เนื้อหาวันที่ : 2014-10-15 10:20:24 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 785 views

โกลเด้นแลนด์ประกาศเทกโอเวอร์ KLAND มูลค่า 3,560 ล้านบาท

โกลเด้นแลนด์ประกาศเทกโอเวอร์ KLAND มูลค่า 3,560 ล้านบาท พร้อมจัดตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์ REIT อาคารสำนักงานเกรดเอ มูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาท

คณะกรรมการบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GOLD มีมติเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำการซื้อหุ้นของบริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน) หรือ KLAND เป็นจำนวน 1,780 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้น KLAND ทั้งหมด มูลค่าประมาณ 3,560 ล้านบาท หรือ 2 บาทต่อหุ้น

 โดยมีมติซื้อหุ้นจากบริษัท SMJC จำนวน 699,998,060 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.33 ในราคา 2 บาทต่อหุ้น และจะทำการเสนอซื้อหุ้น KLAND จากผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดในลำดับต่อไป ซึ่งหากสำเร็จจะทำให้ GOLD เป็นผู้ถือหุ้น KLAND ร้อยละ 100 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ มีเงื่อนไขว่าการเข้าทำรายการครั้งนี้ GOLD จะต้องถือหุ้นใน KLAND ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51

นายธนพล ศิริธนชัย ประธานอำนวยการ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GOLD เปิดเผยว่า “การเข้าซื้อหุ้นครั้งนี้ จะเป็นผลดีกับบริษัทฯ เพราะจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถขยายตลาดบ้านจากตลาดกลางให้ครอบคลุมถึงตลาดบนได้ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการก้าวขึ้นเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย”

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีมติให้จัดตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์ REIT อาคารสำนักงานเกรดเอขึ้น โดยจะนำ อาคารสาทรสแควร์ ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานเกรดเอ ศักยภาพสูงตั้งอยู่ใจกลางเขตธุรกิจของกรุงเทพฯ เข้าจัดตั้งกองทุน REIT พร้อมกับ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ UV ที่จะนำอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เข้าร่วมจัดตั้งในกองทุนนี้ด้วย โดยมูลค่ารวมกว่า 10,000 ล้านบาทและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เข้าทำการเข้าจองซื้อหน่วยลงทุนในกอง REIT ในจำนวนไม่เกินร้อยละ 30 ของของหน่วยทรัสต์ที่ออกเสนอขายแก่ผู้ลงทุน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุน

โดยการเข้าทำรายการสองรายการ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 เพื่อขอมติในการทำรายการทั้งสองรายการดังกล่าว โดยจะแจ้งรายละเอียดแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อทราบต่อไป