เนื้อหาวันที่ : 2014-07-10 11:34:15 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 624 views

ปตท. แจ้ง แหล่งก๊าซฯ เจดีเอ ซ่อมบำรุงเสร็จ พร้อมจ่ายก๊าซฯ ตามปกติแล้ว

แหล่งก๊าซธรรมชาติพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (เจดีเอ-เอ18) แจ้งปิดซ่อมบำรุงประจำปี

นายชาครีย์ บูรณกานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่ บริษัทผู้ผลิตแหล่งก๊าซธรรมชาติพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย (เจดีเอ-เอ18) แจ้งปิดซ่อมบำรุงประจำปีระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน ถึง 10 กรกฎาคม 2557 รวม 28 วัน นั้น

ขณะนี้การดำเนินงาน ดังกล่าวได้เสร็จสมบูรณ์ ผู้ผลิตฯ ได้เริ่มจ่ายก๊าซฯ เข้าสู่ระบบตั้งแต่เวลา 03.35 น. ของวันนี้ (8 กรกฎาคม 2557) เพื่อเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าจะนะ ซึ่งศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 7 อ.จะนะ เปิดวาล์วหน้าโรงไฟฟ้าแล้วเสร็จ ในเวลา 04.35 น. เพื่อให้โรงไฟฟ้าจะนะเริ่มใช้ก๊าซฯ ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในเวลา 05.00 น. โดยตลอดช่วงเวลาที่แหล่งก๊าซฯ ปิดซ่อมบำรุง ไม่พบปัญหาในการบริหารจัดการพลังงาน ด้วยความร่วมมือที่ดียิ่ง ของทุกภาคส่วน

ในช่วงปิดซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซฯ ดังกล่าว ทำให้ปริมาณก๊าซธรรมชาติขาดหายจากระบบ 420 ล้าน ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และปริมาณการจัดส่งก๊าซเอ็นจีวีในพื้นที่ภาคใต้มีปริมาณจำกัดในระยะเวลาหนึ่ง โดยเฉพาะ ในช่วง 10 วันแรกของการซ่อมบำรุงฯ (13 – 22 มิถุนายน 2557) ทำให้ผู้ใช้บริการเอ็นจีวีไม่ได้รับความสะดวก ซึ่ง ปตท. ได้ประสานงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนบริหารพลังงานสำรองสำหรับโรงไฟฟ้าล่วงหน้า

รวมถึงจัดทำแผนการจัดส่งเอ็นจีวีล่วงหน้า และเร่งจ่ายเอ็นจีวีจนครบความต้องการใช้งานได้ตามภาวะปกติแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ด้วยความความร่วมมือของประชาชน ภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วน ที่มีส่วนช่วยในการเตรียมความพร้อมและบริหารจัดการพลังงานของประเทศ จึงทำให้สามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤต ดังกล่าวได้อย่างราบรื่น โดย ปตท. ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมให้การสนับสนุนในครั้งนี้

“ผู้ผลิตแหล่งก๊าซฯ จำเป็นต้องมีการปิดซ่อมบำรุงแหล่งก๊าซธรรมชาติตามแผนงานประจำปี เพื่อรักษา ประสิทธิภาพในการจ่ายก๊าซฯ ซึ่งในการปิดซ่อมบำรุงแต่ละครั้ง ปตท. ได้ประสานงานล่วงหน้าร่วมกับภาครัฐและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันวางแผนบริหารพลังงานให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด โดย ปตท. จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศทั้งในวันนี้และในอนาคต” นายชาครีย์ กล่าวเสริมในตอนท้าย