เนื้อหาวันที่ : 2015-02-12 14:23:46 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 7044 views

SMART โชว์งบปี 57 กวาดรายได้ 432.70 ล้านบาท กำไรสุทธิ 41.71 ล้านบาท โต 100.49 %

เตรียมออกผลิตภัณฑ์ใหม่ แจก SMART-W1 ผู้ถือหุ้นเดิม อัตราส่วน 5 หุ้นเดิม 2 หน่วย

นายประทีป ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) (SMART) ผู้ผลิตและจำหน่ายอิฐมวลเบาด้วยระบบอบไอน้ำภายใต้ความดันสูงเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง และงานกั้นผนังอาคาร เปิดเผยว่า ผลประกอบการปี 2557 บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 432.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 417.43ล้านบาท จำนวน 15.26 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 3.66 % มีกำไรสุทธิ 41.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 20.80 ล้านบาท จำนวน 20.91 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 100.49 % ประกอบด้วย กำไรจากการดำเนินงานปกติ จำนวน 19.73 ล้านบาท และกำไรพิเศษจากการแบ่งขายที่ดินให้กับ บริษัท ซีซีพี เพวิ่งสโตนส์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ เพื่อใช้ดำเนินธุรกิจ จำนวน 21.98 ล้านบาท

โดยผลประกอบการของบริษัทมีการเติบโตเพิ่มขึ้น เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ ซึ่งเกิดจากกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น แต่ราคาจะเป็นไปตามกลไกตลาด เนื่องจากความต้องการของตลาดชะลอตัวตามปัจจัยทางการเมืองทำให้ราคาขายปรับลดลงทั้งตลาดวัสดุก่อสร้าง นอกจากนี้บริษัทยังมีรายได้พิเศษจำนวน 23.61ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการแบ่งขายที่ดินเปล่าบางส่วนที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินธุรกิจให้กับ บริษัท ซีซีพี เพวิ่งสโตนส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ จำนวน 21.98 ล้านบาท และรายได้จากอัตราแลกเปลี่ยนและการขายของเบ็ดเตล็ด จำนวน 1.63 ล้านบาท


นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ทำการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ(SMART-W1) อายุ 3 ปี จำนวน 184 ล้านหน่วย จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 2 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ราคาการใช้สิทธิ 1.25 บาท เริ่มใช้สิทธิได้เมื่อครบกำหนด 1 ปีนับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และบริษัทจะทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 460 ล้านบาท เป็น 644 ล้านบาท ซึ่งบริษัทจะทำการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรร SMART-W1 ในวันที่ 9 เม.ย. 58 และออก SMART-W1ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในวันที่ 21 เม.ย 58

แนวโน้มธุรกิจผลิตและจำหน่ายอิฐมวลเบามีแนวโน้มขยายตัวเป็นอย่างมากในช่วงต่อจากนี้ บริษัทจึงมีความจำเป็นในการขยายงานเพิ่มเติม ทั้งในด้านขยายกำลังการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใน 2-3 ข้างหน้า เพื่อรองรับปริมาณการสั่งซื้อที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งการเพิ่มทุนและออก SMART-W1 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนไปใช้เพื่อรองรับการดำเนินการดังกล่าว