เนื้อหาวันที่ : 2015-09-01 15:04:51 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2117 views

มร. มาซาชิ ฮอนดะ ประธาน และผู้บริหารสูงสุด บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด รองประธานบริษัทและผู้จัดการทั่วไปบริหารงานในเอเชียแปซิฟิก

ประวัติส่วนตัว (ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558)

มร. มาซาชิ ฮอนดะ

ประธาน และผู้บริหารสูงสุด บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด

รองประธานบริษัท และผู้จัดการทั่วไปบริหารงานในเอเชียแปซิฟิก

มร.ฮอนดะ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานและผู้จัดการทั่วไปของเอเชียแปซิฟิกของฟูจิ ซีร็อกซ์ในปี 2012 และเขายังดำรงตำแหน่งประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของฟูจิ ซีร็อกซ์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่ดูแลการดำเนินงานในภูมิภาค และอีก11 ประเทศ

ด้วยประสบการณ์กว่า 16 ปีในภูมิภาคเอเชีย มร.ฮอนดะก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ ส่งผลให้ในปัจจุบันเขาสามารถกำหนดทิศทางการดำเนินงานให้บริษัท โดยการวางกลยุทธ์ขยายตลาดขององค์กรได้อย่างสมบูรณ์แบบ สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เข้ากับความต้องการของแต่ละท้องถิ่น และความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันได้

ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางขององค์กร ในการบังคับใช้นโยบายธุรกิจในโลกาภิวัตน์ของฟูจิ ซีร็อกซ์ มร.ฮอนดะนำพาธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้ทำงานร่วมกันกับสำนักงานใหญ่ของฟูจิ ซีร็อกซ์ได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งรวมถึงการดำเนินงานในประเทศจีนและการจัดการยอดขายในประเทศญี่ปุ่นด้วย

มร. ฮอนดะดำรงตำแหน่งประธาน บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) ตั้งแต่ปี  2009 - 2012 ความเป็นผู้นำของเขา เป็นเครื่องมือที่ทำให้แผนทางธุรกิจประสบความสำเร็จตามที่ได้วางไว้ ท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทยปี 2011 นอกจากนี้ฟูจิ ซีร็อกซ์(ประเทศไทย) ยังได้รับการยกย่องจากรัฐบาลไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องโซลูชั่นและผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน รวมทั้งกิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างในห้วงเวลาการบริหารงานของเขา

นับเป็นระยะเวลากว่า 32 ปีแล้วที่ มร.ฮอนดะเข้ามาร่วมงานกับฟูจิ ซีร็อกซ์ตั้งแต่ปี 1981 และมีบทบาทต่างๆในภูมิภาคนี้ จากตำแหน่งประธานบริษัทฟูจิ ซีร็อกซ์ เอเชียแปซิฟิกมาเลเซีย เพื่อบริหารจัดการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การตลาดของระบบการสำนักงาน