เนื้อหาวันที่ : 2014-12-17 13:46:03 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1121 views

PPM เปิดตัวผู้บริหาร โซลาร์ พีพีเอ็ม ลุยธุรกิจโซลาร์ฯ

คุณชำนาญ พรพิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซลาร์ พีพีเอ็ม จำกัด (กลาง) แถลงแผนการดำเนินธุรกิจ บริษัท โซลาร์ พีพีเอ็ม จำกัด ในการดำเนินธุรกิจพลังงานทดแทน พร้อมเปิดตัวคณะผู้บริหาร บริษัท โซลาร์ พีพีเอ็ม จำกัด ร่วมด้วย ผศ.ดร.เอกพร รักความสุข กรรมการผู้จัดการ คุณกนกกร แทนไกศร กรรมการบริหาร คุณนันทิรา ฤทธิมนตรี กรรมการบริหาร และ คุณจงเจตน์ บุญเกิด รองประธานกรรมการบริษัท บมจ.พรพรหมเม็ททอล ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย