เนื้อหาวันที่ : 2014-07-01 15:21:06 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 731 views

โตว่องไว เปิด On Site Services เสริมศักยภาพให้ลูกค้า

โตว่องไว ชี้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ส่งผลกระทบเตรียมขยายตลาดเพิ่ม


โตว่องไว”เปิด On Site Services เสริมศักยภาพให้ลูกค้า ชี้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ส่งผลกระทบเตรียมขยายตลาดเพิ่ม มั่นใจยอดขายสิ้นปีโตตามเป้าหมาย

นส.ทศพร ว่องไวกลยุทธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท โตว่องไว จำกัด ผู้ผลิตรถตอกเสาเข็มสิทธิบัตรแรกของโลก เปิดเผย โตว่องไวเปิดตัวบริการ On Site Services ซึ่งเป็นการบริการตรวจเช็คสภาพรถตอกเสาเข็มสำหรับลูกค้าที่ซื้อรถตอกเสาเข็มจาก “โตว่องไว” สำหรับรถที่มีอายุการใช้งานเกินกว่าการรับประกันที่มีอยู่ ด้วยการให้บริการตรวจเช็คสภาพ ณ จุดจอดรถที่ลูกค้ากำหนด ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาโตว่องไวผลิตรถตอกเสาเข็มรุ่นต่าง ๆ ออกจำหน่ายแล้วมากกว่า 500 คัน โดยทำการรับประกันรถตามเงื่อนไข เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ซึ่งที่ผ่านมาหากพ้นจากระยะเวลาประกัน ลูกค้าจะเป็นผู้ทำการบำรุงรักษาเอง หากพบว่าลูกค้าไม่สามารถซ่อมเองได้ก็จะเรียกทีมช่างของบริษัทไปช่วยดูแล้ว การเปิดบริการ On Site Services จึงเป็นการบริการใหม่ที่อำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ซึ่งที่ผ่านมาพบกว่าลูกค้ามีความพึ่งพอใจอย่างมาก ทั้งนี้บริษัทเชื่อว่าการพัฒนาบริการใหม่จะส่งผลให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากขึ้น และส่งผลให้ยอดขายรถตอกเสาเข็มเป็นไปตามเป้าหมายที่วางแผนไว้

ในปี 2014 เป็นปีที่บริษัทมีแผนการพัฒนาศักยภาพของบริษัททุกด้านอย่างจริงจัง โดยงานการด้านตลาดนั้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ การตลาดสำหรับลูกค้าเก่า เน้นการรักษาสัมพันธภาพที่ดีอยู่แล้ว ให้ดียิ่งขึ้น ภายใต้คอนเซ็ป...We Care เน้นการสร้างเครือข่ายรถตอกเสาเข็มที่เข้มแข็ง สำหรับลูกค้ารายใหม่จะเน้นการตลาดเชิงรุก ด้วยการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อมวลชนในรูปแบบงานพีอาร์ งานโฆษณา การสัมมนา การจัดโรดโชว์ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ สำหรับการพัฒนาด้านการบริการ จะเน้นการบริการ 4 แนวทางคือ เน้นให้ลูกค้าได้รับการบริการอย่างรวดเร็ว ด้วยความเป็นมิตร แนวทางที่สองคือการใช้ Call Center แก้ปัญหาของลูกค้าเบื้องต้น แนวทางที่สามให้ทีมช่างพร้อมแก้ปัญหาให้กับลูกค้าภายใน 24- 48 ชั่วโมง และแนวทางสุดท้ายคือจัดการประชุมใหญ่ปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอความรู้ใหม่และขอบคุณลูกค้า สำหรับการเปิดตัวบริการ On Site Services จึงเป็นไปในแนวทางที่ถูกวางแผนไว้แล้วในส่วนของการพัฒนาด้านการบริการ ภายหลังจากการแนะนำบริการนี้กับลูกค้าที่ซื้อรถไปแล้วพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่พึงพอใจในการบริการ “ นส.ทศพรกล่าว

