เนื้อหาวันที่ : 2014-04-04 10:16:40 จำนวนผู้เข้าชมแล้ว : 849 views

อีโคคาร์ 2 เนื้อหอม 10 ค่ายรถยนต์ ยื่นขอลงทุนกำลังการผลิต 1.5 ล้านคัน

ผู้ผลิตรายเก่าและใหม่ ลงทุนกว่า 1.3 แสนล้านบาท กำลังการผลิต 1.5 ล้านคัน

บีโอไอเผยยอดขอรับส่งเสริมการลงทุนผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล ระยะที่ 2 หรือ อีโคคาร์ 2 มีบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนรวม 10 ราย รวมมูลค่าเงินลงทุน 138,889 ล้านบาท กำลังการผลิตรวม 1.5 ล้านคัน โดยมีค่ายรถหน้าใหม่ 5 ราย และผู้ผลิตรายเดิมที่ขอลงทุนอีโคคาร์ 2 จำนวน 5 ราย เลขาธิการบีโอไอปลื้ม ยอดลงทุนอีโคคาร์ 2 สูงกว่าอีโคคาร์รุ่นแรกกว่า 1 แสนล้านบาท

นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยภายหลังการปิดรับคำขอรับส่งเสริมการลงทุนของโครงการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล ระยะที่ 2 หรือ อีโคคาร์ 2 ซึ่งเปิดให้ภาคเอกชนยื่นขอรับส่งเสริมมาตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคม 2556 และครบกำหนดในช่วงเย็นของวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ว่า มีบริษัทยื่นขอรับส่งเสริมทั้งสิ้น 10 ราย รวมมูลค่าเงินลงทุน 138,889 ล้านบาท รวมกำลังการผลิต 1,581,000 คัน ซึ่งถือว่าได้รับความสนใจจากผู้ผลิตรถยนต์จำนวนมากเกินคาด สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นฐานการผลิตรถยนต์ชั้นนำของโลก และยังส่งผลดีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนภายในประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมชิ้นส่วนของไทยที่จะต้องผลิตป้อนให้กับค่ายรถยนต์ใช้ในการผลิตอีโคคาร์ 2 ด้วย

ทั้งนี้ ผู้ผลิตรถยนต์ทั้ง 10 ราย ที่ยื่นขอรับส่งเสริมลงทุนโครงการอีโคคาร์ 2 แบ่งเป็นผู้ผลิตรายใหม่จำนวน 5 ราย เงินลงทุนรวม 86,810 ล้านบาท กำลังการผลิตรวม 753,000 คัน และผู้ผลิตรายเดิมจำนวน 5 ราย เงินลงทุนรวม 52,079 ล้านบาท กำลังการผลิตรวม 828,000 คัน

ขั้นตอนต่อไปหลังจากนี้ บีโอไอจะได้มีการพิจารณา รายละเอียดคำขอของแต่ละรายว่าเป็นไปตามเกณฑ์และข้อกำหนดที่ระบุไว้ในประกาศของบีโอไอหรือไม่ และสำหรับโครงการที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดครบถ้วน ก็จะได้นำเสนอคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบอร์ดบีโอไอทันทีที่มีการแต่งตั้ง เพื่อให้โครงการสามารถเดินหน้าได้ตามแผนงาน และในอนาคต โครงการอีโคคาร์ 2 จะมีส่วนช่วยผลักดันให้ประเทศไทยผลิตรถยนต์ได้ตามเป้าหมาย 3 ล้านคันภายในปี 2560 อย่างแน่นอน” เลขาธิการบีโอไอกล่าว