เนื้อหาวันที่ : 2014-05-23 16:20:33 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 738 views

โรดโชว์ยุโรป ผู้ลงทุนเชื่อมั่นพื้นฐานเศรษฐกิจ และ บจ. ไทย

สถานการณ์การเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงและผลต่อเศรษฐกิจรวมถึงโอกาสในการเติบโตในอนาคต

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยผลการนำ บจ. ไทยร่วมโรดโชว์ “SET & CLSA EU-UK Outbound Roadshow 2014” ในยุโรป โดยผู้ลงทุนให้ความสนใจ 2 เรื่องหลัก ได้แก่ พื้นฐาน บจ.ไทย และ สถานการณ์การเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงและผลต่อเศรษฐกิจรวมถึงโอกาสในการเติบโตในอนาคต โดยปัจจัยที่จะมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนได้แก่ ความชัดเจนทางการเมืองภายหลังการประกาศกฎอัยการศึก และการคงความต่อเนื่องในการดำเนินการโครงการต่าง ๆ ที่จะเป็นพี้นฐานในการเติบโตของประเทศ

นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงผลการจัดโรดโชว์ “SET & CLSA EU-UK Outbound Roadshow 2014” ร่วมกับ บล. ซีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด ในประเทศสก๊อตแลนด์ สหราชอาณาจักร และประเทศฝรั่งเศสว่า ประสบความสำเร็จอย่างดี โดยมีผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศเข้าร่วม กว่า 100 ราย และคาดว่าจำนวนการประชุมจนสิ้นสุดการโรดโชว์จะมีถึง 200 การประชุม โดยมีบริษัทจดทะเบียนไทยเข้าร่วมให้ข้อมูล 8 บริษัท

ผู้จัดการกองทุนต่างประเทศ ต่างให้ความสนใจ สอบถามข้อมูล บจ.ที่เข้าร่วมโรดโชว์เกี่ยวกับพื้นฐานของบริษัท วิสัยทัศน์และโครงการในอนาคต ความแข็งแกร่งในฐานะการเงิน รวมทั้ง สถานการณ์ทางการเมือง ภายหลังการประกาศกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 20 พ.ค. และผลต่อพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ความรวดเร็วในการกลับมาลงทุนในโครงการภาครัฐ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับประเทศหากสถานการณ์ไม่คลี่คลาย และโอกาสในการแข่งขันในเวทีโลกและอาเซียน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนเหล่านี้ยังคงให้ความสนใจลงทุนในหลักทรัพย์ไทย ดังนั้นการให้ข้อมูลในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องจะช่วยสร้างความเข้าใจและเพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจลงทุนของกองทุนต่างชาติ” นายชนิตรกล่าว

ด้าน ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ซึ่งได้ร่วมให้ข้อมูลในครั้งนี้ด้วย กล่าวว่า ผู้ลงทุนต่างชาติให้ความสนใจพี้นฐานเศรษฐกิจไทย ทั้งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและโครงการลงทุนของภาครัฐ ความแข็งแกร่งทางการเงินการคลัง นโยบายด้านการเงิน รวมถึงแนวโน้มการชะลอตัวของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ซึ่งได้ให้ข้อมูลว่า ประเทศไทยยังคงมีความแข็งแกร่งในภาคการเงินและการคลัง มีทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศในระดับสูง ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของรัฐยังคงเป็นไปตามปกติ ยกเว้นโครงการลงทุนใหม่ที่ต้องชะลอเพื่อรอรัฐบาลใหม่ รวมถึงให้ข้อมูลเปรียบเทียบการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหลังจากเกิดความวุ่นวายทางการเมืองในอดีต ซึ่งแสดงถึงพื้นฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ เป็นต้น

นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ Country Head บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ผู้ลงทุนจึงต้องการทำความเข้าใจ โดยต่างให้ความเห็นว่า ความไม่แน่นอนทางการเมืองมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนที่สำคัญและมีผลในระยะยาว และปัจจัยสำคัญที่จะตัดสินใจกลับเข้ามาลงทุนอีกครั้งคือ การคลี่คลายปัญหาทางการเมืองของประเทศ พร้อมทั้งเลือกใช้การลงทุนที่เน้นมูลค่าหลักทรัพย์เป็นสำคัญ โดยพิจารณาหลักทรัพย์เป็นรายตัวและเลือกลงทุนในหุ้นที่มีราคาเหมาะสม

โรดโชว์ยุโรป เป็นความร่วมมือระหว่าง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ บล. ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด โดยจัดขึ้นที่เมืองเอดินเบอระ ประเทศสก๊อตแลนต์ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร และกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันท่ี่ 19-23 พ.ค. 2557 โดยมี บจ. 8 แห่งที่เข้าร่วมได้แก่ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BGH) บมจ. ไดนาสตี้เซรามิค (DCC) บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO) บมจ.แม็คกรุ๊ป (MC) บมจ.อสมท (MCOT) บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA) และ บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA) ซึ่งมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมกันประมาณ​ 1 ล้านล้านบาท หรือ 8% ของทั้งตลาด และได้รับเกียรติจาก ดร.เอกนิติ นิติภัณฑ์ประภาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายเศรฐกิจการคลัง เป็นผู้แทนภาครัฐ ให้ข้อมูลภาพรวมเศรฐกิจไทย