เนื้อหาวันที่ : 2014-04-11 15:51:22 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 1120 views

ปตท.จับมือมิตรผล ขยายตลาด Gasohol E85 ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค

ปตท.จับมือมิตรผล ขยายตลาด Gasohol E85 ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตเกษตรไทย

นายสรัญรังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มมิตรผล ลงนามความร่วมมือการเปิดศูนย์กลางการผลิต และกระจาย Gasohol E85 ตรงจากโรงงานเอทานอลอ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ

นายสรัญรังคสิริ เปิดเผยว่า ความร่วมมือในการดำเนินโครงการนี้เป็นการรองรับการขยายตลาดน้ำมัน Gasohol E85 ของ ปตท.ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือบางส่วน เพื่อสนับสนุนนโยบายส่งเสริมพลังงานทดแทนและลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศของภาครัฐ สอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 10 ปีของกระทรวงพลังงาน ซึ่งตั้งเป้าการใช้เอทานอล9 ล้านลิตรต่อวันภายในปีพ.ศ.2564 โดยศูนย์กลางดังกล่าวจะสามารถรองรับกลยุทธ์การขยายสถานีบริการน้ำมัน Gasohol E85 ของ ปตท. ให้ได้กว่า 300 สถานีทั่วประเทศภายในสิ้นปี พ.ศ.2557 สอดรับกับคาดการณ์ความต้องการใช้น้ำมัน Gasohol E85 ของประเทศไทยในปี พ.ศ.2557 ว่ามีโอกาสเติบโตขึ้นจากปี พ.ศ.2556 ไม่ต่ำกว่า 100%

นายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย เปิดเผยว่า กลุ่มมิตรผล และ ปตท. มีความร่วมมือและเป็นคู่ค้าที่ดีต่อกันมายาวนาน นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 โดยมีเป้าหมายร่วม คือการช่วยพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนประเภทเอทานอล เพื่อช่วยเพิ่มเสถียรภาพทางพลังงานให้กับประเทศไทย ลดการนำเข้า และเพิ่มมูลค่าให้กับพืชเกษตรสำคัญ เช่น อ้อย ที่สามารถนำทั้งกากน้ำตาล (โมลาส) และน้ำอ้อย มาใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตเอทานอล โครงการก่อสร้างศูนย์กลางการผลิต และกระจาย Gasohol E85 ณ โรงงานเอทานอลในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด (ผู้ผลิตเอทานอลในกลุ่มมิตรผล) ได้พัฒนากระบวนการผลิตเอทานอล เพื่อให้สามารถผสมและจ่ายน้ำมัน Gasohol E85 ได้ทันทีภายในโรงงานผลิตเอทานอล ที่อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีกำลังการผลิตรวมกว่า 500,000 ลิตรต่อวัน ตอบสนองต่อความต้องการใช้น้ำมัน Gasohol E85 ที่เพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังช่วยลดปริมาณเที่ยวรถบรรทุกขนส่งเอทานอลและน้ำมัน Gasohol บนท้องถนนระหว่างโรงงานเอทานอลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและคลังผสม Gasohol ในภาคกลางได้เกือบ2,000 เที่ยว/ปี เป็นการลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ ลดการใช้เชื้อเพลิงในการขนส่ง และลดมลพิษจากรถขนส่งในอีกทางหนึ่งโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค สนับสนุนนโยบายภาครัฐ รวมทั้งคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชนเป็นสำคัญ