เนื้อหาวันที่ : 2014-05-30 17:10:27 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1295 views

ไทยไบโอแก๊ช เอ็นเนอร์ยี่ เซ็นสัญญาเงินกู้ 400ล้านบาท โครงการผลิตแก๊ชชีวภาพ

ไอซีบีซี (ไทย) จับมือ สร้างนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ ปล่อยกู้ ทีเบ็ค 400 ล้าน หนุน 2 โครงการพลังงานไฟฟ้าจากแก๊ชชีวภาพ

บริษัทไทย ไบโอแก๊ซ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด เซ็นสัญญาเงินกู้ 400ล้านบาท กับธนาคารอินดัสเตรียล แอนด์คอมเมอร์เชียล แบงก์ออฟ ไชน่า(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) หรือไอซีบีซี(ไทย) โดยทีเบ็คจะนำเงินกู้จำนวนนี้ไปใช้กับโครงการผลิตแก๊สชีวภาพ จำนวน 2โครงการ ซึ่งเมื่อรวมกับโครงการโรงไฟฟ้าจากก๊าชชีวภาพที่ทีเบ็คมีอยู่ทั้งหมด เป็น9โครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีส่วนสนับสนุนให้เกิดการลดค่าใช้จ่ายทางด้านเชื้อเพลิงให้กับโรงงานผลิตสินค้าทางการเกษตรได้อย่างยั่งยืน และ พัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าไปสู่ชุมชน อีกทั้งยังสามารถลดมลพิษทางอากาศได้เป็นอย่างมาก ทำให้ผลกำไรของโรงงานที่เป็นคู่ค้าเพิ่มขึ้น และยังทำให้คุณภาพชีวิตและสุขภาพของผู้ที่อาศัยในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงโรงงานได้รับประโยชน์อีกด้วย โครงการของทีเบ็คเป็นโครงการหนึ่งที่มีส่วนช่วยให้เกิดความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศไทย โดยการทดแทนการนำเข้าเชื้อเพลิง ด้วยการใช้แก๊สชีวภาพจากวัสถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
        
โดยทั้ง 2 โครงการ จะตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ทางภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งเม็ดเงินจำนวนนี้ทำให้งบประมาณในการผลิตไฟฟ้าของทีเบ็คมีศักยภาพมากขึ้นประมาณร้อยละ30 ซึ่งจะทำให้บริษัทฯสามารถผลิตแก๊สชีวภาพได้ราว 35 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี เทียบเท่ากับการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศไทย 20ล้านบาท ต่อปี และสามารถลดการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง350,000 ตันต่อปี โดยโครงการย่อยจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าเท่ากับ2.8เมกะวัตต์ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง และ ยังเป็นโครงการผลิตแก๊สชีวภาพขนาดใหญ่แห่งแรกในจังหวัดพังงา ส่วนโครงการที่2 เป็นการขยายงานของโครงการผลิตแก๊ชชีวภาพท่าฉางซึ่งทีเบ็คได้ดำเนินการไปแล้ว เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าเป็น4.2เมกะวัตต์

ในการนี้เงินกู้ที่ธนาคารไอซีบีซี(ไทย)ได้อนุมัติ จะได้รับการค้ำประกันจากการันโค ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อการค้ำประกันหนี้สินในการลงทุนด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอังกฤษ สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน และเนเธอร์แลนด์ เพื่อช่วยเหลือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ซึ่งการันโคจะค้ำประกันเงินกู้สกุลท้องถิ่น เนื่องจากมีสถาบันการเงินหลายแห่งหนุนหลัง เช่น KfW -Kreditanstalt für Wiederaufbau (ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก S&P เรท ‘AAA’), FMO- the Dutch development finance company (S&P ‘AAA’) และ Barclays Bank Plc (S&P ‘A’) ในเบื้องต้นการันโคได้อนุมัติวงเงินประกันให้กับทีเบ็คเป็นจำนวนเงินกว่า7ล้านดอลลาร์สหรัฐ และจะได้รับการพิจารณาเพิ่มขึ้นไปอีกถึง17ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯสามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากแก๊สชีวภาพได้ถึง5-6โรงในอนาคต และ เป็นผู้นำตลาดของการเป็นบริษัทที่มีกระบวนการจัดการของเสียจากภาคเกษตรกรรมที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทีเบ็ค มีโครงการผลิตแก๊สชีวะภาพจากอุตสาหกรรมการผลิตมันสำปะหลังและน้ำมันปาล์ม ทั้งสิ้น 10โครงการ ซึ่งสามารถพิสูจน์ ถึงความน่าเชื่อถือ และความสามารถในการจัดการโรงงานที่มีคุณภาพสูง

