เนื้อหาวันที่ : 2014-09-03 15:37:20 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 931 views

QTC จับมือฮิตาชิ เมทัลส์ ผลิตหม้อแปลง Amorphous เจาะตลาดหม้อแปลงไทย

บมจ.คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ (QTC) ผนึก ฮิตาชิ เมทัลส์ลงนามความร่วมมือ ร่วมพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้า มั่นใจตลาดจะตอบรับดี ดันผลงานเติบโตต่อเนื่อง

บมจ.คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ (QTC) ผนึก ฮิตาชิ เมทัลส์ลงนามความร่วมมือ ร่วมพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้า Amorphous พร้อมทำตลาดในประเทศไทย ชูผลิตภัณฑ์ใหม่ช่วยลดการใช้พลังงาน มั่นใจตลาดจะตอบรับดี ดันผลงานเติบโตต่อเนื่อง

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ QTC เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ ( MOU ) กับ บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์ จำกัด เพื่อร่วมมือในการพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้าอะมอฟัส (Amorphous) ให้สามารถผลิตและขายได้ในประเทศไทย โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการวางแผนการตลาด พร้อมกำหนดกลยุทธ์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมถึงกำหนดยอดขายร่วมกับบริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์ จำกัด อีกครั้ง

สำหรับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากความร่วมมือในครั้งนี้ นอกจากยอดขายและกำไรของบริษัทฯที่จะเพิ่มขึ้นจากการขายผลิตภัณฑ์ใหม่แล้ว การผลิตหม้อแปลง Amorphous ดังกล่าว ยังช่วยในการลดการใช้พลังงาน และยังช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ชั้นบรรยากาศ อันเป็นต้นเหตุของปัญหาโลกร้อนในปัจจุบัน ซึ่งส่วนนี้เป็นไปตามนโยบายด้าน CSR ในการดำเนินธุรกิจอีกด้วย

ความร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้ QTC มีความแข็งแกร่งมากขึ้นจากการที่ได้พาร์ทเนอร์ระดับโลกอย่างฮิตาชิ เมทัลส์มาร่วมในการพัฒนาและผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า Amorphous เพื่อขยายตลาดในประเทศไทย เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในประเทศไทย โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการที่ใช้หม้อแปลงไฟฟ้า”นายพูลพิพัฒน์ กล่าว

ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ (QTC) กล่าวเพิ่มว่า การร่วมมือในครั้งนี้ทางฮิตาชิ จะสนับสนุนในส่วนของการจัดหาวัตถุดิบในการผลิตหม้อแปลง Amorphous รวมไปถึงการถ่ายทอดความรู้ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ และกระบวนการผลิตให้กับบริษัทฯ

ทั้งนี้บริษัทฯได้ศึกษาและพัฒนาหม้อแปลง Amorphous ร่วมกับ บริษัท ฮิตาชิ เมทัลส์ จำกัด ตั้งแต่ปี 2555 จนปัจจุบันบริษัทฯ สามารถดำเนินการทดลองผลิตหม้อแปลง Amorphous ขนาด 50 KVA ตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 2 เครื่อง และขนาด 150 KVA ตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 2 เครื่อง

นอกจากนี้บริษัทฯได้ประสบความสำเร็จในการผลิตและส่งมอบหม้อแปลง Amorphous ขนาด 500 KVA และ 1,000 KVA ให้กับบริษัทเอกชนในไทยแล้ว อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าหม้อแปลง Amorphous ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักในประเทศไทย แต่หม้อแปลงชนิดนี้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา จีน อินเดีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ เป็นต้น

สำหรับหม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้วัตถุดิบ Amorphous มาทำแกนของหม้อแปลงแทนเหล็กซิลิกอน จะมีค่าความสูญเสียกำลังไฟฟ้าไม่มีโหลด (No Load Loss) ต่ำ โดยมีค่าความสูญเสียกำลังไฟฟ้าไม่มีโหลดเพียง 1 ใน 3 ของเหล็กซิลิกอน ซึ่งจะช่วยให้ลดค่าไฟฟ้าลงได้