สำหรับรายละเอียดของการบริการ On Site Services นส.ทศพรกล่าวว่า การบริการนี้เน้นความสะดวกของลูกค้าเป็นหลัก เพราะรถตอกเสาเข็มเป็นรถสำหรับการใช้งานหนัก จึงไม่สะดวกในเรื่องของการนำรถเข้ามารับบริการยังบริษัท นอกจากนี้ลูกค้าที่ซื้อรถตอกเสาเข็มจากโตว่องไว จะไม่มีช่วงเวลาว่างงาน รถตอกเสาเข็มทั้งหมดมีงานตอกเสาเข็มเต็มตลอดเวลา และรถตอกเสาเข็มมีสมรรถนะดีเยี่ยม ลูกค้าจึงไม่อยากนำรถกลับมาบำรุงรักษา จนกว่าจะพบว่ารถมีความผิดปกติ บริการ On Site Services จึงเป็นการบริการตรวจเช็คสภาพรถจากทีมผู้เชี่ยวชาญถึงหน้าไซด์งานของลูกค้า โดยใช้เวลาในการตรวจสอบสภาพรถเพียง 1 ชั่วโมงเศษ

ภายหลังการตรวจสภาพแล้วเสร็จจะมีการประเมินสภาพรถ พร้อมรายงานการประเมินส่งมอบไว้ให้ ซึ่งมาตรฐานการตรวจสอบนี้เป็นมาตรฐานการตรวจสภาพที่บริษัทสร้างขึ้น และมีมาตรฐานในระดับที่สากลให้การยอมรับ ทั้งนี้สำหรับรถตอกเสาเข็มแบบตีนตะขาบจะมีการตรวจเช็คสภาพทั้งสิ้น 51 รายการ ส่วนรถตอกเสาเข็มแบบล้อยางทั้ง 4 รุ่น จะมีการตรวจเช็คสภาพทั้งสิ้น 42 รายการ ซึ่งการตรวจสภาพรถทั้ง 2 ประเภทจะเน้นตรวจสภาพเชิงลึกสำหรับระบบการทำงานตอกเสาเข็มโดยเฉพาะ ทั้งนี้ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากบริการ On Site Services คือรถตอกเสาเข็มมีประสิทธิภาพพร้อมให้บริการตลอดเวลา ส่งผลต่อความมั่นใจแก่ผู้ว่าจ้างในการจ้างงานว่าจะได้รับการบริการที่ดีตลอดการจ้างงาน

นส.ทศพร การถึงการดำเนินธุรกิจในช่วงที่ผ่านมาว่า บริษัทได้รับผลกระทบจากการเมืองค่อนข้างมาก แต่มีทิศทางการดำเนินธุรกิจที่ดีขึ้น หลังการเมืองมีความชัดเจนขึ้น และในฐานะเจ้าของนวัตกรรมรถตอกเสาเข็มสิทธิบัตรแรกของโลก ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมที่คนไทยภูมิใจได้ จึงอยากขอให้ผู้มีอำนาจทางการเมืองให้การสนับสนุนเพิ่มเติมกับผู้ประกอบการไทยที่สร้างนวัตกรรมของตนเอง และเร่งดำเนินมาตรการด้านกฏหมายหรือสิทธิประโยชน์ทางการค้าเพื่อให้ทันกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 โดยแนวทางการดำเนินธุรกิจของโตว่องไวยังคงความสำคัญ 3 ประการ คือนวัตกรรมที่โตว่องไวคิดค้นขึ้นสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประการที่สองคือพัฒนานวัตกรรมเดิมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สำหรับประการที่สามคือการพัฒนานวัตกรรมต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้มากยิ่งขึ้น ปัจจุบันเราสามารถผลิตรถตอกเสาเข็มได้ 6 รุ่น คือรถตอกเสาเข็มประเภท 6 ล้อยาง รถตอกเสาเข็มประเภท 8 ล้อยาง รถตอกเสาเข็มประเภท 10 ล้อยาง รถตอกเสาเข็มประเภท 12 ล้อยาง และรถตอกเสาเข็มประเภทตีนตะขาบรุ่น 3.5 ตัน และ 4.5 ตัน ซึ่งรถแต่ละรุ่นจะเหมาะสมกับการทำงานแตกต่างกันไป ปัจจุบันโรงงานผลิตของโตว่องไวมี 2 โรงงาน โดยโรงงานแห่งที่ 2 ซึ่งสร้างขึ้นใหม่ในปี 2555 พื้นที่กว่า 3,000 ตร.ม.สามารถผลิตรถตอกเสาเข็มได้กว่า 100 คันต่อปี โดยรถตอกเสาเข็มรุ่นใหม่ ๆ ที่ผลิตขึ้นจะเน้นให้สามารถใช้งานได้ง่าย แม้ว่าผู้ใช้จะไม่เคยใช้งานตอกเสาเข็มมาก่อน นอกจากนี้โตว่องไวยังได้พัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆที่เกี่ยวข้องกับการตอกเสาเข็มเพิ่มขึ้น