นกับเทคโนโลยี โดยจะมีทั้งการอบรมในห้องเรียน และการเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิ่งผ่านทางออนไลน์ ซึ่งจะเน้นการนำไปใช้งานจริงและต้องประหยัดงบประมาณ คิดว่าการสร้างแนวทางการเรียนรู้ของ EGA จะช่วยให้ภาครัฐเข้าถึงข้อมูลเทคโนโลยีง่ายขึ้น และประหยัดงบประมาณในส่วนของการอบรมภาครัฐทางด้านไอทีลงไป

นอกจากนั้นในปีหน้า EGA จะการเสริมความรู้และการสร้างแรงบันดาลใจทางเทคโนโลยีแบบ TED Talk มาใช้ โดยจะเป็น TED Talk ในแบบภาครัฐเพื่อทำให้คนภาครัฐเกิดความรู้สึกที่จะนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ รวมถึงคุ้นเคยและเห็นแนวทางในการทำงานกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งมักจะเป็นจุดอ่อนของภาครัฐในช่วงที่ผ่านมา

ในขณะนี้การเข้ามาเรียนรู้หลักสูตรต่างๆ จาก Digital Government Academy ของ EGA จะยังจำกัดอยู่ที่หน่วยงานภาครัฐ โดยบุคลากรที่เข้ามาเรียนรู้เพียงลงทะเบียนด้วยระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ หรือ MailGoThai ซึ่งทุกหน่วยงานจะมีการใช้งานอยู่แล้ว แต่จะเปิดให้บริการประชาชนทั่วไปด้วย โดยจะเปิดให้มีการลงทะเบียนในเร็วๆ นี้