เนื้อหาวันที่ : 2014-10-24 15:58:10 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2883 views

พพ. เปิดตัวโครงการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 6 โครงการใหญ่

กระทรวงพลังงานได้ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ด้วยการพัฒนาศักยภาพด้านพลังงานทดแทน

กระทรวงพลังงานได้ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงทางพลังงาน ด้วยการพัฒนาศักยภาพด้านพลังงานทดแทน ลดการใช้พลังงานฟอสซิลและสนับสนุนให้หน่วยงาน องค์กรมาใช้พลังงานทางเลือกมากขึ้น ทั้งยังส่งเสริมให้เกิดผลต่อเนื่องถึงชุมชนรอบข้างและประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ร่วมกันในการนี้ด้วย และจากแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 25% ในระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2555-พ.ศ. 2564) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้ดำเนินผลักดันตามแผน และได้รับเงินสนับสนุนจากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อดำเนินการบริหารจัดการโครงการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานแก่หน่วยงานความมั่นคง ได้แก่ กองทัพบก กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งขาติ พื้นที่เสี่ยงภัยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โครงการในพระราชดำริต่างๆ และพลังงานจังหวัดทั่วประเทศ

ดังนั้น เพื่อเปิดตัวโครงการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานของหน่วยงานความมั่นคง 6 โครงการใหญ่ ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน รวมกว่า 2,600 ล้านบาท นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน จึงให้เกียรติมาเป็นประธานการแถลงข่าว ร่วมกับ นายธรรมยศ ศรีช่วย อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดขึ้นในวันพุธที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00-11.00 น. ณ. บริเวณหน้าห้องประชุมอาคาร 2 (ตึกเหลือง) ที่ทำการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เชิงสะพานยศเส