เนื้อหาวันที่ : 2014-09-15 17:04:08 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 812 views

ราชบุรีโฮลดิ้ง-เชาว์กรุ๊ป จับมือลงทุนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น

ราชบุรีโฮลดิ้ง-เชาว์กรุ๊ป จับมือลงทุนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น เริ่มต้น 2 โครงการกำลังผลิตรวม 33 เมกะวัตต์ พร้อมเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ปี 2559

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“ราชบุรีโฮลดิ้ง”) และ บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน) (“กลุ่มเชาว์สตีล”) แถลงวันนี้ว่า ทั้งสองบริษัทได้บรรลุข้อตกลงเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น โดยวันนี้ (12 กันยายน 2557) บริษัทย่อยของทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ดำเนินการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน 2 แห่ง ซึ่งกลุ่มราชบุรีโฮลดิ้ง ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 และกลุ่มเชาว์สตีล ร้อยละ 40 สำหรับ บริษัทร่วมทุนทั้ง 2 แห่งจะเป็นกลไกการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น โดยระยะแรกจะลงทุน 2 โครงการ กำลังการผลิตตามสัญญารวม 33 เมกะวัตต์ กำหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2559

นายพงษ์ดิษฐ พจนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มราชบุรีโฮลดิ้ง เปิดเผยว่า การลงนามวันนี้ถือเป็นความสำเร็จอีกก้าวในการสร้างองค์กรให้เติบโตสู่บริษัทพลังงานชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ภายใต้กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นแสวงหาพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน พร้อมทั้งขยายการลงทุนเข้าสู่ตลาดใหม่ๆ ซึ่งประเทศญี่ปุ่นก็เป็นเป้าหมายหนึ่งในการลงทุนของบริษัทฯ โดยเฉพาะธุรกิจพลังงานทดแทน ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน รัฐบาลญี่ปุ่นได้ตอบรับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แล้วกว่า 7,000 เมกะวัตต์

การจับมือกับกลุ่มเชาว์สตีลที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญการทำธุรกิจในญี่ปุ่นมาก่อน ช่วยเสริมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น กอรปกับการมีเป้าหมายที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนเช่นเดียวกัน จึงทำให้การร่วมทุนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นประสบความสำเร็จด้วยดี โดยสอง โครงการแรกที่จะลงทุนร่วมกันมีกำลังการผลิตตามสัญญารวม 33 เมกะวัตต์ และคาดว่าจะสามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้ในปี 2559 บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า พันธมิตรทางธุรกิจของทั้งสองฝ่ายจะสานต่อและขยายความร่วมมือโครงการอื่นๆ ในระยะที่สองได้” นายพงษ์ดิษฐ กล่าวเพิ่มเติม

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มเชาว์ สตีล เปิดเผยว่า ความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกลุ่มเชาว์ สตีล และกลุ่มราชบุรีโฮลดิ้งในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของการขยายฐานธุรกิจพลังงานทดแทนเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงและเอื้อต่อการลงทุน สืบเนื่องจากนโยบายสนับสนุนพลังงานทดแทนของรัฐบาลญี่ปุ่น ทำให้ตลาดนี้กลายเป็นเป้าหมายสำคัญของการลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนของผู้ประกอบการจากทั่วโลก จึงเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะนำไปสู่การเสริมศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองฝ่ายให้สามารถก้าวสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะลงทุนร่วมกันในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อูเอดะ จังหวัด นากาโน่ และโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อิวากิ จังหวัด ฟูกูชิมะ ซึ่งโครงการแรกมีกำลังการผลิตตามสัญญา 10.8 เมกะวัตต์ และ 22.6 เมกะวัตต์ ตามลำดับ ทั้งสองโครงการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวอายุ 20 ปี กับผู้รับซื้อไฟฟ้ารายใหญ่ของภูมิภาค พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น ในการรับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FIT (Feed-in tariff) ที่อัตรา 40 เยน ต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีการบริโภค) ซึ่งจะช่วยให้กระแสเงินสดของบริษัททั้งสองมั่นคงและแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

การร่วมทุนครั้งนี้มีการลงนามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยของทั้งสองฝ่าย เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนสำหรับเป็นกลไกการลงทุนในทั้งสองโครงการดังกล่าวในประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ การร่วมทุนระหว่าง บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด กับ บริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 60 และ 40 ตามลำดับ เพื่อลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น และ การร่วมทุนระหว่างบริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด กับ บริษัท พรีเมียร์ โซลูชั่น จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 60 และ 40 ตามลำดับ เพื่อให้บริการด้านการบริหารจัดการโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น