การค้ำประกันในครั้งนี้ ได้รับการรับรองจากสถาบันทางยุโรปที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก และทางบริษัทฯยังได้รับความไว้วางใจจากธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภาพสะท้อนให้เห็นเป็นอย่างดีถึงความเชื่อใจในแนวคิดการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและการเอาใจใส่ในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง

บทสัมภาษณ์ นายกุสตาร์ฟ โกลเดนเฮล์มกรรมการผู้จัดการ
การเป็นพันธมิตรใหม่กับธนาคารไอซีบีซี(ไทย)และการันโค เป็นการเพิ่มความมั่นคงทางการเงินของบริษัทฯที่ดีอยู่แล้วให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และ ยังทำให้การขยายการลงทุนให้มีการเติบโตเร็วยิ่งขึ้น ด้วยทรัพย์สินมูลค่ากว่า 1 พันล้านบาท และการพัฒนาโครงการใหม่ 2-3โครงการต่อปี ซึ่งเทียบเท่ากับการเพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน เป็นจำนวน 300-400ล้านบาท เราผนึกกำลังและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเป็นผู้นำตลาดในการผลิตแก๊ชชีวภาพ

บทสัมภาษณ์ นายแอนดรูว์ แบนบริดจ์ ประธานการันโค
พลังงานทดแทนเป็นความหวังแรกในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าเป็นปัญหาใหญ่ของโลกในทุกวันนี้ เรามีความกระตือรือร้นเป็นอย่างมากในการสนับสนุนทางการเงินกับทีเบ็ค ซึ่งเป็นบริษัทที่มีการพัฒนาโรงงานผลิตแก๊สชีวภาพเป็นอย่างสูง อีกทั้งยังสามารถจัดการกับมลภาวะในท้องถิ่นและยังช่วยกระจายรายได้ไปสู่ชนบท เพื่อความยั่งยืนและเติบโตด้านโครงสร้างทางธุรกิจ ทีเบ็คได้ก้าวไปอย่างต่อเนื่องและทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้สนับสนุนการขยายงานโครงการของทีเบ็คประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขงต่อไปในอนาคต

บทสัมภาษณ์ ดอกเตอร์ เย่ หู ประธานธนาคารไอซีบีซี(ไทย)

ไอซีบีซี(ไทย)มีความตั้งใจที่จะสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในประเทศไทยตลอดมา ผ่านการคิดนวัตกรรมการจัดการทางการเงินรูปแบบใหม่ และจากการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินระหว่างประเทศ ทางเราพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะอำนวยความสะดวกด้านการเงินให้กับบริษัทที่เป็นผู้นำด้านการพัฒนาพลังงานทดแทน เช่น ทีเบ็ค ที่มี เทคโนโลยี ความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านพลังงานทดแทน เราจึงมีความยินดีที่ได้เป็นพันธมิตรใหม่ ทั้งกับทีเบ็คและการันโค เพื่อสนับสนุนโครงการใหม่ๆ ที่มีศักยภาพและก่อให้เกิดผลผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งพัฒนาพื้นที่ชนบทในประเทศไทยในระยะยาว