เนื้อหาวันที่ : 2014-08-25 17:03:25 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1037 views

ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่! กับงาน Smart Sugarcane Farm และ Roadshow Smart Farm 2014

ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่! กับงาน Smart Sugarcane Farm และ Roadshow Smart Farm 2014

ปิดฉากลงไปอย่างคึกคัก กับงาน “Smart Sugarcane Farm” และ “Roadshow Smart Farm 2014” ที่จัดโดยความร่วมมือ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน สาขาเครื่องจักรกลเกษตรและเมคคาทรอนิกส์ คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และ บริษัท ซีเอ็ด ยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับเสียงตอบรับจากเกษตรกรและชาวไร่อ้อย จากทั้งจังหวัดใกล้เคียงและมาจากจังหวัดที่อยู่ไกลๆ อย่างล้นหลาม

เริ่มต้นกับงาน Roadshow Smart Farm 2014 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเอมเมอรัลด์ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท งานสัมมนาวิชาการเกษตรอัจฉริยะแบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายครั้งนี้ ได้มีโอกาสต้อนรับกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ เกษตรกรหัวก้าวหน้า กลุ่มคณาจารย์และนักเรียน นักศึกษาที่สนใจเรียนรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรสมัยใหม่ ที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาเกษตรกรรมของไทยให้เข้มแข็งขึ้น เนื้อหาสาระของการสัมมนาในครั้งนี้ ได้แบ่งออกเป็นสองหัวข้อหลักๆ ด้วยกัน ได้แก่

“ทางออกประเทศไทยกับโซลาร์เซลล์ในงานเกษตร เพื่อลดต้นทุนการผลิตได้จริง” โดยวิทยากร คุณประพิศ ปรีชา ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบและพัฒนาระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนมากว่า 10 ปี หัวข้อนี้ ท่านวิทยากรได้แนะนำให้ผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาได้รู้จัก กับพื้นฐานของระบบโซลาร์เซลล์ การเลือกใช้งานระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะสมกับการเกษตร และการคำนวณความคุ้มค่าในการลงทุนในการใช้งานโซลาร์เซลล์เพื่อนำมาลดต้นทุนในการผลิต ยกตัวอย่าง แอพพลิเคชั่นที่น่าสนใจ คือ การใช้เป็นพลังงานทดแทนสำหรับปั้มน้ำในระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตร, แหล่งเก็บพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในระบบไฟส่องสว่างในยามกลางคืนที่ต้องออกไปดูแลไร่นา เป็นต้น

 “การประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงวิศวกรรม สู่งานเกษตรกรรมยุคใหม่” คุณภานุวัฒน์ อรุณโรจน์ศิริ ผู้บริหาร วาสนาฟาร์ม ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Farm Fresh” ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกษตรกรรมของไทย เกิดการเปลี่ยนแปลงและเป็นการปฏิวัติครั้งใหญ่ คือ การสร้างและพัฒนาบุคลากรทางการเกษตรให้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีหลักการในการคิดที่เป็นเชิงวิศวกรรมและเป็นวิทยาศาสตร์ มีความเป็นเหตุเป็นผล และรู้จักดัดแปลงการทำเกษตรให้มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และสภาพแวดล้อมในชุมชน ด้วยการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า เพื่อการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ตลอดจนการมีแนวคิดทางด้านการตลาด ในการสร้างแบรนด์ของสินค้า เพื่อสร้างเงื่อนไขและกลไกทางการตลาดให้เหมาะสมทั้งในแง่ของผู้ผลิตและผู้บริโภค

ในส่วนของงาน Smart Sugarcane Farm ถือได้ว่าเป็นไฮไลต์สำคัญของงาน ที่เกษตรกรและชาวไร่อ้อย ได้มีโอกาสศึกษาดูงานฟาร์มอ้อยอัจฉริยะและได้พบกับการสาธิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตรครั้งแรกของประเทศไทย ที่มีการนำอากาศยานไร้คนขับมาใช้งานจริงกับไร่อ้อย โดยการขึ้นบินเพื่อทำการบันทึกภาพในแปลงอ้อย ทั่วบริเวณแปลงสาธิต และทำการนำภาพที่บันทึกได้มาสร้างแผนที่ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพกว้างและประเมิณสถานการณ์ในขณะนั้น นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่นำมาจัดแสดงยังมีอีกหลากหลาย อาทิเช่น GPS วัดพื้นที่ ที่สามารถนำไปวัดพื้นที่ได้ทั้งแปลงนา ไร่อ้อย เพื่อให้เกษตรกรสามารถทราบขนาดพื้นที่ของตนเองได้

 โดยไม่ต้องว่าจ้างและลดความเสี่ยงในการถูกโกงเกี่ยวกับขนาดพื้นที่ของตนเอง ทำให้มีรายได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย การสาธิต Solar Mobile pump ปั้มน้ำระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ สูบน้ำได้และใช้งานได้จริง การสาธิตการทำงานของรถแทรกเตอร์ควบคุมการทำงานด้วย GPS รวมไปถึงกลุ่มผู้ประกอบการกว่าอีก 100 ราย ที่ได้ขนเอาเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่มาร่วมสาธิตการทำงาน ให้เกษตรได้เลือกชม โดยการสาธิตนวัตกรรมและเทคโนโลยี จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 13-15 สิงหาคม 2557 ณ แปลงสาธิต ต. บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ซึ่งได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากเกษตรและเกษตรกรอ้อยทั่วประเทศไทย ที่ได้เดินทางข้ามจังหวัดมารับชมกันอย่างล้นหลาม

ความสนุกสนานและบรรยากาศของทั้งสอง ไม่ได้มีเพียงแค่การศึกษาดูงานและการนั่งฟังสัมมนาเท่านั้น ผู้เข้าร่วมงานทุกคนยังได้มีโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน ได้รับทราบและตระหนักถึงความต้องการของกันและกัน ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้งานสัมมนาและการสาธิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตรนี้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี

แนวคิดในการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาผสมผสานเข้ากับงานด้านการเกษตร จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรและผลิกโฉมเกษตรกรรมของไทยให้เป็นเกษตรอัจฉริยะได้อย่างไร และการนำร่องสู่เมืองสีเขียว เมืองเกษตรอัจฉริยะ จะมีความเป็นไปได้ในเมืองไทยหรือไม่ โอกาสหน้าห้ามพลาด เตรียมพบกับงานสัมมนาวิชาการเกษตรอัจฉริยะ 2014 ครั้งใหญ่ ต้นเดือนธันวาคม 2557

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณอดิศักดิ์  ตันปาปกุล
บรรณาธิการบริหาร สายงานวารสาร
บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
โทร.0-2739-8200