เนื้อหาวันที่ : 2015-02-23 15:57:52 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2813 views

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดโครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ ให้บริการโลจิสติกส์ปี 2558

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบธุรกิจด้านให้การบริการโลจิสติกส์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO9001

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบธุรกิจด้านให้การบริการโลจิสติกส์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO9001 โดยโครงการฯ ดังกล่าว จะมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการข้อกำหนด ISO9001และมีการศึกษาดูงานธุรกิจโลจิสติกส์ที่เป็นแบบอย่างที่ดี รวมถึง ยื่นขอรับการรับรองมาตรฐาน ISO และขอรับการตรวจประเมินมาตรฐาน ISO9001 และให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001 ให้กับธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นตลอดทั้งโครงการ สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัครหรือสอบถามได้ที่ นายอำพล วรธงไชย โทร. 080-455-4240 ทุกวันในเวลาทำการ