เนื้อหาวันที่ : 2014-07-14 13:27:41 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 669 views

เอสซีจี เดินหน้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา

เอสซีจี เดินหน้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา จำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นรายแรกของไทย

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่  การบริหารกลาง เอสซีจี นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล  ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และ ดร. เกรียงไกร สุขแสนไกรศร กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามจีเอ็นอี โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ร่วมชมแบบจำลองโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) ในพิธีเปิดโครงการฯ ณ โรงงานแกรนด์สยามคอมโพสิต นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง

เอสซีจีเป็นรายแรกในประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จในโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาโรงงาน และเป็นรายแรกที่สามารถผลิตไฟฟ้าจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ประมาณ 1,000,000 หน่วยต่อปี

และยังสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 620 ตันต่อปี ความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนความมุ่งมั่นด้านการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีการใช้พลังงานสะอาดในกระบวนการผลิตอันเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมมุ่งสร้างความมั่นคงด้านพลังงานภายในประเทศตามนโยบายภาครัฐ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการใช้พลังงานและการจัดหาพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