เนื้อหาวันที่ : 2014-08-28 16:19:07 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2288 views

ปตท. เริ่มรับก๊าซธรรมชาติจากแหล่งซอติก้า เสริมศักยภาพความมั่นคงทางพลังงานให้ประเทศ

ปตท. เริ่มรับก๊าซธรรมชาติจากแหล่งซอติก้า เสริมศักยภาพความมั่นคงทางพลังงานให้ประเทศ

นายณัฐชาติ จารุจินดา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 แหล่งก๊าซธรรมชาติ ซอติก้า ตั้งอยู่ในอ่าวเมาะตะมะ สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ ได้เริ่มกระบวนการส่งก๊าชฯ เข้าสู่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ของ ปตท. แล้ว โดยในเวลา 08.00 น. ของวันนี้ (7 สิงหาคม 2557) ปริมาณการส่งก๊าซฯ ได้ขึ้นมาที่ระดับ 240 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เป็นไปตามสัญญา ซึ่งการรับก๊าซฯ จากแหล่งซอติก้า จะสามารถเสริมศักยภาพด้านพลังงานของไทยรองรับการใช้งานภายในประเทศ รวมทั้งบรรเทาสถานการณ์ขาดแคลนพลังงานในกรณีการหยุดซ่อมบำรุงของแหล่งก๊าซฯ ฝั่งตะวันตกได้

ทั้งนี้ โครงการซอติก้า ดำเนินการโดย บริษัท PTTEP International Company Limited (PTTEPI) บริษัทย่อยของ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80 และมีผู้ร่วมทุนคือ Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE) ถือสัดส่วนร้อยละ 20 นับเป็นโครงการผลิตก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุดที่ ปตท.สผ. ดำเนินการเองในต่างประเทศ มีอายุสัญญารวม 30 ปี โดยก๊าซธรรมชาติที่ได้จากโครงการซอติก้า สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในทุกภาคส่วน ทั้งภาคผลิตไฟฟ้า ภาคอุตสาหกรรม และภาคขนส่งทางฝั่งตะวันตก รองรับความต้องการใช้พลังงานได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น

การแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ และการบริหารจัดการพลังงานของ กลุ่ม ปตท. ดำเนินไปภายใต้ความมุ่งมั่นในภารกิจของบริษัทพลังงานแห่งชาติ เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาว โดยจากทิศทางการใช้พลังงานที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต ปตท. จึงจำเป็นต้องต้องจัดหาแหล่งพลังงานสำรองให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ เพื่อเสริมศักยภาพความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศและเป็นความรับผิดชอบที่ ปตท. ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าคนไทยจะมีพลังงานใช้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ” นายณัฐชาติ กล่าวเสริมในตอนท้าย