เนื้อหาวันที่ : 2014-11-12 15:21:57 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2592 views

ยูพีเอส ประเทศไทย ได้รับการรับรอง AEO จากกรมศุลกากร

ยูพีเอส ได้รับใบรับรองสถานภาพผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorised Economic Operator หรือ AEO) จากกรมศุลกากร

ยูพีเอส ได้รับใบรับรองสถานภาพผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorised Economic Operator หรือ AEO) จากกรมศุลกากร ซึ่งนับเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่งในด้านระเบียบพิธีทางศุลกากรและธุรกิจระหว่างยูพีเอสและหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศโดยเสริมสร้างระบบควบคุมความปลอดภัยของ ซัพพลายเชนและปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นายเอ็ดมันด์ โล กรรมการผู้จัดการ ยูพีเอส ประเทศไทย กล่าวว่า “ในฐานะผู้ประกอบการที่ส่งเสริมการค้า ยูพีเอสมีการปรับปรุงเครือข่ายและศักยภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าผู้ประกอบการไทยจะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพในระบบเศรษฐกิจโลก การได้รับรอง AEO ครั้งนี้ทำให้ยูพีเอสสามารถลดความซับซ้อนของขั้นตอนดำเนินธุรกิจประจำวัน ขณะเดียวกันก็ยังรักษามาตรฐานคุณภาพบริการที่น่าเชื่อถือ ผลที่ได้คือลูกค้าจะได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม”

โครงการรับรองสถานภาพผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ หรือ AEO คือส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของกรมศุลกากรที่จะดำเนินการให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานขององค์การศุลกากรโลกในการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกทางการค้าโลก โดยกรมศุลกากรได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ สำหรับผู้ประกอบการ AEO เพื่ออำนวยความสะดวกด้านระเบียบพิธีการทางศุลกากรและการได้รับสิทธิพิเศษอื่น ๆ

นายเจมส์ วู รองประธานฝ่ายกลยุทธ์และพิธีการศุลกากร ยูพีเอสเอเชีย กล่าวว่า “การรับรอง AEO คือสิ่งยืนยันถึงความมุ่งมั่นของยูพีเอสในด้านการควบคุมความปลอดภัยและความมั่นคงของระบบซัพพลายเชนระหว่างประเทศ ซึ่งมีความสำคัญมากสำหรับเราซึ่งดำเนินธุรกิจในหลายภูมิภาคซึ่งมีความแตกต่างทั้งในด้านความซับซ้อนทางศุลกากร และระดับการพัฒนาของสาธารณูปโภคพื้นฐาน สำหรับในเอเชีย ยูพีเอสได้รับการรับรอง AEO มาแล้วที่ฮ่องกง เกาหลี ไต้หวัน และสิงคโปร์ และเรายังคงมุ่งเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินธุรกิจในตลาดนานาชาติเพื่อผลักดันให้เอเชียก้าวไปข้างหน้าต่อไป”