เนื้อหาวันที่ : 2014-12-17 11:25:48 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1051 views

QTC เซ็น MOU กฟน. ผลิตหม้อแปลงอะมอร์ฟัส เพิ่มประสิทธิภาพลดค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบ

QTC ผนึก ฮิตาชิเมทัลส์ เซ็น MOU กฟน. ผลิตหม้อแปลงอะมอร์ฟัส เพิ่มประสิทธิภาพลดค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบ

บมจ.คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ หรือ QTC ผนึก ฮิตาชิเมทัลส์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) กับ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในโครงการทดลองติดตั้งใช้หม้อแปลงอะมอร์ฟัส ในระบบจำหน่าย ของการไฟฟ้านครหลวง เพื่อลดค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบจำหน่าย ด้าน “ พูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ” ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ระบุ QTC และ ฮิตาชิ ได้ผลิตหม้อแปลงอะมอร์ฟัส ส่งมอบ กฟน. เพื่อ ทดลองติดตั้งใช้งาน หวังเพิ่มศักยภาพให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานเพิ่มขึ้น

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC เปิดเผยถึงความร่วมมือในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง บมจ.คิวทีซี เอเนอร์ยี่ กับ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในโครงการทดลองติดตั้งใช้หม้อแปลงอะมอร์ฟัส ในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เนื่องจาก กฟน.ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ได้เล็งถึงความสำคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพราะปัจจุบัน กฟน.มีการติดตั้งหม้อแปลงจำหน่าย เป็นจำนวนมาก ดังนั้นการปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดกำลังไฟฟ้าความสูญเสียที่เกิดขึ้นในหม้อแปลงจำหน่าย จะส่งผลให้ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบจำหน่ายเพิ่มสูงขึ้น

ทั้งนี้ ในปัจจุบันหม้อแปลงจำหน่าย ที่ใช้งานระบบจำหน่ายของ กฟน. ส่วนใหญ่เป็นชนิดแกนเหล็กแบบ Silicon steel และจากการศึกษาค้นคว้าพบว่า หม้อแปลงชนิดที่ใช้แกนเหล็กแบบ อะมอร์ฟัส จะมีค่า Loss ในแกนเหล็กที่ต่ำกว่า ดังนั้นการนำหม้อแปลงชนิดแกนเหล็กอะมอร์ฟัส มาใช้งานในระบบจำหน่ายของ กฟน. จะสามารถลดค่ากำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบจำหน่ายลงได้

ในช่วงที่ผ่านมา บมจ.คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ (QTC) และ บริษัท ฮิตาชิเมทัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมหารือแนวทาง ศึกษาโครงการทดลองติดตั้งใช้หม้อแปลงอะมอร์ฟัส ในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง เพื่อศึกษา และประเมินความเหมาะสมทางด้านเทคนิคและด้านเศรษฐศาตร์ ในการนำหม้อแปลงอะมอร์ฟัส ไปใช้งานในระบบจำหน่ายของ กฟน. และจัดทำรายงานผลการทดลองติดตั้งใช้งาน สำหรับเป็นข้อมูลในการพิจารณาประยุกต์ใช้งานหม้อแปลงอะมอร์ฟัส ในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบจำหน่าย ” นายพูลพิพัฒน์ กล่าว

โดยวัตถุประสงค์ในบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ นายพูลพิพัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ กฟน.” “ คิวทีซี” และ “ฮิตาชิ” มีความประสงค์ที่จะร่วมมือกัน เพื่อส่งเสริมการศึกษาและจัดทำโครงการทดลองติดตั้งใช้งานหม้อแปลงอะมอร์ฟัส ในระบบจำหน่ายของ กฟน. ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งทั้งสามฝ่าย มีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกัน จึงเกิดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวขึ้น

อย่างไรก็ตาม ได้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ กฟน. มีหน้าที่รับผิดชอบในการทำการทดสอบและทดลองติดตั้งใช้งานหม้อแปลง อะมอร์ฟัส ในระบบจำหน่ายของ กฟน. QTC และฮิตาชิ มีหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตหม้อแปลงอะมอร์ฟัส รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลเพิ่มเติม และอุปกรณ์เพิ่มเติมตามที่จำเป็น เพื่อให้หม้อแปลงอะมอร์ฟัส ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ที่กำหนดไว้ โดยQTC จะส่งมอบหม้อแปลงอะมอร์ฟัส ขนาด 150 kVA 3 Phase พิกัด 24 kV/416 V 50 Hz จำนวน 2 ลูก ให้กับ “กฟน.”สำหรับทำการทดลองติดตั้งใช้งาน