เนื้อหาวันที่ : 2014-08-14 16:14:09 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1741 views

ปตท.สผ. ลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิตปิโตรเลียมแปลง MOGE 3 ในเมียนมาร์

ปตท.สผ. กลุ่มผู้ร่วมทุน และ MOGE ลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิตปิโตรเลียมแปลงบนบก MOGE 3 ที่กรุงเนปิดอร์ เมียนมาร์

ปตท.สผ. กลุ่มผู้ร่วมทุน และ MOGE ลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิตปิโตรเลียมแปลงบนบก MOGE 3 ที่กรุงเนปิดอร์ เมียนมาร์ในระยะ 3 ปีแรก มีแผนเจาะหลุมสำรวจ 4 หลุม โดยจะใช้เงินลงทุนขั้นต่ำประมาณ 72 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับทั้งประเทศไทยและเมียนมาร์

บริษัท PTTEP South Asia Limited หรือ PTTEP SA ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. บริษัท พลังโสภณ ออฟชอร์ จำกัด และบริษัท Win Precious Resources Pte.Ltd. (WPR) ลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract: PSC) สิทธิการสำรวจและพัฒนาปิโตรเลียมในแปลงสำรวจบนบก MOGE 3 กับบริษัท Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE)

ในพิธีลงนาม นายกนก อินทรวิจิตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่โครงการเมียนมาร์ ของ PTTEP SA นายชาญ โสภณพนิช กรรมการบริษัท พลังโสภณ ออฟชอร์ และ นายทุน ลิน เชน กรรมการผู้จัดการบริษัท WPR ลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิตกับ นาย เมียว มิน อู กรรมการผู้จัดการบริษัท MOGE โดยมีนาย พิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงย่างกุ้ง และพณฯท่าน เซ ยาร์ อ่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของเมียนมาร์ ให้เกียรติเข้าร่วมงาน ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

แปลงสำรวจปิโตรเลียม MOGE 3 (พื้นที่ปาเด้าปิน-นัตมี) มีพื้นที่ประมาณ 1,217 ตารางกิโลเมตรตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของเมียนมาร์ ติดกับฝั่งตะวันตกของแม่น้ำอิระวดี เป็นแปลงสำรวจซึ่ง ปตท.สผ. และกลุ่มผู้ร่วมทุนได้ชนะการประมูลสิทธิ “Myanmar Onshore Blocks 2nd Bidding Round 2013” จากการเปิดให้มีการประมูลสิทธิในการสำรวจปิโตรเลียมบนบกเมื่อปี 2556

ผู้ร่วมทุนในแปลงสำรวจ MOGE 3 ประกอบด้วย PTTEP SA เป็นผู้ดำเนินการและถือสิทธิในสัดส่วนร้อยละ 85 บริษัท พลังโสภณ ออฟชอร์ จำกัด ถือสิทธิในสัดส่วนร้อยละ 10 และบริษัท Win Precious Resources Pte. Ltd. ถือสิทธิในสัดส่วนร้อยละ 5 ปตท.สผ. มีแผนงานจะทำการวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ รวมทั้งเจาะหลุมสำรวจ 4 หลุมในแปลงดังกล่าว โดยจะใช้เงินลงทุนขั้นต่ำประมาณ 72 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในระยะ 3 ปีแรก

การขยายการลงทุนในเมียนมาร์ครั้งนี้ เป็นความคืบหน้าในการดำเนินงานตามแนวทางของปตท.สผ. ที่จะสำรวจในพื้นที่ที่มีศักยภาพที่น่าสนใจ ซึ่งหากประสบความสำเร็จจะสร้างการเติบโตในระยะยาวและเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานให้กับทั้งประเทศไทยและเมียนมาร์ในอนาคตอีกด้วย” นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ ปตท.สผ. กล่าว

นอกจากแปลงสำรวจบนบก MOGE 3 ซึ่งได้มีการลงนามสัญญาแบ่งปันผลผลิตในครั้งนี้แล้ว ปตท.สผ. ยังมีแปลงสำรวจในสหภาพเมียนมาร์อีก 6 แปลง ได้แก่ แปลงพีเอสซี จี และ อีพี 2 ซึ่งเป็นแปลงบนบก แปลงเอ็ม 3 แปลงเอ็ม 11 แปลง MD-7 และ MD-8 ซึ่งอยู่ในทะเล นอกจากนี้ยังมีอีก 3 โครงการ คือ โครงการยาดานา โครงการเยตากุน และโครงการซอติก้า ซึ่งมีอัตราการผลิตในส่วนของ ปตท.สผ. เทียบเท่าน้ำมันดิบรวมประมาณ 75,000 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 20 ของการผลิตทั้งหมดของ ปตท.สผ.