เนื้อหาวันที่ : 2014-10-01 15:14:26 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1114 views

UWC ยอมรับรายได้ปีนี้ต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้ เหตุงานประมูลชะลอตัว

งานที่เร่งด่วนรวมถึงมีข้อจำกัดด้านการผลิต ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถส่งงานได้ทันตามที่ลูกค้าต้องการ

นายมณฑล เชตุวัลลภกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) (UWC) เปิดเผยถึงกรณีที่มีรายการบิ๊กล็อตหุ้น UWC เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 รวมจำนวน 57.64 ล้านหุ้น ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 3 บาท มูลค่ารวม 172.93 ล้านบาท หรือคิดเป็น 15.02% ของทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วว่า เป็นการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการบริหารและการดำเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด โดย CEN จะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ UWC ต่อไป โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการการบริหารงานของบริษัทที่มีนัยสำคัญแต่อย่างใด

ตามที่มีการซื้อขายหุ้น BIG LOT ของ UWC ที่ผ่านมา เป็นการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการบริหารและการดำเนินธุรกิจของ CEN แต่อย่างใด โดย CEN ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ UWC และไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานใดๆ ทั้งสิ้น”นายมณฑลกล่าว

นายมณฑล กล่าวถึงภาพรวมธุรกิจของบริษัทว่า จากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ชะลอตัว และสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบให้การดำเนินธุรกิจของ UWC ต้องชะลอตัวตามไปด้วย โดยปัจจุบันบริษัทมีงานที่อยู่ในมือ (Backlog) รวมประมาณกว่า 4,000 ตัน แต่ยังไม่สามารถรับรู้รายได้ทันในรอบบัญชีนี้ (ปี2557) ซึ่งประเมินว่าอาจจะส่งผลทำให้รายได้ในปี 2557 ของบริษัทต่ำกว่าปีก่อน จากที่เคยตั้งเป้าจะเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณ 10 % เนื่องจากงานเสาไฟฟ้าแรงสูงจากโครงการน้ำเงี๊ยบ รวมถึงงานประมูลอื่นๆที่คาดว่าจะมีออกมาอย่างต่อเนื่องได้มีการชะลอตัวออกไป ซึ่งหากบริษัทสามารถประมูลงานต่างๆ ได้ คาดว่าน่าจะเริ่มงานได้อย่างเร็วสุดในไตรมาสที่ 3/2558

รองกรรมการผู้จัดการ UWC กล่าวอีกว่า แม้ว่าบริษัทจะมีงานโครงเหล็กเสาโทรคมนาคมเข้ามาทดแทนงานเสาไฟฟ้าแรงสูงที่ชะลอออกไป แต่เนื่องจากเป็นงานที่เร่งด่วนรวมถึงมีข้อจำกัดด้านการผลิต ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถส่งงานได้ทันตามที่ลูกค้าต้องการ อีกทั้งการสำรองวัตถุดิบ คือ เหล็ก จำนวนมากเกินไปจะส่งผลต่อสภาพคล่องในการบริหารกระแสเงินสดของบริษัท จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้มีข้อจำกัดในเรื่องการรับงานใหม่ๆ ดังนั้นบริษัทจึงต้องรับงานในปริมาณเท่าที่จะสามารถผลิตให้ลูกค้าได้ในเวลาที่ลูกค้าต้องการเท่านั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่ระหว่างเจรจากับลูกค้าเพื่อขอรับงานในปริมาณงานที่เพิ่มสูงขึ้น เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น