เนื้อหาวันที่ : 2014-07-25 11:45:10 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 2395 views

TPARK สยายปีกผุดโลจิสติกส์พาร์คทั่วทุกภาคของไทย

ตั้งเป้าเพิ่มพื้นที่คลังสินค้าให้เช่าในทั้ง 3 ภาค อีก รวมกว่า 300,000 ตารางเมตร

นายปธาน สมบูรณสิน กรรมการผู้จัดการ TPARK หรือ บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด ผู้นำด้านการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และคลังสินค้าคุณภาพสูงพร้อมใช้เพื่อให้เช่ารายแรกของประเทศไทยเปิดเผยว่า “ขณะนี้ TPARK ได้เดินหน้าดำเนินการตามแผนขยายธุรกิจให้เช่าคลังสินค้าไปทั่วทุกภาคของประเทศไทย ด้วยงบลงทุนรวม3,600 ล้านบาทในระยะเวลา 3-5 ปี โดยได้เริ่มพัฒนาโครงการในจังหวัดขอนแก่น เป็นที่เรียบร้อย และจะดำเนินการพัฒนาโครงการในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและลำพูน เป็นลำดับต่อไป ตั้งเป้าหมายเพิ่มพื้นที่คลังสินค้าให้เช่ารวมทั้งสามโครงการอีกกว่า 300,000 ตารางเมตร ทั้งนี้จะมีพื้นที่คลังสินค้าพร้อมทยอยให้เช่าได้เริ่มตั้งแต่ ไตรมาสสองของปี 2558 เป็นต้นไป”

TPARK ได้ทยอยซื้อที่ดินในส่วนภูมิภาคของประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2556 โดยเริ่มจากขอนแก่น เนื้อที่ 173 ไร่ สุราษฎร์ธานี เนื้อที่ 70 ไร่ และล่าสุดลำพูน เนื้อที่ 162 ไร่ โดยบริษัทฯ วางแผนที่จะพัฒนาคลังสินค้าพร้อมใช้บนพื้นที่ในแต่ละจังหวัด เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของ ภาคธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก สินค้าอุปโภคบริโภค Modern Trade กลุ่มผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ และวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่งคาดว่าจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลจากความต้องการจับจ่ายใช้สอยที่เพิ่มสูงขึ้นในแถบภูมิภาค และการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558

“ทั้งนี้บริษัทฯได้เริ่มดำเนินการพัฒนาโครงการในแต่ละพื้นที่แล้ว โดยโครงการ TPARK ขอนแก่น ตั้งเป้าสร้างคลังสินค้าให้เช่าพื้นที่รวม 136,364 ตารางเมตร กำหนดก่อสร้างเฟสแรกแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2558 พื้นที่รวม 10,000 ตารางเมตร โดยได้มีการปรับขนาดคลังสินค้าเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าในพื้นที่ เริ่มตั้งแต่ขนาด 800 ถึง 1,000 ตารางเมตร/ยูนิต กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ได้แก่ กลุ่มธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก สินค้าอุปโภคบริโภค Modern Trade และ ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ตลอดจนกลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้าง เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ โครงการ TPARK ขอนแก่นตั้งอยู่ทางใต้ของจังหวัดขอนแก่น ห่างจากถนนเลี่ยงเมือง 10 กิโลเมตรเท่านั้นอนึ่ง ที่ตั้งของจังหวัดขอนแก่น ที่เป็นศูนย์กลางของภาคอีสาน จึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะตั้งศูนย์กระจายสินค้าเพื่อรองรับการกระจายสินค้าไปยังจังหวัดต่างๆโดยรอบ อีกทั้ง จังหวัดขอนแก่นยังเป็นจังหวัดที่มีความเจริญเป็นอันดับต้นๆ ของภาคอีสาน ประกอบกับมีปริมาณประชากร และกำลังซื้อมาก”

 “สำหรับโครงการ TPARK สุราษฎร์ธานีตั้งอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติสุราษฎร์ธานีเพียง 6 กิโลเมตรเท่านั้น โดยตั้งเป้าสร้างคลังสินค้าให้เช่าพื้นที่รวม 40,662 ตารางเมตร จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างเฟสแรกในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2557 โดยมีกำหนดแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2558 และมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักที่ธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก สินค้าอุปโภคบริโภค Modern Trade และการให้บริการ โลจิสติกส์ และด้วยที่ตั้งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นศูนย์กลางของภาคใต้ จึงเอื้อให้สะดวกต่อการ กระจายสินค้า เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภาคใต้อีกด้วย

และสำหรับโครงการล่าสุด TPARK ลำพูน ตั้งเป้าสร้างคลังสินค้าให้เช่าพื้นที่รวม 126,566 ตารางเมตร คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2558 และมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้แก่ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ค้าส่ง ค้าปลีก Modern Trade การให้บริการโลจิสติกส์ และ ธุรกิจการท่องเที่ยว โดยที่โครงการ TPARK ลำพูนตั้งอยู่ห่างจากถนนวงแหวนรอบ 3 ของจังหวัดเชียงใหม่เพียง 10 กิโลเมตรเท่านั้น จึงนับว่าเป็นทำเลที่ สะดวกมากสำหรับการรองรับการเจริญเติบโตในภาคเหนือที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง” นายปธานกล่าว

นอกจากนี้ TPARK ยังมีแผนที่จะขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ เพื่อเตรียมรองรับการเติบโตด้าน เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศในแถบอาเซียน จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ที่จะถึงนี้ โดยบริษัท ได้ศึกษาศักยภาพ และทำเลพื้นที่ในประเทศแถบอาเซียน อาทิ อินโดนีเซีย กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม

โดยเฉพาะเมียนมาร์ และเวียดนาม มีความเป็นไปได้สูงที่ TPARK จะเข้าไปลงทุน สร้างคลังสินค้า ทั้งนี้ สำหรับประเทศเมียนมาร์ TPARK อยู่ระหว่างการพูดคุยกับลูกค้าของ บริษัทฯ ในการเข้าไป ลงทุนในประเทศดังกล่าว โดยตั้งเป้าจะพัฒนาพื้นที่เป็นคลังสินค้าประเภทค้าปลีก และสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อกระจายสินค้า เบื้องต้นตั้งเป้าใช้พื้นที่ประมาณ 10,000-15,000 ตารางเมตร ส่วนในประเทศเวียดนาม มีการศึกษาพื้นที่บริเวณตอนใต้ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเจรจากับลูกค้า ตั้งเป้าใช้พื้นที่ประมาณ 20,000 ตารางเมตร ตามแผนจะพัฒนาเป็นคลังสินค้าประเภทค้าปลีกและ สินค้าอุปโภคบริโภค

“การขยายธุรกิจคลังสินค้าคุณภาพสูงพร้อมใช้ไปยังส่วนภูมิภาคของประเทศไทย นอกจากจะเป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่กำลังขยายตัวไปยังภาคต่างๆทั่วประเทศแล้ว TPARK ยังคาดหวังว่าจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการยกระดับการให้บริการด้านคลังสินค้าที่มีอยู่แล้วในแต่ละพื้นที่ ไปสู่ระดับมาตรฐานสากลที่ทัดเทียมกับนานาประเทศ เช่นเดียวกับมาตรฐานคุณภาพคลังสินค้าและการให้บริการระดับ World Class ของ TPARK ซึ่งจะมีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยอีกทางหนึ่ง” นายปธานกล่าวสรุปในตอนท้าย