เนื้อหาวันที่ : 2014-04-11 15:48:48 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 3768 views

ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ เปิดสาขาใหม่ที่สวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี

บริษัท ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) เปิดสาขาใหม่ที่สวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี

บริษัท ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (หรือ “SGL”) เป็นบริษัทในเครือกลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ได้เปิดสาขาใหม่โลจิสติคส์อย่างเต็มรูปแบบที่สวนอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี (หรือ “สำนักงานสาขาปราจีนบุรี”) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายธุรกิจศูนย์กระจายสินค้าในประเทศไทย ทั้งนี้ สำนักงานสาขาปราจีนบุรีได้ทำพิธีเปิดสาขาใหม่ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา

สำนักงานสาขาปราจีนบุรีตั้งอยู่ใกล้กับประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย และตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหรรมที่ใหญ่ที่สุดถัดจากพื้นที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในจังหวัดระยองและชลบุรี จังหวัดปราจีนบุรีตั้งอยู่ห่างจากชายแดนกัมพูชาประมาณ 120 กิโลเมตร อันเป็นพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนไทย-กัมพูชา จึงเป็นที่คาดหวังว่าจะเห็นการขยายตัวในพื้นที่เศรษฐกิจนี้ต่อไป ขณะเดียวกันบริษัทที่ให้บริการทางด้านโลจิสติคส์ มีจำนวนไม่มาก ดังนั้น การเปิดศูนย์กระจายสินค้าใหม่ที่ให้บริการอย่างเต็มรูปแบบจะช่วยเสริมสร้างเครือข่ายของบริษัทฯในประเทศไทย และเพิ่มการให้บริการทางด้านโลจิสติคส์ให้กับบริษัทญี่ปุ่นที่ดำเนินธุรกิจในประเทศกัมพูชา

การลงทุนในภูมิภาคอินโดจีนมีการเติบโตเพิ่มขึ้นในหลายปีที่ผ่านมา หรือตามโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) รวมไปถึงประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ใจกลางของลุ่มแม่น้ำโขง มีการเติบโตอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งการลงทุนโดยตรงในปี 2555 เพิ่มขึ้น 63% ต่อปี ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ได้ซื้อพื้นที่ที่เชื่อมต่อกับภาคใต้ของแนวพื้นที่เศรษฐกิจซึ่งเชื่อมโยงระหว่างประเทศเวียดนาม กัมพูชา และไทย ทำให้พื้นที่ดังกล่าวมีความสำคัญสำหรับการขนส่งในภูมิภาคอินโดจีน

บริษัท ซูมิโช โกลบอล โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (SGL) ก่อตั้งขึ้นใน ปี ค.ศ. 1989 และดำเนินธุรกิจโลจิสติคส์อย่างเต็มรูปแบบ และให้บริการในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก โดยผ่านการดำเนินงานของสำนักงานสาขาในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ต่อมาในยุคปี ค.ศ. 2000 มีการจัดตั้งเพิ่มขึ้นอีก 2 สาขาในจังหวัดชลบุรี กล่าวคือสำนักงานสาขาแหลมฉบัง และสำนักงานสาขาอมตะนคร เพื่อสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรม รถยนต์ เหล็ก เครื่องจักร และก่อสร้าง ในปัจจุบัน SGL มีพิ้นที่คลังสินค้ารวม 85,895 ตารางเมตร